Om oss

Linda Rosen

Är Orka och Funka´s hjärta och driv. Koncept och verksamhetsutvecklare.

Förälder:

Ung NPF förälder. Nu är mina barn vuxna. 26, 23 och 19 år.

Två av pojkarna har ADHD och ADD, samt expressiv språkstörning och OCD. Den tredje har misstänkt DSM 5.

Jag har gått igenom det mesta med utmanande föräldraskap. Jag har också erfarenhet av att vara ung förälder vilket har medfört att jag kan se saker och ting från olika perspektiv. Jag har ingen problematik och har god kontakt med mina insikter. Jag vill egentligen inte kategorisera utan mer säga personlighetsdrag.

Bakgrund- Livet ger oss det vi behöver för att kunna hjälpa andra.

Jag kommer också från en brokig bakgrund där mina första levnadsår var under väldigt fattiga och utsatta förhållanden, i ett U- land, där jag har trauman med i bagaget. Det är inte dom enda trauman jag har. Livet har gett mig det jag behöver ha för att hjälp andra människor i sitt arbete och sin personliga utveckling.

Jag har vandrat vid sidan av mig själv, i skuggornas land och upplevt inbördeskrig. Jag har fallit många gånger, men jag har också rest mig. Det är skillnad mellan utmattning och utmattningsdepressioner. Jag har inte bara hemska erfarenheter, jag har också fantastiska erfarenheter, från helt fantastiska människor. Det har också utvecklat mitt intresse för livet, existensen och de själsliga banden. Jag studerar själsliga relationer och den påverkan de har i det liv vi lever nu, med att exempelvis: stanna kvar i destruktiva förhållanden. Allt kan inte kopplas till enkel psykologi. Det finns så mycket mer vi behöver förstå och veta. Genom mina resor har mina erfarenhet gett mig medvetenhet av olika slag. Livet har gett mig flera perspektiv, lösningar och förhållningssätt. Att använda sig av den subjektiva upplevelsen för att skapa utveckling och resultat tror jag är en nyckel till social hållbarhet.

Det är så viktigt att ge människor verktyg för att kunna hantera livet. Jag har hjälpt många på så vis.

Existentiell hälsa.

När jag coachar och handleder gör jag det utifrån existentiell hälsa. Ett förhållningssätt, där människans synsätt och tankar ses som lika viktiga som hennes fysiska hälsa för att bidra till välbefinnande i hennes liv. Den enskildes sätt att bemöta livet, med allt vad det innehåller av mänskliga villkor, har alltså betydelse för hur hon mår.

Om Linda

Linda har mer än 24- års erfarenhet av NPF. Erfarenheten ligger inom ungdomar och unga vuxna med ADHD, Expressiv språkstörning, Ticks, utmattningsdepressioner och relationer.

Arbetet ligger främst inom arbetsmarknad och rehabiliteringsinsatser. Konsultation, mentorskap, upprätthålla handlingsplaner och lägga strukturer för individuella utvecklingsplaner och se och förstå behovet av hjälp och stöd. Jag har mycket goda resultat inom branschen arbetsmarknad och behålla arbete och hitta lösningar för ett fungerande liv och vardag. Jag har ca 8 års erfarenhet av coachning/handledning och mentorskap, ut mot arbetsmarknaden.

I mitt yrkesliv arbetar jag med målgruppen unga vuxna och vuxna med NPF och utmattning i arbetsmarknadspolitiska program. Jag har också arbetat som Rehab koordinator och hittat metoder som gett framgång för dom här personerna. I den föräldragrupp som jag tillsammans med sex andra föräldrar startade, byggde vi upp ett nätverk av föräldrar. Vi drev också på frågor och förslag till Kommuner och Landsting. Hur kan vi arbeta med målgruppen för att inkludera dem? Där funktionsvariationer inte behöver upplevas som så stora svårigheter för personen? Vad kan samhället göra för att individer ska känna sig mer inkluderade och självständiga? Hur kan föräldrar och anhöriga få bättre stöd? Det var några av frågorna vi drev på.

Jag vill se mening och mål med det jag gör och arbetar hårt för att komma dit. Filosofi. Jag upplevs som, målmedveten, innovativ, kreativ, inspirerande, lösningsfokuserad, ordentlig och kunnig. Även lojal, ansvarsfull och genuint glad. Rejäl!

Fina kommentarer från andra.

Tack snälla du! ❤ Jag ska kolla på detta framöver. Du är otroligt snabb, energisk och driftig! Jag är långt ifrån lika snabb tyvärr.. 😔 Energin är inte på topp.// Anna

Vill att du ska veta att ditt arbete är uppskattat! <3// Anna-Karin

Tack Linda Rosen för att du alltid svarar snabbt å bryr dig! // Madde

Wow Linda, vilket arbete! Fantastiskt!// Helene

Vilken otrolig kvinna du är, Linda. Tack för att du finns. Lycka till med det fantastiska arbetet du gör!!// päivi


Staffan Stridsberg

Jag är med och driver Orka och Funka sedan april 2022. Det hela började med att jag skulle klippa en film som Linda ville ha för att nå ut bättre med föreningens budskap. Jag tyckte att Orka och Funka var en intressant idé vilket gjorde att jag blev mer och mer involverad och började skapa e-kurser, filmer och annat viktigt material.

Själv är jag i grunden musiker och har jobbat med det på heltid i många år. Nu för tiden sker arbetet i studion där jag ägnar mig åt att komponera musik och klippa film. Men jag är även föreläsare, kursledare och driver en egen YouTube-kanal med fokus på personlig utveckling.

Jag har själv erfarenhet av NPF då jag fick min adhd-diagnos 2007. Det var början på en ny livsresa och en enorm ögonöppnare för mig. Detta satte igång ett sökande efter svar på många av livets gåtor, vilket jag fortfarande ägnar mycket tid åt. Jag skulle nog vilja påstå att det är just sökandet efter mening som är min främsta drivkraft idag. Men också att dela med mig av de erfarenheter som jag har samlat på mig under åren.


Sebastian Gunnarsson

Styrelsemedlem och ambitiös workaholic med Asperger.

Har stor erfarenhet och kunskap om det mesta, främst data/IT, matlagning och författande av utmärkta texter.

Med hjälp av min “aspis-hjärna” och kollegor (såklart) är jag med och uträttar stordåd i kampen om ett bättre samhälle.

Mina vänner, nära och kära upplever mig som en snäll, förståndig, förstående, ärlig, perfektionistisk, öppensinnad, kramgo, klok, driven och ambitiös variant av Nalle Puh.

d


Marie Sandberg

7-barns mamma och familjehem. Arbetar inom LSS och engagerar sig i kyrkans barn och ungdomsgrupper. Är kontaktperson till hemmasittare. I övrigt är hon ihärdig, idérik och händig. Tapetserar, bakar och påtar lite här och där när tid finns. Dom dagar hon har tid jobbar hon extra inom förskolan. Är intresserad av att förebygga psykisk ohälsa då hon arbetar nära barn och unga vuxna och ser att fler och fler drabbas.


Annelie Jonsson

Har tillsammans med Linda startat upp “Föräldrar som bryr sig” då vi som föräldrar till barn med NPF-diagnoser såg ett behov av insatser för denna grupp som inte vi tyckte fanns, i skolor eller kommuner.

Vi försökte också påverka genom ett medborgarförslag i kommunen.

Jag har själv två barn med bland annat NPF-diagnoser.

Har arbetat i skolor och inom psykiatrin och varit egen företagare.

Som person upplevs jag som analytisk, perfektionist, envis, lojal, rättvis och lösningsfokuserad.

Detta gjorde Orka och Funka

Idén om att göra skillnad för målgruppen och det gjorde vi. Tack vare vårt fina projekt och arbete spred vi föräldrars röster om mer hjälp och stöd, vi visade hur utsatta våra barn är i exempelvis skolmiljöer genom att skriva ett häfte där vi samlade in föräldraberättelser till social departementet som lästes av Lisette Wahlroth. Vi tryckte en annorlunda bok Omelett Tourette- NPF i vardagsituationer. Vi drev på frågan om att sjukskriva barn vid problematisk skolfrånvaro, samt att kunna ta ut VAB tills barnet blivit myndigt. Detta diskuterades med Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskaps stöd som tog detta vidare till fyra andra myndigheter, bland annat försäkringskassan.

Vi tryckte korten som är upparbetade utifrån KASAM. Ett verktyg för att förstå känslor och situationer.

Vi pratade med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Verket för att få förändringar när det gällde arbetsmarknaden och NPF. Förbättringar av arbetsmarknadspolitiska program.

Vi presenterade 26 olika punkter av insatser och åtgärder som kan förbättra levnadsvillkoren för målgruppen NPF och deras anhöriga.

Orka och Funkas slutna föräldragrupp finns kvar för att ställa frågor och få hjälp och stöd i mån av tid. Detta gör vi på ideell basisk nivå.