Hem

Välkommen till Nya Positiva Framsteg med Orka och Funka

Plattformen ger trygga hållpunkter i vardagen, verktyg och nätverk för att ta sig framåt.

Vill du ha stöd?

Lever du med NPF eller utmattning och vill ha stöd och verktyg för att klara din vardag? Då du har du kommit rätt.

Vill du bidra?

Lär dig mer om hur din organisation kan bidra till ett bättre klimat för personer med NPF.

Vill du sponsra?

Vi är väldigt tacksamma för all stöd och hjälp vi kan få.
Sponsra oss och du syns på vår sida.

Välkommen till Nya Positiva Framsteg med Orka och Funka

Nu har du kommit till Orka och Funka förening men även Nyfiken På Framtiden. Denna sida kommer steg för steg att bli en plattform för inkludering ut mot arbetslivet och samhället i stort. För målgruppen NPF. För att bevara psykisk hälsa. Vi har fokuset på helhetsbilden/perspektivet och det personliga behovet. (Vi förkortar Orka och Funka med OOF)

Alla människor ska ha rätt till att ha kontroll över sitt eget liv och fatta sina egna beslut. Det är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi förenklar vardagslivet för dem med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom att utveckla metoder och verktyg. Så att personer med särskilda behov får möjlighet att vara delaktiga och oberoende så långt det är möjligt. Vi ser möjligheter och jobbar hela tiden med att skapa förutsättningar för dem att funka i samhället. För att klara skolan och inkluderas på arbetsmarknaden. Vi vet att livet är komplext och innehåller många olika delar och därför tänker vi lite större och pratar och inkluderar sådant andra kanske inte har tänkt på. Som har en avgörande betydelse för hur vida vi behåller vår psykiska hälsa och hittar resurser. Vi är en resurs där individen får verktyg att arbeta med sig själv och hitta nätverk och stöd för att få ett fungerande liv. Innan det går så långt att man drabbas av depressioner och annan psykisk ohälsa.

Orka och Funka kombinerar kunskap med engagemang för att skapa verktyg och förutsättningar för personer med NPF, anhöriga eller de som arbetar med målgruppen.

FN:s Agenda 2030 och Samhällspåverkan

Orka och Funkas ambition för de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Det finns 17 omfattande inriktningar som ska eftersträvas och ytterligare169 delmål i syfte att nå målsättningen med de mänskliga rättigheterna och skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla människor. Vårt fokus är följande mål för att ge människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en bättre vardag och framtid:

3.Vi arbetar för hälsa och välbefinnande

4.Ge individer förutsättningar till att få en utbildning

8. Anständig sysselsättning och ekonomisk tillväxt

10. Minskad ojämlikhet

11. Hållbara bostäder och samhälle

Hur bidrar vi?

Genom att utveckla stöd och verktyg till målgruppen hjälper vi dem att bli mer självständiga och delaktiga i samhället. Genom vår arbetsmetod av att lyssna in målgruppens behov av stöd och hjälp belyser vi det som saknas och behövs. På så vis skapar vi jämlikhet, då många med funktionsvariationer inte får sina röster hörda.

Genom att vara ett stöd till målgruppen med det nätverk vi har. Bidrar vi till att skapa möjligheter till elever att uppnå bättre resultat.

Med rätt individuellt stöd, hjälper vi målgruppen att bevara psykisk hälsa. Det ger livskraft och ökar möjligheterna att klara skolan och få ett arbete. Det leder till inkludering och delaktighet. Att vara delaktig i samhället ger positiva effekter på vår hälsa och vårt välbefinnande.

Här kan du följa vad som händer i Orka och Funka. Men även i Rätt Fokus. Du kan även läsa våra bloggar och krönikor.

Har du ett barn eller ungdom som behöver gemenskap och hitta vänner? Anslut då till våran Orka och Funka Ungdom hitta vänner och gemenskap. Här ser vi också en fördel att förälder eller anhörig är med i den slutna gruppen för att hjälpa till att stötta sin ungdom. Självklart administreras ungdomsgruppen av OOF:s styrelse.

ADHD är ett kognitionsfunktionshinder. Det är en osynlig svårighet som är svår att se på en gång jämfört med kroppsliga funktionsnedsättningar. Synliga funktionsnedsättningar ger mer förståelse. Vilket osynliga svårigheter inte gör. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning handlar alltså om en annorlunda neurologisk utveckling, hjärnans struktur, funktion och mognad. Miljön är avgörande för grad av funktionsnedsättning De olika kognitions handikappen är: Uppmärksamhet, motorik, självreglering, minne, impulsivitet, tidsuppfattning och motivation. Som ett exempel. Ovilja handlar om oförmåga och den är ett exempel på det som inte är synligt.

Därför bygger vi insatser och stöd för att förhindra dåliga konsekvenser. Vi jobbar mycket med att öka livskvalitén och funktionsförmågan