Tjänster

Vi har stor kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Nya Positiva Framsteg utformar metoder och verktyg som gör att individer med NPF får större förståelse för sina svårigheter och får verktyg i att hantera sina svårigheter. Detta ges i våra medlemskap/abonnemang på plattformen. Det går även att hyra in oss som konsulter för att coacha och handleda privatpersoner. Då köper du enstaka coachning timmar. Resultatet blir bäst om du ansluter dig som medlem och använder dig av hjälpen där som innehåller en mängd verktyg och kompletterar detta med enstaka timmar med coachning. Här nedanför är länken och längre ner på sidan hittar du, hur du köper medlemskap och skapar användarnamn för att logga in och komma igång.

Vad kan vi erbjuda

Vi hjälper även till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer, genom att föreläsa och utbilda arbetsgivare och organisationer. Se nedan på bilderna vilka om till vilka föreläsningarna vänder sig till och vad ni får ut av dem. Ni beställer föreläsningar genom att mejla till oss vilken föreläsning ni är intresserade av, hur många personer och när ni önskar den. Döp föreläsningen till det som den heter .Exempelvis “kompassnycklar” eller Inte bara ADHD.

Föreläsningar INTE BARA ADHD

Vad innebär det egentligen at ha Adhd? Hur fungerar en person som har denna diagnos? Hur
kan diagnosen påverka en människas liv och vardag?
I den här föreläsningen delar jag med mig av min livsresa, mina personliga erfarenheter och
insikter kring at leva med Adhd. Fokuset ligger på framtden och jag delar med mig av viktg
informaton, praktska verktyg och inspiraton som kan hjälpa människor tll en bätre förståelse
av sig själva för at komma vidare i sina liv. Föreläsningen handlar mer om personlig utveckling
än det psykiska lidande som Adhd kan innebära.
Föreläsningen vänder sig inte enbart tll människor som har Adhd utan även till anhöriga. Men
den kan likaväl ge inspiration och styrka tll människor som har drabbats av andra former av
psykiskt lidande, utmatning eller kriser i livet.

Länk:
https://youtu.be/y1C7cq5uXHQ