Intressant och Alternativt

Det tredje ögat.

Våra chakran kopplar samman kropp och sinne

Vi har ett energisystem och det tredje ögats chakra, eller Anja-chakrat på sanskrit, är det sjätte chakrat i människokroppens energisystem.

Det tredje ögat hittar vi mitt i pannan Det är beläget, mellan ögonbrynen, och förknippas med intuition, perception, andlig medvetenhet och högre medvetande. När det tredje ögats chakra är balanserat och aktiverat kan det hjälpa människor att få tillgång till sin inre visdom, utvidga sitt medvetande och få kontakt med sitt högre jag.

Det tredje ögat har sju olika chakran och har olika sammankopplingar som styr olika andliga, känslomässiga och fysiska egenskaper.

§Inre visdom: Det tredje ögats chakra är energicentret för inre visdom. När det är balanserat kan vi få kontakt med vår intuition och inre vägledning och lita på vårt inre vetande.

Andlig medvetenhet: Det tredje ögats chakra är kopplat till andlig medvetenhet. När chakrat är balanserat kan vi få tillgång till den andliga världen och få kontakt med vårt högre jag.

Det autentiska jaget: Tredje ögonchakrat förknippas också med det autentiska jaget. När det är balanserat kan vi få kontakt med våra sanna jag och leva våra liv i linje med våra djupaste värderingar och övertygelser.

Psykiska förmågor: Det tredje ögats chakra är kopplat till psykiska förmågor. När chakrat är balanserat kan vi uppleva ökad intuition, klärvoajans och andra psykiska fenomen.

Mental klarhet: Det tredje ögats chakra förknippas med mental klarhet. När det är balanserat förstår vi tydligt våra tankar och känslor, och vi kan fatta beslut snabbt och självsäkert.

Inre syn: Det tredje ögats chakra är kopplat till vår inre vision. När chakrat är balanserat kan vi visualisera våra mål och ambitioner och manifestera dem till verklighet.

Förtroende förintuition: Det tredje ögats chakra är nära kopplat till tillit till intuition. När chakrat är balanserat litar vi på vår inre röst och låter den vägleda oss i rätt riktning.

Andlig förbindelse: Det tredje ögats chakra är också förknippat med andlig förbindelse och hjälper oss att känna en djup förbindelse med universum och det gudomliga när det är balanserat.

Visdom: Det tredje ögats chakra är kopplat till visdom. När det är balanserat har vi tillgång till den kunskap som finns inom oss och kan fatta kloka beslut som ligger i linje med vårt sanna syfte.

Information om ljuskroppen och aktiveringen

Ett inlägg från Mike Harrigans sida på Facebook längre ner hänvisar han till en annan sida också. Mike är alltså författaren till detta inlägg. Vi har kopierat detta rakt av. Bild från Google

Inlägget handlar om vår ljuskropp och Merkaba.. Vår koppling till de högre världarna. 12 Strand DNA Aktivering.

Kristallina strukturer. Tredje ögat 👁️ & Kronan.

Astral resa. Stjärnfamiljen. Universal Energy Center!!

LJUS KROPP OCH 12 STEGS AKTIVATIONEN !!

Din ljuskropp är ett nätverk av ljus och helig geometri som samlar din fysiska, emotionella, mentala och andliga varelse.

Denna kropp utstrålar ljusenergi och kopplar elektromagnetiskt ihop ditt multidimensionella jag med det oändliga universum.

Den kopplar dig till dina kodade data genom höga elektriska strömmar som hjälper dig att översätta och manifestera dina dolda talanger och själssyfte. När du aktiverar, bygger och integrerar din Lightbody omorganiserar du din molekylära struktur, vilket låter din kropp vara mindre tät och mer fri att uttrycka sig med universums källa.

Ljuskroppen eller Merkaba är helig geometri som överskrider rum, tid och dimensioner. Det är en aspekt av kroppen som aktiverar varje cell till en specifik resonans och återetablerar en högre koppling till Guds kreativa ljus. Helig geometri handlar om balansering och integration av de feminina och de maskulina aspekterna av ditt väsen.

Höger hjärna eller feminin sida intuiterar enhet medvetande och litar på känslor framför intellektet.

Vänsterhjärnan eller den manliga sidan ser dualitet överallt, vill ha bevis på att bara en ande finns i allt och uppfattar att känslor inte räcker till. I takt med att polariteterna integreras börjar man röra sig i helhet.

Ljuskroppsaktiveringsprocessen är icke-linjär men har en helhetlig struktur eller mönster. Det är inte en mätning av din personliga andliga bedrift.

Nivåerna är parallella transmuterande faser som kan ta flera år eller några minuter att gå igenom beroende på andens vilja.

Varje person har en unik tonal ljudsignatur, tonen du är. Lightbody-processen aktiverar olika snören och resonerar ljud i enlighet med den särskilda nivå eller nivåer som en individ medvetet och omedvetet bearbetar i sin nuvarande livserfarenhet.

Din själ och gudomliga ritningar bestämmer var du befinner dig i varje givet ögonblick av din evolution och vad som behövs för att bäst tjäna Kristus medvetenhet. En kort sammanfattning av varje nivå som diskuterats av Tashira Tachi-Ren följer:

Första nivå ljuskropp: Det är som om en glödlampa går av i ditt DNA och säger: “Det är dags att gå hem. ” Det finns en känsla av förundran och upprörelse som kommer upp inifrån kroppen. Samtidigt säger kroppen, “Dags att släppa densiteten”. De flesta har influensa och släpper ut gamla trauman, gifter och lagrade känslor från den fysiska kroppen.

Second Level Lightbody: Du kanske känner dig lite desorienterad, är trött och fortsätter uppleva influensasymtom. Du börjar få en aning om att det finns något som heter ande i ditt liv och att du är ansluten till din själ.

Tredje nivå Lightbody: Dina fysiska sinnen blir starka. Varje cell har ökat ljuset fokuserat direkt in i den av andan som främjar förståelse för högre dimensioner. Ett tvåvägssamtal mellan din fysiska kropp och själ har börjat.

Fjärde nivåens ljuskropp: Kemin och elektromagnetisk energi i din hjärna förändras. Du kan uppleva huvudvärk, suddig syn eller svårt att höra. Hjärnhalvorna börjar skjuta elektriskt över båda halvorna samtidigt. Du kan känna den här elektriska energin rinna över din hårbotten eller nerför din ryggrad. Det finns blixtar av klärvoajans och en känsla av att vara kopplad till allt.

Fifth Nivå Lightbody: Du börjar minnas mer av dina drömmar och är mer medveten om icke-linjärt tänkande. Gammal tankemönstring börjar skifta och släpps ur kroppen. Man börjar fråga sig själv, “Vem är jag? “

Sjätte nivåens ljuskropp: Spirit tar dig i kontakt med information och personer som arbetar med Ljuset för att hjälpa dig att få en större förståelse för din egen verklighet och hur du verkar inom den verkligheten. Du har blixtar av multidimensionalitet, känslan av att ingenting är verkligt och upplevelsen av att objekt inte är solida. Du upplever medkänsla inom dig själv och andra för att göra vad som krävs för att hjälpa dem eller dig själv att gå till nästa högre steg i evolutionen i tjänst för allt liv.

Sjunde nivå Lightbody: Du går in i de känslomässiga stadierna av Lightbody aktivering och fokuserar på djupare nivåer av att öppna hjärtcentret Det finns en barnlig lekfullhet som du opererar från. Man börjar uppleva nuet, energierna av synkronisering och av att vara helt närvarande med anden.

Åttonde nivåens ljuskropp: Dina hypofyser och tallkörtlar börjar växa och ändra form. När din tallkörtel växer kan det kännas som om någon har fingret mellan ögonbrynen och trycker mot den. Du kan känna tryck i bakhuvudet när hypofysen expanderar och upplever kranieexpansion. Man börjar tänka i termer av geometrier och toner. Dina beslut börjar styras av andan.

Nionde nivåens ljuskropp: Du är öppen mer fullt ut för att förstå geometrierna av tonala språk. Du börjar förkroppsliga gudomlighet. Du kan uppleva kroppsskiftningar som att växa sig längre eller kortare. Din vikt kan gå upp eller ner. Detta är en kraftfull förändring till ditt multidimensionella jag och är den sista gången till att förstå och förkroppsliga att du är källan.

Tionde nivåens ljuskropp: Du börjar manifestera förmågorna hos en avatar eller andlig mästare. Du är fullt medveten om att vara ett med källan. Du börjar bygga din Merkaba, en kristallin geometrisk ljusstruktur som låter dig passera genom tid, rum och mått.

Elfte nivåens ljuskropp: Din struktur består av många linjer av ljus som korsar i vackra geometrier. Ett nytt cirkulationssystem har byggts. Du opererar fullt ut från din gud-själv och det finns ingen separation. Alla på denna nivå manifesterar sin vision av himlen på jorden.

Tolvte nivå Lightbody: Detta är den sista aktiveringen av Merkaba-fältet. Du är den gudomliga planen för planeten jorden. Du kommer att vara ansluten till nya och olika gruppstrukturer av råd, regeringar och familjer som har skapats för jordens slutliga uppstigning.

Det kommer också att finnas olika typer av samhällsliv och nya ritualer som väcker själens suveränitet. I den nya världen som växer fram kommer vi var och en leva i vår anda, glädjas åt vår nutid.

Eftersom vi är fullt närvarande, är vi världen, inte i världen.

Info från http://www.celestialwellspring.com/lightbody

Om själens resa den som gör så smärtsamt ont så länge egot har den i sitt grepp.

När själen expanderar tar vi oss igenom de fem kapitulations stadierna och då får vi uppleva djupet av vår resa ur själens perspektiv. Det sägs att när vi börjar vår resa hittar vi vår livslånga plats i kosmos som ett levande uttryck för källenergin som inkarnerats för att genomföra ett viktigt uppdrag. Det personliga bidraget blir till omvandling av mänsklighetens medvetande. Man kan kalla denna resa för healing-resa där vi många gånger vill hoppa över expansionens första faser och genast rensa ut fysisk smärta och känslomässigt obehag. Healing-resan är inte alltid upplagd på det sättet som man själv skulle vilja. När vi är i harmoni med universum exakt på dess villkor odlar vi det mognadsdjup och den beredskap som är nödvändiga för att en sådan upplösning ska kunna äga rum.

Varje ögonblick av smärta och varje lager av obehag är ett tecken på de känslomässiga förändringarna att skiftningarna i energifältet pågår. När vi förlitar oss på att Universum alltid omvandlar oss rakt in i vårt öde- in i vår högsta gudomliga perfektion kan vi sakta glida in i harmoni på vår healingresa i stället för att detaljstyra våra upplevelser.

De fyra tecknen på omvandlingen är: frustration, förvirring, avsky och ensamhet.

Vart och ett av dessa bistår själen i att inifrån och ut inse vilken omtumlande resa den är ute på. Egot försöker förneka eller använder genom trancendera. Äkta trancendens är att fullfölja sin utveckling samtidigt som man försonas med frustration, förvirring, avsky och ensamhet som en bekräftelse på hur fort man expanderar.

// L.R

Lions Mane.

Detta inlägg om Lions Mane är helt kopierat från en annan sida. Källan kommer längre ner.

Igelkottstaggsvampen och kinesisk medicin

Det har använts i århundraden inom traditionell kinesisk medicin och används även idag som ett naturligt botemedel mot många olika åkommor.

Lions mane svamp (Hericium erinaceus) har använts inom traditionell kinesisk medicin (TCM) i århundraden för att behandla olika hälsoproblem. Den kinesiska medicinen beskriver svampen som en “nerv tonic” och hävdar att den kan hjälpa till att öka nervväxten och förbättra minnet. Det sägs också att svampen kan hjälpa till att reglera blodsockret, minska inflammation och förbättra immunförsvaret.

Enligt TCM används Lions mane svamp för att behandla sjukdomar såsom hjärnsjukdomar, diabetes, mag-tarmproblem och nervproblem. Den används också för att behandla åldersrelaterade problem såsom minnesförlust och demens.

Lions mane svamp har också ansetts ha anti-cancer egenskaper och används för att behandla olika typer av cancer inom TCM. Enligt vissa kinesiska medicinska texter kan svampen hjälpa till att minska tumörer och förhindra deras utveckling.

Det är viktigt att notera att det finns begränsade vetenskapliga studier som har undersökt effekten av Lions mane svamp inom TCM och att mer forskning behövs för att bekräfta dess effektivitet. Därför är det viktigt att rådfråga en läkare innan man använder Lions mane svamp eller någon annan svamp som en form av behandling.

Studier:

Studier som har utförts på Lions mane svamp:

 • En studie publicerad i International Journal of Medicinal Mushrooms visade att Lions mane svamp kan hjälpa till att öka nervväxten och förbättra minnet hos råttor.
 • En annan studie publicerad i Journal of Agricultural and Food Chemistry fann att Lions mane svamp innehåller höga nivåer av antioxidanten hericystin, som kan hjälpa till att skydda cellerna mot skador orsakade av fria radikaler.
 • Studier hos International Journal of Biological Macromolecules visade att Lions mane svamp kan hjälpa till att minska inflammation i kroppen.
 • En annan studie publicerad i Journal of Medicinal Food visade att Lions mane svamp kan hjälpa till att reglera blodsockernivåerna hos möss med diabetes.

Kuriosa

Lion’s mane är också känd som “yamabushitake” vilket översätts till “bergjam med hår”. Detta namn kommer från de vita hårstråna på undersidan av mössan. Det vetenskapliga namnet för denna svamp är Hericium Erinaceus som betyder “igelkottsvamp” eftersom den liknar en igelkotts päls.

Om du ser en igelkottsvamp i skogen i Sverige ska du INTE plocka denna. Arten är fridlyst i Sverige och är listad röd som “akut hotad”.

Kan man odla Igelkottstaggsvampen?

Ja, det är möjligt att odla igelkottsvamp på ett laboratorium eller i en kontrollerad miljö. Men det kräver speciella tekniker och förutsättningar.

Var växer Igelkottstaggsvampen?

Lejonmansvampen är en typ av svamp som växer på träd, vanligtvis ekar eller tallar. De kan också hittas växande på barrträd. Svamparna växer som en förlängning av trädet, och de kallas ofta för “skägg” eller “hår”. De växer i kluster nära basen av stammen och nära trädets rötter. Geografiskt sätt hittas svampen i Nordamerika och Europa.

Källa: https://supernyttigt.se/igelkottstaggsvamp/

En bra film som förklarar grupperingar och manipulation.

Akasha biblioteket -Minnenas bank.

Ett litet inlägg för dom som tror på återfödelse.

Enligt Österländsk filosofi.
Akasha biblioteket -minnenas bank där alla vibrationer lagras. Här finns våra tankar, ord och handlingar från alla våra liv sparade. I den presenteras livet, vår tidslinje. Viktiga händelser, hur gamla vi kommer att vara när det inträffar. Här finns vår tidslinje och våra omständigheter och vår utmätta tid. Själva tidslinjen är som stammen på ett träd och dom valmöjligheter vi har är som tunnare grenar. Ödet kommer alltid ge oss dom personerna vi behöver för att växa och frigöra oss från dåliga handlingar och relationer. När livet kallar så förstår vi, att VI inte bara är den identitet och det namn vi bär. Vi är en större varelse och namnet är bara en upplevelse på vad vi har valt den här gången. Innan vi har intresse för att dyka djupare inom oss, är det svårt att se på oss själva, våra liv och upplevelser. Men! Det är en fantastisk styrka att lära sig det. I andevärlden gör man framsteg genom att ta ansvar över sina handlingar. Där handlar det inte om någon statusjakt eller härskartekniker, utan att ta reda på sin potential. Det som händer när människor blir sjuka är att vi finner livet och meningen igen genom det som inspirerar oss. Förstår vi hur själen fungerar kommer vi faktiskt kunna bli bättre på att ta hand om oss.

Livet är större än vad vi anar och jorden är en plats för att lära oss att hantera svårigheter och frigöra oss. Vi ingår i universums system där vi…. när vi blivit tillräckligt utvecklade växer på ett andligt plan och får större uppgifter att ansvara över.

Livet går igenom det inre barn aspekterna: ensamhet ,övergivenhet, otillräcklighet och skuld.

Andlighet är intellektet att identifiera livet utifrån sambandet mellan psykologin och själen. Vi vet att en ensam barndom antingen leder oss till framgång eller motgång. Livet lär oss vilka vägar det finns om vi har kontakt med vårt högre JAG. Det är svårt att bevara sin identitet i tider av förluster och motgångar. Livet är svårt och det finns en mening med det för annars skulle vi inte utvecklas. Utvecklingen behövs för att komma vidare i livet kretslopp som fortsätter efter att vi avslutat vår tid på jorden. Vi stiger bara ur vår världs kropp, lever utan den ett tag för att studera livet på jorden från det andliga planet. En motivations relaterad granskning som görs tillsammans med andliga guider och själar från vår själa-grupp. För att återigen kunna stiga ner på jorden och sträva mot den som vi behöver vara, för att uppgradera vår nivå från att vara människa till att bli andlig lärare och mästare på det andliga planet. Meningen med livet är att växa, för att till slut en dag bli ett med det högsta KÄLLAN till allt liv.

Text: Linda Rosen

Avslappnings musik.

“432 Hz, annars känd som Verdis A, var standard för musikstämning innan dagens stämning på 440 Hz. Det anses allmänt vara en överlägsen stämning som gör musik trevligare att lyssna på. Det sägs också ha en positiv inverkan på sinnet och kroppen på grund av dess förhållande till vår planet.”

Det där som är så svårt att förklara.

Bild från Google.

Vi har börjat podda och jag måste säga att jag är nybörjare. Det är en sådan frustration att inte hitta orden som jag vill använda och det blir en hel del upprepningar. Nå väl det går nog framåt.

Vi har pratat om andlighet, ett väldigt svårt ämne att förklara. Allra helst om man har min vetenskapliga vän med som ser utifrån vetenskapens perspektiv och jämför andlighet med Gunde. Han avbryter mig lite då och då. Det är en utmaning eftersom jag har svårt att hålla kvar tråden och minnas det jag vill ha sagt.

Ja, antingen är det roande eller frustrerande 🙂 Vi får se är den kommer ut.

Andlighet likväl egot är svårt att förklara.

Egot har jag nog förklarat i ett tidigare inlägg, min tolkning alltså. Jag hittade en lista från Holly Carp.

10 tecken på om du är kontrollerad av egot. Det kan vara intressant att skumma igenom punkterna . Holly Carp förklarar också vad själen är. Kommer längre nedanför egot.

10 tecken på att du är kontrollerad av egot

 1. Du mår bra av att skvallra om andra
 2. Vid en argumentation är det viktigt för dig att vinna till varje pris
 3. Du jämför dig ständigt med andra
 4. Du blir avundsjuk när det går bra för andra
 5. Du är kvar på ett jobb eller relation av rädsla för att inte hitta något bättre
 6. Du kan inte nöja dig med att göra ditt bästa utan måste vinna till varje pris
 7. Du sätter upp ouppnåeliga mål som du nästan vet att du inte kan nå och straffar dig själv om du inte når dem
 8. Du skyller på andra när det inte går som du vill
 9. Du har svårt att be om ursäkt
 10. Du har stort kontrollbehov

Vad är själen?

Själen är essensen av den vi är och existerar bortom den mänskliga kroppen. Själen har en klar och tydlig känsla av mening, äkta samhörighet och drivkraften är kärlek. Det sägs att själen pratar med oss genom magkänslan och det är ur själen du fattar modiga och ibland (utifrån samhällets synpunkt) ologiska beslut, som att säga upp dig från ett välbetalt jobb, byta riktning i livet, skilja dig trots hus och barn eller kanske sälja ditt hem och flytta ut på landet. När du lever mer från själen vill du också vara i service för andra och till skillnad från egot som känner sig som en separat individ i universum, förstår själen att den är en del av allt. 

QUIZ för att ta reda på om man lever enligt själen eller egot:
Om svaret är ja på följande frågor lever du i enlighet med din själs sanning

 1. Skulle jag fortsätta att arbeta med mitt jobb om jag endast hade begränsad tid kvar att leva? 
 2. Kan jag ta emot kritik utan att behöva skylla ifrån mig eller slå ifrån mig den? 
 3. Skulle jag våga stå upp för mig själv och mina åsikter i ett rum fullt med främlingar?
 4. Skulle jag önska att mina ev barn/framtida barn ska leva det liv jag lever?
 5. Uppfyller min eventuella partner alla de kvaliteter som jag innerst inne söker?

Källa: Holly Carp

Låga värden av näringsämnen försämrar sköldkörtelns funktion

Denna text är kopierad från nordicnutritioncouncil.com

Näringsstatus har en koppling till nivåer av sköldkörtelhormoner.

Flera vitaminer, mineraler och aminosyror kan förutsäga hormonnivåer, enligt en ny studie.

För att bilda sköldkörtelhormon krävs stöttning av en rad näringsämnen. Näringsbrister är tätt kopplade till en sköldkörtel som inte klarar av att producera tillräckligt med hormoner (1). Dessutom kan rätt näring lugna autoimmuna reaktioner, något som är den vanligaste orsaken till underfunktion i sköldkörteln.

Ordlista: viktiga markörer för sköldkörtelns funktion

Flera sköldkörtelmarkörer mättes i studien och gav en bild av hormonnivåer och förekomst av autoimmunitet i form av antikroppar.

Markörer som testades i studien var bland andra sköldkörtelhormoner:

TSH: Tyreoideastimulerande hormon – hjärnans signal till sköldkörteln att bilda hormon. Stiger när sköldkörteln har svårt att producera tillräckliga nivåer av sköldkörtelhormon.

T4: Den främsta formen av sköldkörtelhormon som sköldkörteln producerar. Är inaktivt i cellerna innan det konverterats till T3. Fritt T4 kallas det när hormonet är tillgängligt för biologisk aktivitet och inte bundet till något transportprotein.

T3: Aktiva formen av sköldkörtelhormon som har effekter i våra celler.

Dessa antikroppar testades i studien:

anti-TPO: Tyreoperoxidas (TPO) är ett protein i sköldkörteln som är delaktigt i att bilda hormon. Antikroppar mot TPO indikerar att kroppen reagerar på sköldkörteln, det vill säga har en autoimmun reaktion mot den. På sikt kan det leda till att sköldkörteln förstörs och inte kan bilda tillräckliga mängder hormon. Autoimmunitet är den vanligaste orsaken till sköldkörtelsjukdom.

anti-TG Tyreoglobulin (TG) finns i sköldkörteln och höga nivåer av dessa antikroppar är även de en indikation på sköldkörtelsjukdom.

En studie med 387 friska frivilliga ville ta reda på vilka näringsämnen som tydligast påverkar sköldkörtelvärdena. Forskarna använde sig av blodprover för att fastställa nivåer av näring och jämförde dessa med försökspersonernas hormonvärden.

Några av de viktigaste vitaminerna för högre sköldkörtelvärden visade sig i denna studien vara B-vitaminer och D-vitamin. Flera mineraler inklusive, järn, kalcium, selen och zink var också betydande näringsämnen. Till sist bekräftades att aminosyror (de minsta byggstenarna i proteiner) har en avgörande roll för sköldkörtelns funktion.

37 näringsämnen testades

37 olika näringsämnen valdes ut för att matchas mot studiedeltagarnas sköldkörtelhormoner. Deltagarna hade ingen historik av sköldkörtelsjukdom och var i genomsnitt 44 år, 70 procent var kvinnor.

Med hjälp av blodproverna delades deltagarna in i följande grupper: 1) näringsämnet var under det normala, 2) inom det normala eller 3) över det normala.

Tre grupper av näringsämnen testades: vitaminer, mineraler och aminosyror.

B- och D-vitaminbrist

Flera vitaminer är inblandade i att bilda och konvertera sköldkörtelhormoner. Exempelvis har B-vitaminbrist ofta rapporterats hos personer med för låga sköldkörtelhormoner. D-vitamin reglerar immunförsvaret och många menar att brist på D-vitamin kan öka den autoimmuna reaktionen mot sköldkörteln, vilket på sikt ger lägre värden (2).

Vitaminerna med mest effekt på sköldkörteln i denna studie var:

 • Vitamin B2, B12 och B9 – låga värden ger lägre sköldkörtelhormoner. Vitamin B9 (folat) lyfts fram som det viktigaste vitaminet för sköldkörteln och studien visar att låga värden minskar T4 och ökar autoummuniteten i form av fler antikroppar (både TPO och TG).
 • D-vitamin
 • Kolin

Kan öka aktiviteten för mycket

Samtidigt kan näringsämnen öka sköldkörtelns aktivitet så pass mycket att nivåerna blir för höga.

 • Inositol (vitamin B8) – höga nivåer kan ge för höga värden av sköldkörtelhormon.
 • A-vitamin – högre nivåer A-vitamin gav lägre fritt T3, troligen eftersom det kan hämma produktionen av TSH.

Mineraler och sköldkörteln

Många mineraler behövs dels för att bilda hormon men även för att hålla inflammationen i sköldkörteln i schack. Själva produktionen av sköldkörtelhormon innefattar nämligen ett överskott av fria radikaler som är en stark bidragande orsak till inflammation.

 • Kalcium och järn – ökar T4 och fritt T4.
 • Zink – koppling till ökade nivåer av hormoner samt hjälper konverteringen av T4 till T3.

Mineraler kan påverkar negativt

En del mineraler har positiva effekter på sköldkörteln men i för höga nivåer har de i stället en negativ påverkan:

 • Koppar – till en viss gräns är koppar bra för värdena, eftersom det hjälper till att producera aminosyran tyrosin som ligger till grund för sköldkörtelhormoner. Höga nivåer av koppar kan dock ge för höga värden.
 • Selen – för mycket selen kan ge minskade nivåer av T4 och T3. Selen är en antioxidant och nämns ofta som viktig för att neutralisera dessa fria radikaler. Ett underskott av antioxidanter och en ökad inflammation i körteln som följd tros kunna öka den autoimmuna reaktionen mot sköldkörteln. Ett överskott å andra sidan kan störa produktionen. Lagom är bäst.

Aminosyror påverkar sköldkörteln

Aminosyror är de minsta byggstenarna i protein men de kan också direkt påverka produktion och utsöndring av sköldkörtelhormoner. Flera av aminosyrorna i den här studien hade signifikanta effekter på sköldkörtelvärdena, särskilt de som sedan tidigare är kända för att öka ämnesomsättning och/eller prestation.

Nivåer av dessa aminosyror påverkar sköldkörteln:

 • Valin och leucin – båda dessa är så kallade Branched Chain Amino Acids (BCAA), och viktiga för ämnesomsättning och muskelbyggnad. Det är sedan tidigare känt att de är låga när vi har för lite sköldkörtelhormon (3, 4, 5).
 • Citrullin, karnitin och arginin – sedan tidigare kända för att öka fysisk prestation (6).
 • Asparagin och serin – högre nivåer hade stark koppling till ökat TSH-värde. Asparagin är en byggsten för att bilda TSH.

Sammanfattning:

Forskarna sammanfattar sin studie med att lägre nivåer av näringsämnen kraftigt kan försämra sköldkörtelns funktion. Flera tidigare studier har visat på samband mellan hormonnivåer och vitaminer och mineraler men denna studie belyser också aminosyrornas betydelse för en frisk sköldkörtel.

Källa: https://www.nordicnutritioncouncil.com/

Trötta binjurar? Så tar du hand om dem och får mer energi.

En artikel från Hälsokraft.

Bild från Google.

Hög stress under längre tid kan leda till binjuretrötthet. Binjurarna orkar helt enkelt inte upprätthålla produktionen av stresshormonet kortisol, vilket medför att vi bland annat blir trötta, får svårt att komma upp på morgonen och får ett ökat sug efter sötsaker och salt. Här får du veta hur du tar hand om dina binjurar och återfår energin.

Vad är binjurarnas funktion?

Binjurarna sitter på toppen av njurarna och har till uppgift att producera och utsöndra stresshormonet kortisol. Produktionen regleras av hypotalamus i hjärnan och hypofysen. För att tillräckliga mängder ska produceras behöver hypotalamus, hypofysen och binjurarna fungera optimalt. Om man utsätts för hög stress under en längre tid kan det leda till att binjurarna blir trötta och inte klarar att producera tillräckliga mängder med kortisol. Detta kan ge en mängd negativa effekter.

Symptom på trötta binjurar

 • Du har svårt att komma upp på morgonen
 • Du har låg energi, känner dig ofta trött
 • Du har låg eller ingen sexlust
 • Du känner sug efter sötsaker och kolhydrater, särskilt på eftermiddagen och kvällen
 • Du har ett sug efter salt
 • Som kvinna har du kraftig PMS och klimakteriebesvär
 • Du drabbas av återkommande infektioner

Så tar du hand om trötta binjurar

Känner du igen dig? Då är det dags att ta tillbaka makten över ditt liv och skapa en tillvaro som är givande, rolig och fylld av inslag som får dig att må bra. Men det kräver också energi. Så vart ska man börja? Jo, börja med biologi! Stötta kroppen med näring genom bra kost och komplettera vid behov med näringstillskott. Kroppen behöver energi för att du ska orka göra alla nödvändiga livsstilsförändringar.

 • C-vitamin är ett av de viktigaste vitaminerna vid binjuretrötthet.
 • Magnesium verkar tillsammans med B- och C-vitamin för att stärka binjurarna.
 • B-vitaminer ger binjurarna extra energi.
 • E-vitamin behövs för att minska skadan av fria radikaler, som frigörs när binjurehormoner bildas.

Ett örttillskott som många terapeuter rekommenderar, är Holistic StressBalans som innehåller ashwagandha, rysk rot, schisandra och lakritsrot som stödjer normal funktion av binjurar och bidrar till fysisk och mental energi.

Att återhämta sig från binjuretrötthet tar upp till ett par år, men man kan känna skillnad redan efter några få veckor.  Ta gärna hjälp av någon av de många duktiga terapeuter som finns, de kan hjälpa dig att ta reda på vad just du behöver göra för att komma i balans.

12 livsstilsråd för piggare binjurar

 1. Bestäm att din energi är det som är viktigast för dig och ditt liv. Låt alla dina val styras utifrån den enkla frågan: Ger det här mig energi?
 2. Sömnen är vår viktigaste medicin för återhämtning och reparation. Lägg dig senast klockan 22.00.
 3. Börja dagen med en halv liter vatten med 1 tsk havssalt. Salta maten och drick vatten med salt under dagen.
 4. Ägna en stund varje dag åt yoga, meditation och andningsövningar. Det skiftar kroppen från det sympatiska (aktiva) nervsystemet, till det parasympatiska (avslappnade).
 5. Ät dagens första mål innan klockan 10. Minska på socker, snabba kolhydrater och stimulerande drycker som kaffe och läsk.
 6. Inom yogafilosofin rekommenderas vila 11 minuter två gånger per dag, gärna liggande på rygg med slutna ögon.
 7. Se till att du har roliga och avkopplande aktiviteter inplanerade minst en gång per vecka. Att njuta av livet är en stor del av livets mening.
 8. Bli din egen bästa vän och lyssna på när din kropp säger att det är dags att vila, äta, sova, leka…
 9. Förändra det du kan till det bättre för dig själv. Tacka nej till extrauppdrag. Sök nytt jobb. Be om hjälp när du behöver det. Sluta vara konstant tillgänglig. Dra gränser.
 10. Öva upp din känsla av tacksamhet. Reflektera varje dag över det du är tacksam över. 
 11. Regelbunden motion normaliserar hormonnivåerna av kortisol, blodsocker insulin och andra hormoner. En rask promenad på 30 minuter räcker.
 12. Affirmera. Du är vad du tänker.

Källa: https://halsokraft.se/inspiration/halsa/ta-hand-om-dina-binjurar-och-fa-mer-energi

Dessa ord från skådespelaren Anthony Hopkins är brutala men ack så sanna.

Det cirkulerar en text på sociala medier från skådespelaren Anthony Hopkins. Texten är otroligt tänkvärd och många sanningar finns i den. Kanske kan det hjälpa någon? Vi delar den här:

Släpp taget om människor som inte är redo a älska dig. Detta är det svåraste du någonsin kommer behöva göra i ditt liv och det kommer också vara det viktigaste. Sluta ha svåra konversationer med människor som inte vill förändras. Sluta dyka upp för folk som inte har något intresse av din närvaro. Jag vet att din instinkt är att göra allt du kan för att få uppskattning av dem omkring dig, men det är en impuls som stjäl din tid, energi, mentala och fysiska hälsa. När du börjar kämpa för ett liv med glädje, intresse och engagemang kommer inte alla vara redo att följa dig till den platsen. Det betyder inte att du måste ändra på vem du är, det betyder att du måste släppa taget om människor som inte är redo att vara med dig. Om du blir utesluten, förolämpad, bortglömd eller ignorerad av de människor du ger din tid till, gör du inte dig själv en tjänst genom att fortsätta erbjuda dem din energi och ditt liv. Sanningen är att du inte är för alla och alla är inte för dig. Det är detta som gör det så speciellt när man hittar människor som man har vänskap eller kärlek matchat. Du kommer att veta hur värdefullt det är eftersom du har upplevt vad det inte är. Det finns miljarder människor på den här planeten och många av dem hittar du på din nivå av intresse och engagemang. Om du slutar dyka upp kanske de inte letar efter dig. Om du slutar försöka kanske förhållandet tar slut. Om du slutar sms:a kanske din telefon förblir mörk i veckor. Det betyder inte att du förstörde förhållandet, det betyder att det enda som höll det var energin som bara du gav för att behålla det. Det där är inte kärlek, det är fägring. Det är att ge en chans till de som inte förtjänar det! Du förtjänar så mycket mer. Det mest värdefulla du har i ditt liv är din tid och energi då båda är begränsade. De människor och saker du ger din tid och energi till, kommer att definiera din existens. När du inser detta börjar du förstå varför du är så orolig när du umgås med människor, aktiviteter eller utrymmen som inte passar dig och inte borde vara nära dig. Du kommer att börja inse att det viktigaste du kan göra för dig själv och alla omkring dig, är att skydda din energi hårdare än något annat. Gör ditt liv till en trygg fristad, där endast människor “kompatibla” med dig är tillåtna. Du är inte ansvarig för att rädda någon. Det är inte ditt ansvar att övertyga dem att förbättra sig. Det är inte ditt jobb att existera för människor och ge dem ditt liv! Du förtjänar äkta vänskap, sanna åtaganden och fullständig kärlek med friska, välmående människor. Att bestämma sig för att ta avstånd från skadliga människor, kommer att ge dig den kärlek, aktning, lycka och skydd du förtjänar.”

Källa: Anthony Hopkins

Stress gör så att jag går upp i vikt.

Jag har som många andra tjejer haft ätstörningar i min ungdom. Det började i 9:an och sedan hade jag det till ca 27 års ålder. Även fast jag i dag är mycket äldre än 27 år så finns fortfarande tankarna och ångesten kvar. Dock har jag hittat sätt att hantera ångesten på, som är mycket mer hälsosamt för mig än att svälta mig själv eller stoppa fingrarna i halsen och spy upp maten.

Vill tillägga att jag är noga med maten. Jag äter sällan skräpmat ,utesluter onödiga kalorier. Jag äter inga stora portioner med mat och jag småäter inte. Godis kan jag äta någon gång i bland på helgerna. Inga mängder. Jag är noga med planeringen i hur jag ska träna för att godiset när jag äter det inte ska synas på kroppen och vågen 😉 Dricka har jag uteslutit sedan länge och jag dricker inte alkohol.

Jag har i dag tre barn och blivit snittad med den första. Jag gick upp ca 32 kilo med den första, den andra gick jag upp 8 kilo med. Med den tredje gick jag upp 14 kilo med. Så jag har haft lite vikt att brottas med efter mina barnafödslar. På den tiden var det inga problem för mig att gå ner i vikt eftersom min ämnesomsättning och metabolism fungerade utmärkt. Kroppen var liksom frisk. Problemet med vikten började efter många år i stress som ledde till utmattning och depression. Läkaren ville att jag skulle äta antidepressiva preparat. Jag sade stort NEJ! på det. Herregud dessa mediciner som leder till viktökning på mellan 20–40 kilo! Bara tanken på det gjorde mig sjukt nere. Jag letade länge efter alternativa vägar till att må bra och hittade till slut mina metoder och preparat. Dock var denna viktökning ett mysterium. Testade alla dieter, tränade mer intensivt. Jag hängde på gymmet, 4 timmar om dagen där jag utförde pyramidträning, konditionsträning av olika slag och boxning. Denna träning dränerade min kropp på energi och jag blev mer utmattad. Jag vågade knappt äta något då min kropp verkade dra åt sig kalorier bara genom att titta på mat. Läkaren skrattade åt mig när jag ville ha svar på vad felet var. En kvinna som går upp i vikt ska vara en glad kvinna. Värre vore det om jag rasade i vikt. Jag tog ett sköldkörtelprov som inte gav något utslag och  den kvinnliga läkaren ställde diagnosen utmattad med sömnproblem. Läkemedel skrev ut men hämtades aldrig ut. Det var här som jag bestämde mig att faktiskt ta kontakt med kunniga inom området. Som dagligen arbetade med funktionsmediciner och alternativa behandlingsformer. Faktiskt det bästa jag har gjort. Jag fick förklaringar och svar på mina frågor och de alternativa preparaten var dem som har hjälpt mig. Eftersom alternativa preparat många gånger behöver längre verkningstid till att ge resultat fick jag inte resultat någon dag efter. Inom en vecka fick jag mer energi och när tre månader gått gick jag ner i vikt. Men att tro att preparat är sådant som ska hålla oss på en balanserad nivå hela livet funkar inte riktigt. I alla fall inte för mig. Jag behöver periodvis gå in och justera dosen. Ibland öka och ibland minska för att kroppen ska förstå att den ska reagera på förändring. Näringsterapeuten som behandlade mig konstaterade att min ämnesomsättning var halverad och stressnivån kortisol på tok för hög. Efter många år i dessa problem har jag lärt mig att stressen är den största boven till min viktökning. Jag har testat att ligga på kaloriunderskott, tränat hårdare och äta regelbundet. Min kropp svarar inte på det. När jag får reaktion från min kropp att reagera normalt är det när stressen sjunker och hormonerna är i balans. Jag kan själv uppleva att jag sover bra. Jag gjorde en upptäckt när jag var sjuk nu senast eller efter en lång depression så svarar min kropp på att gå ner i vikt. Ja dessa tillstånd tar ju mig långt från tankar och stress och att jag mer går in i en dvala. Det finns inga måsten. Jag bara är där i min säng och har absolut inga tankar och krav. Det är svårt att komma till ett sådant tillstånd i sin vardag då min vardag är full av måsten och moment. Under en period i livet där jag körde slut på mig själv totalt. När ingen ork fanns till något och viljan och meningen var helt bortblåst insåg jag också att min träning, konditionsträning var en stor orsak till att jag ökade i vikt. Den stressen när kroppen ökar i puls gör att allt jag tar in lagras och blir insulin runt magen. Min sambo var duktig på att göra långpromenader till rutin. Vi gick ca 1 mil tre daga i veckan. Resten av dagarna spenderade jag på gymmet med övningar för de stora muskelgrupperna. Det var då det hände. Min kropp svarade på det och jag gick ner i vikt. Jag som vanligtvis joggade, rodde, crosstrainer, 1 mil  och mycket annat 5 dagar i veckan utan resultat, fick äntligen resultat. För mig handlar det om hormoner, stress och andning. Vissa perioder får jag finna mig i att mina hormoner i min kropp lever sitt eget liv men att det bara är en period. Jag har olika preparat också som är rekommenderade för mig och min kroppsfunktion och behov. Jag  tar hjälp av alternativa behandlingsmetoder för att få en balans  i min energi. Viktigt att tänka på som kan ge dålig kondition, och trötthet är riklig menstruation. Det finns kvinnor som förlorar mycket blod under sina menstruationsperioder. Det kan ha en storpåverkan för kroppen att inte kunna återhämta sig mellan menstruationerna vilket påverkar vår hälsa ganska mycket.

En person som erbjuder tjänster inom funktionsmedicin kan vara till stor hjälp om du upplever att den vanliga vården inte kan ge dig den hjälp du behöver. Du behöver dock tänks på att kolla upp och undersöka hur pass duktig personen inom funktionsmedicin är innan du beställer tid. Ett tips är att läsa recensioner. När det gäller fettförbrännande preparat så bör man testa. Många preparat som innehåller koffein påverkar och stressar binjurarna otroligt mycket. Det är i binjurarna energin sitter och många gånger svarar kroppen upp med att sända ut mer stress i kroppen alltså kortisol, vilket inte ger så bra resultat.Resultatet kan då bli viktökning. Rådfråga alltid någon kunnig.

Intressant länk

Denna länk har några år på nacken men det som står i den är intressant.

https://www.medvetenandning.se/artiklar/koppling-pms-forsamrad-andning/

Sköldkörtelrubbning: upptäckt och behandling

Beräknad lästid: 4:30 min

Din sköldkörtel spelar en mycket viktig roll i ditt liv. Om det inte fungerar som den ska, kommer du att märka av det. Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i din kropp och har du en underproduktion av hormoner leder detta till att din ämnesomsättning saktar ner. Underproduktion av sköldkörtelhormon kallas hypothyreos, och är tio gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Symtomen är varierande och ibland vaga, så det är inte alltid uppenbart vad som får din kropp att reagera på det sätt det gör.

Funktionsrubbningar i sköldkörteln, i form av en under- eller överaktiv sköldkörtel, drabbar 2-4 % av befolkningen. De är 10 gånger vanligare hos kvinnor.

Trots att en sköldkörtelrubbning påverkar välmåendet i stor utsträckning så är det det fortfarande många som är odiagnostiserade. Nyckeln till en framgångsrik behandling av sköldkörtelrubbningen ligger i ett enkelt blodprov, som indikerar vad som behöver göras för att återställa hormonbalansen.

Vad är sköldkörteln?

Sköldkörteln är ett fjärilsformat organ som sluter sig kring luftstrupen på halsens framsida, alldeles under struphuvudet. Den producerar sköldkörtelhormon, som är nyckeln till regleringen av kroppens ämnesomsättning, alltså den hastighet som våra celler arbetar i. Cirka 90 % av det producerade sköldkörtelhormonet är tyroxin (T4) medan trijodtyronin (T3), svarar för endast 10 %. Större delar av T4 och T3 är bundna till olika proteiner i kroppen och är därmed inaktiva. Det är därför viktigt att mäta det fria biologiskt aktiva T4 och T3 i blodet, så kallat fritt T4 och fritt T3.

Hur fungerar sköldkörteln?

Hjärnans hypotalamus hjälper till att reglera sköldkörtelns funktion genom en återkopplingsmekanism. Om det inte finns tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet stimuleras hypofysen vid hjärnstammen att utsöndra ett sköldkörtelstimulerande hormon (TSH). Eventuella problem med denna återkopplingsmekanism kommer sannolikt att orsaka en rubbning i sköldkörtelns funktion. Blodprover för att upptäcka sköldkörtelrubbningar mäter oftast nivåerna av TSH tillsammans med fritt T4 och ibland även fritt T3 i blodet.

Vad är sköldkörtelrubbning?

Sköldkörtelrubbningar innefattar både en under- och en överaktiv sköldkörtel. Den vanligaste sköldkörtelrubbningen är hypotyreos, då en underaktiv sköldkörtel inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon. Några symptom som förknippas med hypotyreos är: trötthet, viktökning, frusenhet, låg puls, nedstämdhet, onormal menstruationscykel och dåligt minne.

Vad orsakar sköldkörtelrubbning?

Orsaken bakom hypotyreos är i de flesta fall okänd, men i västvärlden beror detta oftast på en autoimmun sjukdom, men kan ibland också orsakas av ett för litet intag av jod. Omvänt orsakas hypertyreos av en överaktiv sköldkörtel som producerar för mycket sköldkörtelhormon, vilket kan ge giftstruma (tyreotoxikos). Symptomen innefattar: trötthet, värmeöverkänslighet, viktminskning, oregelbunden menstruationscykel, snabb puls, hjärtklappning, muskelsvaghet och utåtstående ögon. Hypertyreos förorsakas oftast av Graves sjukdom, inflammation i sköldkörteln eller toxisk knölstruma och den kan ibland ses som en svullnad på halsen, också kallad struma.

Hur testar man sköldkörteln?

TSH-nivån i blodet är den känsligaste indikatorn på rubbningar i sköldkörteln. Höga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är underaktiv och de åtföljs av låga nivåer av hormonerna T4 och T3. Låga TSH-nivåer indikerar att sköldkörteln är överaktiv och då får vi höga nivåer av T4 och T3 i blodet. I mycket sällsynta fall kommer nivåerna av TSH, T4 och T3 att vara låga samtidigt och detta kan tyda på att hypofysen inte fungerar som den ska. Regelbunden kontroll av dessa hormonnivåer kan hjälpa till att upptäcka eventuella avvikelser hos sköldkörteln i ett tidigt skede. På grund av känsligheten hos TSH-markören i blodet kan nivåerna dock påverkas av infektioner som en vanlig förkylning. Detta innebär att värdena kan behöva kontrolleras mer än en gång. Om sköldkörtelvärdena ligger på en hög eller låg nivå under upprepade tillfällen bör du träffa en allmänläkare, även om symptomen kan vara diffusa.

Behöver man testa sköldkörteln?

Utan behandling kan sköldkörtelrubbningar leda till dödliga komplikationer. Vid hypotyreos kan de drabbade utveckla hjärtproblem, mentala hälsoproblem, infertilitet och i allvarliga fall myxödem, som leder till medvetslöshet och död. Obehandlad hypertyreos kan leda till osteoporos och livshotande hjärtkomplikationer. En tidig diagnos innebär att sköldkörtelrubbningar kan korrigeras med hjälp av medicinering och man kan då undvika dessa allvarliga komplikationer.

Källa: Werlabs.se

//

Sköldkörteln (hypotyreos/hypertyreos) & Feedback-systemet

Filmen förklarar sköldkörtelns funktion, samt vad som händer när sköldkörteln producerar för lite (hypotyreos) eller för mycket hormon (hypertyreos). Förklarar också feedback-systemet – dvs hur hypotalamus / hypofysen / tyreoidea kommunicerar

Förklaring av funktionsmediciner

Lyssna på podden om hur de som arbetar med funktions medicin jobbar

https://poddtoppen.se/podcast/1443900810/spannande-moten/peter-martin-lakare-i-funktionsmedicin?fbclid=IwAR2QScaK0-4A5NAIH2Mdhr8MJojFrup-dkgYpC4IHGFTOThk2QnKKbx3D9o

Doctor Jason Fung´s bästa viktnedgångs tips.

I kroppen händer ingenting av en slump. Varje fysiologisk process är en finstämd orkester av hormonella signaler. Om ditt hjärta slår snabbare eller långsammare är noga kontrollerat av hormoner. Om vi kissar mer eller mindre är noga kontrollerat av hormoner. Om kalorierna vi äter förbränns eller lagras som kroppsfett är också noga kontrollerat av hormoner. Hvudproblemet när det handlar om fetma är alltså inte kalorierna vi äter, utan hur de används av kroppen. Det viktigaste hormonet vi behöver känna till är insulin.

Insulin är ett fettinlagrande hormon. Det är inget fel med det – det är helt enkelt insulinets roll. När vi äter går insulinet upp och signalerar till kroppen att lagra matens energi som kroppsfett. När vi inte äter går insulinet ner och signalerar till kroppen att förbränna den lagrade energin (kroppsfett). Högre insulinnivåer än normalt talar om för kroppen att den ska lagra mer energi som kroppsfett.

Hormoner är lika centrala för fetma som de är för allt annat när det gäller metabolism, inklusive kroppsvikt. En kritisk fysiologisk variabel som kroppsfett är inte utelämnat till nyckfulla förändringar av energiintag och träning. Om våra förfäder var för tjocka kunde de inte fånga bytesdjur och de riskerade dessutom att själva lättare bli till byten. Om de var för magra riskerade de att inte överleva svårare tider. Kroppsfett är avgörande för en arts överlevnad.

NewHOT9-Incretin

Vi förlitar oss på hormoner för att precist och exakt kontrollera kroppsfett. Vi kontrollerar inte vår kroppsvikt medvetet mer än vad vi kontrollerar våra hjärtslag eller vår kroppstemperatur. Dessa regleras automatiskt, precis som vår kroppsvikt. Hormoner talar om att vi är hungriga (ghrelin). Hormoner talar om när vi är mätta (peptide YY, cholecystokinin). Hormoner ökar energiutgifterna (adrenalin). Hormoner stänger ner energiutgifterna (sköldkörtelhormon). Fetma är en hormonell felreglering av fettlagring. Vi blir feta för att vi ger våra kroppar de hormonella signalerna att lagra kroppsfett. Och de hormonella signalerna går upp och ner beroende på vad vi äter.

Fetma är en hormonell obalans, inte en obalans av energi

Insulinnivåerna är nästan 20 procent högre hos feta personer och de förhöjda nivåerna korrelerar starkt med viktiga signaler som midjemått och midja/höft kvot. Orsakas fetma av höga insulinnivåer?

Hypotesen “insulin orskar fetma” är lätt att testa. Om du ger insulin till en slumpmässigt utvald grupp människor, kommer de att lagra fett? Det korta svaret är, med eftertryck, ”JA!”. Patienter som använder insulin regelbundet och läkarna som skriver ut det vet redan den hemska sanningen: ju mer insulin, desto mer fetma. Ett flertal studier har redan demonstrerat detta faktum. Insulin leder till viktuppgång.

I den betydande studien Diabetes Control and Complications Trial från 1993, jämförde forskarna en standarddos insulin med en hög dos utformad för noggrann kontroll av blodsocker, hos patienter med typ 1-diabetes. Höga doser insulin kontrollerade blodsockret bättre, men vad händde med vikten? Deltagarna i gruppen som fick hög dos gick i genomsnitt upp omkring 4,5 kilo mer än deltagarna i standardgruppen. Mer än 30 procent av patienterna upplevde “kraftig” viktuppgång!

Före studien var båda grupper mer eller mindre jämna när det gällde vikt, med liten förekomst av fetma. Den enda skillnaden mellan grupperna var mängden insulin. Insulinnivåerna ökade. Patienter gick upp i vikt. Insulin orskar fetma. När insulin går upp, ökar kroppens ”set-point” när det gäller vikt. Hypotalamus sänder ut hormonella signaler till kroppen för att öka vikten. Vi blir hungriga och äter. Om vi medvetet drar ner på kaloriintaget, då kommer också våra totala energiutgifter att minska. Resultatet blir detsamma – viktuppgång.

DCCT

När vi förstår att fetma är en hormonell obalans, då kan vi börja behandla den. Om vi tror att ett överflöd av kalorier är det som orsakar fetma, då är behandlingen att dra ner på kalorier. Men det är en metod som varit ett stort misslyckande. Om det nu är för mycket insulin som orsakar fetma, då blir det tydligt att det vi behöver är att sänka insulinnivåerna.

Frågan är inte hur vi ska balansera kalorierna; frågan är hur vi ska balansera våra hormoner, speciellt insulin. Det finns bara två sätt som kan öka insulinet:

 1. Vi äter mer av maten som stimulerar insulin
 2. Vi äter samma insulin-stimulerande mat, men oftare

Min bok, Fetmakoden har förklarat vetenskapen bakom viktuppgång och hur man ska använda den kunskapen för att lyckas gå ner i vikt. Den utgör teorin bakom IDM-programmets många framgångar genom åren. Målet med boken är att föra fram dessa tankar och göra det lättare att använda dem i det vardagliga livet.

Nyckeln till viktkontroll som fungerar i längden är att kontrollera ”chefshormonet” och det är insulin. Det finns inga läkemedel som kan reglera insulin. Att reglera insulin kräver en förändring av kosten och den förändringen består av två faktorer – hur höga insulinnivåerna är efter måltid, och hur länge de varar. Det sammanfattas till två enkla faktorer:

 1. Vad vi äter – avgör hur hög insulintoppen blir
 2. När vi äter – avgör längden på insulintoppen

De flesta bantningsdieter bryr sig bara om den första frågan och därför misslyckas de med tiden. Det är inte möjligt att bara ta sig an den ena halvan av problemet och förvänta sig framgång.

När det handlar om maten är detta ingen lågkaloridiet. Det är inte heller nödvändigtvis en lågkolhydratkost. Det är inte vegetarisk kost. Det är ingen fettsnål kost. Det är inte carnivore. Det är en kost utformad för att sänka insulinnivåer för att insulin är den fysiologiska triggern för fettinlagring. Om du vill minska din fettinlagring behöver du sänka ditt insulin och det kan göras även med en kost rik på kolhydrater.

Många traditionella samhällen har ätit kolhydratbaserad kost utan att lida av skenande fetma. På 70-talet, före fetmaepidemin, älskade irländarna sin potatis. Asiaterna älskade sitt vita ris. Fransmännen sitt bröd.

Till och med i USA – minns 70-talet. Discomusiken svepte över landet. Star Wars och Jaws visades för fullsatta salonger. Om du har tittat på ett gammalt foto från den tiden kan du bli förvånad över flera saker. För det första, hur man kunde tycka att utsvängda brallor var coolt. För det andra, hur få feta människor det var. Ta en titt på några gamla årsböcker från high school från 70-talet. Det finns nästan ingen fetma alls. Kanske ett barn av hundra.

Hur såg då kosten ut på 70-talet? Man åt vitt bröd med sylt. Man åt glass. Man åt kakor. Man åt inte fullkornspasta. Man åt inte quinoa. Man åt inte grönkål. Man räknade inte kalorier. Man höll inte koll på kolhydraterna. Man tränade inte ens speciellt mycket. Man gjorde allt ”fel” och ändå, tillsynes utan ansträngning, fanns det kanppt någon fetma. Varför?

Hur åt man i Kina på 80-talet? Man åt mängder av vitt ris. I medeltal, över 300 gram per dag, jämför det med en lågkolhydratkost med mindre än 50 gram och allt kraftigt raffinerat. Och ändå led nästan ingen av fetma. Varför?

Hur åt man på Okinawa? Över 80 procent kolhydrater, mycket var sötpotatis som innehåller en hel del stärkelse. Och irländarna på 70-talet, med sin älskade öl och potatis? De tänkte inte två gånger på vad de åt, men fram till nyligen fanns nästan ingen fetma. Varför?

Svaret är enkelt. Kom närmare. Lyssna noga.

PopkinNHANES
De åt inte hela tiden

När du inte äter kallas det ”fasta”. Det är anledningen till det engelska ordet ”break fast” eller breakfast, måltiden som bryter fastan. Medan du sover äter du (förmodligen) inte och är därför fastande. Det ger din kropp tid att smälta maten, processa näringsämnen och förbränna resten för att ge energi till dina vitala organ och muskler. För att hålla en stabil vikt behöver du balansera ätande och fasta.

Medan du äter sparar kroppen energin som kroppsfett. Under fastan förbränner din kropp den lagrade energin. Om du balanserar dessa två kommer din vikt att vara stabil. Om du övervägande äter kommer du att gå upp i vikt. Om du övervägande fastar kommer du att gå ner i vikt. Så, här är mitt absolut bästa tips för att gå ner i vikt. Det är så enkelt och självklart att till och med en femåring hade kunnat komma på det.

Ät inte hela tiden

Tyvärr får du av de flesta auktoriteter ofta höra raka motsatsen. Ät sex gånger per dag. Ät många mellanmål. Ät innan du går och lägger dig. Ät, ät, ät – till och med för att gå ner i vikt! Det låter ganska korkat, för det är ganska korkat. Istället kan det vara bättre att använda periodisk fasta, en teknik som har använts framgångsrikt i ett oräkneligt antal generationer.

Källa: Dietdoctor.com

Rebecca Johansson är online näringsfysiolog.

Hon utgår från helheten med ett holistiskt tankesätt. Hon ser sambandet mellan kost och hälsa. Där målet är att utgå från kroppens egna förmåga att självläka med hjälp av det naturen gett oss.

Vi delar några lektioner där hon pratar om orsaken till symptom och leverns viktiga funktion.

Lektion 1.

https://www.naringsfysiolog.se/lektion1

Lektion 2.

https://www.naringsfysiolog.se/lektion2

Reiki Healing- Vad är det?

Reiki är en tusenårig healing metod med rötter i Japan och Tibet och betyder universell livskraft. Något förenklat innebär reiki att man ökar på livskraften, men rent fysiskt ökar en behandling oxytocinet i kroppen, det som brukar kallas för kroppens eget lyckohormon.

– Man kommer åt emotionellt, fysiskt och mentalt. Så att det blir en djup avslappning. Framförallt kommer man i kontakt med sitt högre jag och sitt inre vetande. Reiki balanserar kroppen så att kroppens självläkande processer kan arbeta optimalt

Reikienergin arbetar på̊ alla plan, fysiskt, psykiskt, känslomässigt, själsligt och socialt genom att lösa upp blockeringar och balanserar oss. Reiki är en smart opolariserad energi som går dit där den bäst behövs. Det är väldigt enkelt att använda. Du lägger bara händerna på̊ kroppen och Reikienergin börjar strömma. Du behöver inte ha någon särskild religion eller filosofi för att det ska fungera. Du behöver inte ens tro på̊ Reiki, det fungerar ändå.

I USA visar studier att operationspatienter återhämtar sig snabbare om de behandlas med Reiki varje dag några dagar före och några dagar efter operationen. Cancer patienter klarar av cellgiftsbehandlingar bättre om de samtidigt får Reiki.

Reiki gör att det parasympatiska nervsystemet får övertag över det sympatiska nervsystemet vilket medför en minskad stressnivå̊ och ett ökat lugn. Studier i USA visar också̊ att cancersjuka och Hiv-positiva som använder Reiki får en lugnare syn på̊ sin situation vilket gör att de kan hantera sin sjukdom och fatta klokare beslut kring sin sjukdom. Biverkningar från olika mediciner upplevs lindrigare.

Reiki hjälper till med din personliga utveckling. Ger dig tillit till och ökar din intuition. Du upplever bättre självförtroende och självkänsla. Reiki utvecklar ditt sätt att se på̊ omvärlden och vardagen. Vem som helst kan ha nytta av Reiki på̊ just det sätt man bäst behöver oavsett om det handlar om smärtlindring, depression, personlig utveckling, återhämtning från fysisk eller psykisk skada.

Reiki vs ’healing touch’

Healing touch är en behandlingsform som utvecklades av holistiska sjuksköterskor i USA under 1970-talet. Den påminner mycket om Reiki men är mer styrd med fler regler och handpositioner som är specifika för olika sjukdomstillstånd. (Det finns även särskilda positioner för specifika tillstånd inom Reiki men är inte nödvändiga för att ge/få en fullvärdig behandling)

biofield therapy – energifält -behandling!

Forskning

Det finns inte så mycket forskning på̊ Reiki. Dagens instrument är inte tillräckligt känsliga. Men man har gjort några studier på̊ sådant som går att mäta som visar:

sänkta nivåer av stresshormon

ökat antal immunförsvarsindikatorer

förbättrat blodtryck

subjektiva förbättringar gällande oro, smärta och trötthet

sänkt puls

ökat välmående och vitalitet

De här resultaten har man fått oavsett om Reiki varit som hands-on eller på distans.

Cancerpatienter lider ofta av oro, trötthet och smärta. En studie där man jämför resultatet av Reikibehandling och vila visar att de som fick behandling visar en betydande minskning av oro, trötthet och smärta och bättre livskvalitet jämfört med de som vilade utan behandling.

Smärta och oro!

Kvinnor som fått tre behandlingar, en före och två efter, en hysterektomi bad om mindre smärtlindring, rapporterade om mindre smärta och oro då de lämnade sjukhuset tre dagar efter operationen än kvinnor som inte fått Reikibehandling.

Depression!

Klienterna delades i tre grupper: hands-on Reiki, distans Reiki och distans-placebo-Reiki!

De två första grupperna visade betydande reduktioner av depression, hopplöshet och stress jämfört med placebogruppen.

Reiki, Medicine, & Self-Care

Reiki Förbundet

National Center for Complementary and Integrative Health

Reiki Alliance

Reiki Network

Thought Co.

REIKI: A Comprehensive Guide av Pamela Miles 2008 (Tarcher/Penguin)

REIKI – en väg till bättre hälsa, utveckling och inre harmoni av Lena Johansson 1996 (HÄLSAböcker)

The original Reiki Handbook OF Dr Mikao Usui

av Dr Mikao Usui och Frank Arjava Petter 2011 (Lotus Press Shangri-la)

Källa: Minosmanus.se

https://www.wellness.se/halsa/andlighet/a/LnWbMp/det-har-ar-reiki-allt-du-behover-veta

// Teamet

Sömnrubbningar kan orsakar många olika problem.

Sömnrubbningar åt det ena eller andra hållet kan orsaka viktökning, humörsvängningar, trög tankeverksamhet, magfett, förhöjt blodtryck, sämre minne, svårt att fokusera tankarna, ökade stressnivåer och många andra negativa effekter men med den mest uppenbara påföljden där som en envis fluga –den ständiga tröttheten.

Medan du sover processas dina minnen och dessutom skapas dina hormoner som t ex tillväxthormon och melatonin vilka båda är viktiga för för välbefinnande och energi. Melatonin produceras av tallkottkörteln och reglerar dina sömnmönster, men det har också en mängd andra fördelar som t ex skyddar mot hjärtsjukdom, diabetes, Alzheimers och migrän. Det spelar också en roll i att hålla vikten och att stärka immunförsvaret. Tillväxthormon produceras i den främre delen av hypofysen och är viktigt för en hel massa olika processer i kroppen. Bland annat växandet och ämnesomsättningen.

På senaste tiden har nya studier dykt upp vars resultat tyder på att ett speciellt “sopförbränningssystem” i hjärnan är 10 gånger mer aktivt när vi sover än när vi är vakna vilket verkar bevisa att hjärnan måste “ta ut soporna” när vi sover. Den här rengöringsprocessen kan vara förklaringen till att sömnen är så viktig för vår återhämtning. 

Det finns massor av saker man kan göra för komma till rätta med sömnen. Det viktigaste är dock att se över sömnmönstret och försöka avgöra om man sover för lite, för mycket eller för dåligt? Se också över vad som händer runt om kring dig både på dagen och natten. Går du ut i friska luften och dagsljuset någonting? Sitter du i ett alltför mörkt rum? Låter grannarna för mycket på natten? Det kanske är så enkelt att det finns något som stör sömnen utan att du ens tänker på det. Sedan bör du se över din livssituation. Är du stressad eller orolig över något? Det kan ju göra att du inte kan slappna av tillräckligt för att kunna sova bra.  Äter du för mycket socker och kolhydrater? Det kan leda till överskottsenergi precis som hos barn. Snarkar du? Det är en mycket vanlig orsak till sömnbrist och utmattning och det finns massor med olika metoder för att sluta snarka. Snarkar din partner? Ja, då är det såklart inte lätt att få en god natts sömn.

Näringsämnen för att sova bättre finns det så klart en hel del!

Magnesium spelar en nyckelroll i otroligt många processer i kroppen –även när det gäller sömn. Forskning har visat att endast en mycket liten brist kan försvåra för hjärnan att varva ned inför natten. Magnesium hjälper också musklerna att slappna av.

D-vitamin är en supervitamin som är grundläggande för otroligt många processer i kroppen. När det gäller sömn visar studierna att brist på D-vitamin leder till svårigheter med bl a sömn. På sommaren får vi mycket sol och kroppen kan skapa vitamin D3 som talar om för vår kropp att nu ska vi ladda upp med kalorier, bygga upp vår styrka och sova mindre så att vi får tid att fylla på förråden. På vintern använder vi vårt förråd av D3 och när det minskar skickas signaler till hjärnan att nu är det dags att sova mer och lagra fett så att vi håller oss till våren. Vi går helt enkelt i ide. Tänk dig då att vi har alldeles för lite D-vitamin lagrat – kroppen vill sova mer och använda mindre energi. Vi är alltså förprogrammerade att vara trötta när vi har D-vitaminbrist. 

Kalcium är direkt relaterat till vår sömncykel. Forskning visar att kalciumnivån i kroppen är högre under några av de djupaste sömnfaserna, t ex under REM-sömn. Kalcium hjälper tallkottkörteln att använda aminosyran tryptofan när den ska skapa melatonin. Störd REM-sömn alltså är relaterad till brist på Kalcium. 

Teanin är en aminosyra som forskning visat påverkar bildningen av den avslappnande signalsubstansen GABA (gamma aminobutyric acid). Teanin är den beståndsdel i grönt te som gör att det fungerat som avslappnande medel under hundratals år. Man är också överens om att det är helt ofarligt och inte har några biverkningar, annat än avslappning såklart.

Inositol är en naturligt förekommande substans i bland annat ryggmärgsvätskan. Den är också känd som vitamin B8. Inositol i höga doser har visat sig vara mycket bra för människor med sömnproblem då den bland annat hjälper till att överföra signalsubstanser i hjärnan, t ex serotonin. Man tror också att inositol är “mat” för hjärnan och hjälper till att hålla den livnärd. 

Vi får heller inte glömma alla traditionella, rogivande örter som använts som sömnhjälp i tusentals år – kamomill, lindblom, passionsblomma, valeriana, lavendel m fl. Oftast har man gjort avkok eller teer på dessa, men även koncentrat och extrakt finns för snabbare upptag. Tänk så mysigt med en kopp lindblomste på kvällskvisten när det är dags att varva ned inför natten! 

 Om du alltid känner dig trött är alltså första steget att fundera på hur du sover egentligen. Börja där och om du kan eliminera rubbat sömnmönster som problem, då kan du gå vidare till att titta på andra orsaker.

OBS!

Alla näringsämnen samverkar med varandra och med farmaceutiska preparat. Du bör alltid konsultera en expert –näringsterapeut eller läkare, innan du tar en större dos än den som rekommenderas på förpackningen.

Källa: Mona Birgersson Sjöberg.

Sunda alternativ är inte så nyttiga.

sunda» alternativen innehåller ofta näringsämnen som din kropp betraktar som gifter, och sätter därför igång ett försvar för att skydda sig. På grund av detta kan dessa matvaror bidra till att bromsa din förbränning, och göra att du står still i din viktminskning.

Med andra ord kan sådana livsmedel förändra balansen i din förbränning, och kan leda till bland annat: viktökning, sköldkörtelsjukdomar, trötthet, hormonell obalans och matsmältningsstörningar.

Här är fem till synes «hälsosamma» alternativ du bör ta bort från din kost om du önskar att ge din förbränning en extra boost:

1. FRUKTJUICE
Fruktjuice - Forbrenning

Det är lätt att associera viktökning med att äta stora mängder fett, men i verkligheten är socker den absolut största boven.

Många som ska begränsa sockerintaget ersätter den stora stygga vargen, läsk, med det «hälsosammare» juice-alternativet. Men hur effektivt är detta utbytet?

De flesta typer av juice, inklusive många typer av äppeljuice och apelsinjuice, är lite som kemiskt producerat sockervatten.

Frukt är i grund och botten nyttigt och bra för dig, men processen med att omvandla frukt till fruktjuice tar i de flesta fall bort de hälsofördelar som annars följer med genom att äta frukt.

I denna process tillsätts socker, färgämnen och smakämnen innan den färdiga produkten skickas ut till butikshyllorna. Ett vanligt glas juice kan därför innehålla så mycket som 30 gram socker. Som jämförelse innehåller ett glas läsk cirka 28 gram socker.

Detta bör du välja istället:
Ett hälsosamt och bra alternativ till fruktjuice är hemlagad lemonad, tillverkad av äkta citronsaft, vatten och stevia. Andra bra alternativ är örtte med rå honung eller kokosnötvatten (men här är det också viktigt att vara kritisk).

2. FULLKORNSPRODUKTER
Fullkorn brød - Forbrenning

Fullkornsprodukter är kanske den största «förbrännings-fällan» av de alla. Fullkornsprodukter kan kanske låta som ett sunt alternativ, men många av dem har en förstörande effekt på din förbränning.

Tre av huvudingredienserna i fullkornsprodukter är gluten, stärkelse och fytinsyror – tre ämnen som hjälper till att bromsa viktminskningen.

Gluten är inflammatoriskt i kroppen, stärkelse väntar bara på möjligheten till att omvandlas till socker och fytinsyra binder sig till mineraler som annars hade kunnat bidragit till att öka din förbränning.

Några av de värsta fullkornsprodukterna du kan äta är: bröd, pasta, muffins, desserter, mjöl, chips och granolabarer.

Detta bör du välja istället:
Byt ut fullkornsprodukter till frukt och grönsaker och välj surdegsbröd framför de andra sorterna. Du kan också ersätta vetemjölet med kokosmjöl, ett fiberrikt alternativ som innehåller fettsyror som din kropp kan använda som ett effektivt bränsle.

Rapsolje - Forbrenning - Vitamail3. RAPSOLJA

Vi ser vegetabiliska oljor som ett sundare alternativ till smör i både stekning och bakning, men om du väljer fel olja kan detta vara en bidragande faktor till att du inte blir av med de sista kilona.

Flera vegetabiliska oljor, som för exempel rapsolja, innehåller härdade och hydrerade oljor som är inflammatoriska i kroppen, och kan därför leda till störningar i hormoner och fettförbränningen.

I tillägg är flera typer av rapsolja genmodifierade, vilket betyder att de innehåller bekämpningsmedel som inte bara kan förstöra för din förbränning, men också din generella hälsa.

Detta bör du välja istället:
Byt ut den vegetabiliska oljan du använder till kokosolja och smör från kor som är fodrade på gräs. Denna typen smör är bra för förbränningen för att den är rik på Conjugated Linoleic Acid (CLA) – en fettsyra som bland annat fungerar för att förebygga cancer. Kokosolja kan bidra till viktminskning på grund av att den innehåller en olika sunda fettsyror.

4. GRANOLABARER
Granolabarer

Denna «hälsokosten» har i många år blivit omtalad som ett sunt alternativ, men i verkligheten fungerar dessa barerna som en varg i fårakläder när det kommer till förbränningen.

Först och främst innehåller granolabarer stora mängder fullkorn och socker. I tillägg innehåller de ofta honung, och inte den nyttiga typen. En studie visar att honungen i tre fjärdedelar av amerikanproducerade granolabarer inte innehåller spår av pollen, men däremot har blivit pastoriserat vid höga temperaturer.

Kombinationen av gluten, fytinsyror och bearbetad honung gör dessa såkallade «hälsobarerna» till en dödlig fiende för din förbränning.

Detta bör du välja istället:
Är du glad i granolabarer är det bästa alternativet att göra dina egna, hemmagjorda barer. Låt mandlar, pecannötter, cashewnötter och chiafrön blötläggas i vatten i åtta timmar, och låt de därefter torka i ett dygn. Tillsätt honung, russin, riven kokos, kanel och havsalt, och ställ in ”smeten” i ugnen. Då har du både ett hälsosamt och gott snacks.

5. KONSTGJORDA SÖTNINGSMEDEL
Søtningsstoffer - Forbrenning

Av alla «förbränningsdödare» är konstgjorda sötningsmedel som aspartam och sukralos kanske de mest vilseledande.

Konstgjorda sötningsmedel lockar till att dämpa sötsuget utan att du får i dig kalorier, men i verkligheten är ämnen som aspartam kopplat till så mycket som 92 negativa hälsoeffekter.

Aspartam och sukralos kan i tillägg ha motsatt effekt än det som är tanken: Det kan faktiskt bidra till att stimulera aptiten, och därmed öka suget efter kolhydrater.

Med andra ord kompenseras kalorierna som du ”sparar” – genom att välja konstgjorda sötningsmedel, gör så att du äter mer.

//

Källa: Metaburn.se

Trancehealing

Alla tunga utmaningar i livet ledde till utmattning, sorg och vilsenhet. Jag visste att det fanns andra metoder än medicin för att få stöd att komma igenom processen. Det finns andra sätt än läkemedel att behandla utmattning, sorg, värk och depressioner på

Jag använder mig av naturpreparat som stärker upp slutkörda organ. I kombination med det så tränar jag också. Träning som passar mig. Jag tar också hjälp av olika former av alternativ behandling. Alternativa behandlingen så, som healing och trancehealing har varit till stor hjälp för mig. Den har faktiskt hjälpt mig att både sluta med energidrycker som Celsius, och behandlat mina symptom som trötthet, värk, ledsamhet och nedstämdhet.

Fakta om Trance healing

Om vår energi av olika orsaker blir blockerad mår vi inte bra. Man kan bli trött, deprimerad, få smärta och så småningom blir man sjuk. Genom att lösa upp blockeringarna kan energin strömma fritt genom kroppen och då kan vi återgå till hälsa, harmoni, balans och helhet.

Transhealingens främsta mål är att se till att alla blockeringar vi har i kroppen löses upp och att vi återfår de energiflöden som får oss att må bra. Transhealingen är mycket kraftfull och med väldigt stora och snabba förändringar som möjliggör det att komma till den balans som frigör de olika sjukdomstillstånd som har uppstått.

Transhealing är en passiv process, i motsats till den aktiva processen i kontakthealing. Det är en mycket naturlig process som kan påverka människan på många olika nivåer: fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

Utgångspunkten för denna process är att healingenergin strömmar genom sinnet och auran av healern till klienten. Den mänskliga hjärnan inrymmer sinnet och inom det mänskliga sinnet finns tre nivåer av medvetande: det medvetna sinnet, det undermedvetna och supermedvetandet (som är en del av vårt sinne bortom intellektet). Genom att healern genom tankens kraft tar sig till det yttersta supermedvetandet, kan en kanal upprättas med andliga vägledare. Därifrån sker ett helande arbete genom healern till klienten. Anmärkningsvärt i detta arbete är att de helande energierna går direkt där de bäst behövs, oftast till orsaken av problemen. Healern befinner sig under transhealingbehandlingen hela tiden vid detta yttersta supermedvetande, mentalt helt utanför den helande process som pågår. Därför kan transhealing vara den enklaste och mest effektiva metoden, eftersom healern är helt utan mental inblandning i den helande processen.

Att ens överväga att inte stoppa i sig mediciner verkar vara lite tabu och är man av människan med annorlunda manér blir man näst intill ifrågasatt som lite konstig.

För mig är det naturligt att besöka läkare om jag har symptom för något och självklart lyssna in vad läkaren har att säga. Men, det finns också gånger då jag lite skeptiskt lyssnat till läkaren om vad hen kommunicerat. Så klart får läkaren skriva ut mediciner till mig och jag sitter tyst och lyssnar utan att ens nämna att jag själv har vårdutbildningen i grund och botten. Jag vet mycket väl om vad en del antidepressiva preparat har för biverkningar. Jag minns när jag kraschade rejält! Den kraschen liknar ingen annan krasch som jag har haft. Jag blir mörkrädd nu i efterhand när jag läser den mörka diagnosen som läkaren ställde. Jag minns ändå när läkaren ordinerade setralin att hela mitt väsen ropade. Finns ingen chans i hela världen att jag ska knapra dessa. Jag kommer ju se ut som 100 svåra år, efter den där kuren och det kommer göra mig ännu mer deprimerad! Jag lyckades få fram. Jag vill inte ta dem. Jag är redan den fulaste och mest misslyckade människan på jorden. Jag har ju fått det bevisat genom det som hände” Läkaren slängde ett öga på mig och sa: ” Oroa dig inte för det du är så söt väldigt fin och det här är bara en period. Det där går du ner sen” Jag har problem med sköldkörteln, jag har halverad ämnesomsättning! Mitt liv är redan förstört och det blir ju ännu mer förstört ” Han tittade på mig och skakade på huvudet. ”Du behöver det här för att hålla ihop tankarna, då kommer må bättre” Jag gick ut därifrån jag hämtade inte ut någon medicin. Jag har sett allt för många gånger vad en del mediciner kan förstöra människor. När jag kom hem satte jag mig i soffan bredvid min sambo och sa:” han skrev ut läkemedel som innebär en viktökning på mellan 20 och 40 kilo. Det är ju typ nu du kommer börja tycka att jag är den fulaste och mest svagaste människa i världen” Jag kommer inte ens att fråga dig vad du tycker om det” Min sambo tittade på mig och sa: ” nej det där behöver inte du, åtminstone inte nu. Jag vet att du alltid klarar av allt”

Jag har alltid haft ett inre kompass och vägledare, jag har alltid haft kontakt med min inre röst och kunna föra bra dialoger med mig själv. Jag får alltid svar. När jag kommer i olika situationer som innebär utmaningar hör jag vägledande röster inom mig som talar om vad jag behöver göra och vilka kontakter jag behöver ha. Denna gång vet jag då min inre röst viskade till mig. “Den här kraschen kan komma att förgöra dig” Det första du behöver göra är att tala om för din familj att du behöver vara i fred. När du är tillräckligt mottaglig kommer du få fler svar. Men nu ska du vila och gråta” Det svåra i detta var att jag tyckte att det tog så lång tid innan jag fick kontakt med mitt inre och när jag inte har kontakt med mitt inre får jag smått panik. Det fanns så klart en mening att tiden skulle gå. för jag förlorade allt då. Jag hade gråtit sönder mig. Varje ansträngning att försöka prata liknade mer en hes viskning som kunde liknas en tunn tråd som när som helst kunde gå av. Det tog tid men min inre röst tillsammans med en jättefin person läkte mig. Jag har valt att ta hjälp av alternativa behandlingsmetoder. Då jag sett att läkemedel oftast ger biverkningar och endast lindrar symptom. Jag vill inte ha det så. Mitt öppna och positiva sinne till det alternativa har jag fått, dels av otroligt svåra perioder i mitt liv då upplevelserna av närvaro från något jag inte kan förklara faktiskt har gjort mig bättre. Sedan har jag sett allt för många deprimerade personer inom psykiatrin, som fastnat i sina depressiva cykler. Som 2,5 åring fick jag erfara något som, man inte önskar någon. Det i sin tur ledde till en rad olika upplevelser som gav mig en visdom som ingen annan kan se eller förstå. Endast genom egna upplevelser kan den återberättas. Du som står i valet och kvalet och inte vet. Jag säger inte att man borde göra si eller så. Jag menar att du ska lyssna på dig själv och testa dig fram om den vanliga vårdens metoder inte hjälper. Det finns otroligt många bra alternativa behandlingsformer som kan funka som ett komplement till den vanliga vården. Jag vill säga att jag nu pratar utifrån behandlingsformer där man arbetar med energierna mellan energibanorna. Jag vet att många kan ha förutfattade meningar om de alternativa behandlingsmetoderna. Oftast är det dom som inte ens testat alternativa behandlingsformer. Jag tycker det är väldigt konstigt att man kan uttrycka sig om något man inte har någon aning om och att man skyddar sig med att säga att detta endast säljer hopp till människor. Man måste så klart vara mycket noga med att välja rätt utförare av alternativa metoder. Det krävs en kunnig person med hög kompetens och många fina recensioner där folk verkligen har blivit hjälpta. I alla fall om jag ska välja att gå till någon alternativ utförare. Då väljer jag att gå till någon som är erkänd och som för det mesta har fullbokad kalender. Det säger väldigt mycket om personens kompetens. Efter mina kraschar har min ork inte kommit tillbaka så som jag hade förut eller som jag önskat. När jag pratar om att inte ha ork, är det så påtagligt att jag vissa dagar inte kommer ur min säng för att hela min kropp känns som, om den har blivit överkörd och tillplattad av en ångvält. Varenda muskel och led värker. Tankarna har krockat och ligger huller om buller och på varandra. Bakom ögonlocken bränns tårarna och jag orkar knappt andas. Det är till och med jobbigt att gråta och existera. Sådana daga vill jag bara dö för jag orkar verkligen inte en minut till fångad i denna känsla av värkande muskler, leder och där tankarna inte finns. Jag orkar inte hålla upp kroppen sådana dagar. Jag har ingen aning om medicin kan ta bort den här känslan och laga mina tankar. Men jag vet att alternativa metoder hjälper mig att slippa ta koffein tabletter och energidrycker. Det alternativa ger mig kraft att ork att fungera i vardagen på ett naturligt sätt. Jag vet också att alternativa behandlingar håller min ork i gång i ca 6 månader. Sedan behöver jag en ny tid för alternativbehandling. Det ger mig ork i ca 6 månader till. Behandlingen kan upplevas som dyr. Men det är egentligen ingenting mot vad mediciner är och där du kan få en massa biverkningar och viktuppgång på köpet. Om man väljer alternativ medicin som ett komplement och denna utförare är bra så få du inte bara ork och kraft för att funka i livet. Det är en stund av kärlek som ger ett sådant otroligt mervärde och det finns ingen medicin i världen som kan ge dig samma känsla av att du är älskad precis som du är. Att gå till en riktig duktig utförare av alternativa metoder är som att ta ett själsligt bad. Tänk dig ett spa men att det är ett spa för själen. Den känslan kan inga mediciner ge. Namasté!

Multidimensionell terapi som ett komplement, till den vanliga vården.

Idag lyfter vi fram multidimensionell terapi som en behandlingsform. Denna behandlingsform har gett positiva resultat på min 24-åriga son som har ADHD och panikångest. Jag är helt säker på att vi behöver alternativa behandlingsformer som ett komplement till den vanliga vården som finns i dag. För att kunna arbeta ännu bättre för att förebygga psykisk ohälsa och få en förståelse för hur allt hänger i hop.

MULTIDIMESNIONELL TERAPI

Vår kropp och vår själ kommunicerar hela tiden med oss genom hur vi känner oss och hur vi mår. Vi upplever stress, fysiska symtom så som spända muskler, ömma leder, ryggbesvär, huvudvärk, magbesvär. Vi upplever känslor som oro, trötthet, sorg, ångest, irritation och mycket mer.

Vi kan inte alltid påverka vad som sker i livet, men vi kan välja hur det som sker påverkar oss, vad vi gör med det och hur vi bär det med oss. Medvetna och omedvetna val genom livet skapar livsmönster som ibland begränsar oss och som kan skapa symptom och spänningar i den fysiska kroppen eller i tanke och känsla.

Besvär, obehag och smärta är kroppens signaler på obalans. Sambanden mellan vår fysiska kropp, tankar / känslor, själ / ande behöver bli mer synligt.

Multidimensionell terapi arbetar med hela människan. Det är därför det kan påverka alla våra livsaspekter. Kropp, Tankar, Känslor, Själ/Ande.

Alla dessa livsaspekter är lika viktiga och ingen kan uteslutas om man vill hitta vägen till balans och må bra.

Multidimensionell terapi (MDT) är en komplementär behandlingsform. Den bygger på healing, terapeutens mediala förmåga samt traditionell kinesisk medicin (TCM) som utgår från läran om Yin och Yang och de fem elementen – för att skapa balans i vår vardag. MDT arbetar med alla nivåer av människan – vår kropp, våra tankar, våra känslor och vår själ och ande.

I behandlingen får klienten hjälp med att balansera och stödja sin kropps egen förmåga till läkning.  Terapeuten hjälper till att medvetandegöra mönster och på vilka nivåer kroppen behöver stöd och vilka aspekter som är involverade. MDT arbetar med kroppens hela energitillstånd och förbättrar flöden samt löser upp stagnationer och spänningar. I behandlingen används bland annat akupressur där terapeuten trycker med fingrarna på olika punkter på kroppens energibanor (meridianer) för att öka energiflödet och syftar till att medvetandegöra, balansera och starta kroppens egen självläkningsförmåga som vi alla har inom oss – att hjälpa kroppen att hitta tillbaka till balans. En balans som genomsyrar vardagen och gör livet mindre komplicerat. För att fastställa ditt energitillstånd används tung- och pulsdiagnostik, samt frågor för att känna in vad du är i störst behov av när vi träffas. Varje behandlingstillfälle är olika på grund av vad vardagen ger oss. Behandlingen sker på en massagebänk med kläderna på.

Multidimensionell terapi skapar en bro mellan kropp och själ.

Ingenting försvinner förrän det har lärt oss vad vi behöver veta … ” – Pema Chödrön

Källa : Solruna och levande. net/multidimensionell terapi

En näringsterapeut har otroligt bra kunskaper om utmattning och kan vara värt att gå till om medicin inte hjälper.

Jag har tidigare skrivit om min utmattning och tyvärr satte den sina spår. För lång tid i utmattning har orsakat att min kropp har brutits ner. Stress är vanligt men kronisk stress bryter sakta men säkert ner kroppen. Detta har lett till att min sköldkörtel inte längre fungerar som den ska. Jag har dessutom bara 50% funktion av min ämnesomsättning.

Jag har valt att gå till en mineralterapeut. Jag har varit till läkaren ett flertal gånger som endast skrivit ut järntabletter, sömntabletter och antidepressiva preparat. Jag vill inte bli läkemedelsberoende och jag vill komma åt orsaken till mina symptom och försöka ta bort dem.

Den Näringsterapeut som jag gick till hade mycket kunskap om utmattning och stress. Hon berättade för mig att om man får problem med sköldkörteln så är det vanligt att man ändras i sin personlighet, blir lättare arg, ledsen och upprörd. Ja man känner inte riktigt igen sig själv och även omgivningen reagerar.

Näringsterapeuten som jag besökte, arbetar med något som heter frekvensanalys. Genom frekvensanalysen kan de se hormonbalanser, matsmältningsproblem vitaminbalanser. Ja allt! funktionsstatusen i kroppen utan några ingrepp enkelt kallat. Jag frågade henne om hon kunde se cancer med hjälp av den där apparaten, hon svarade att hon kunde det och att jag inte behövde vara orolig utan mina problem handlade om min långvariga stress som påverkat binjurar, sköldkörtel och lever. Jätteviktiga organ som måste fungera för att man ska må bra.

Stress.

Stress skapar oro, sänker kaloriförbrukningen, ökar inlagringen av fett, bryter ner muskler, minskar mängden könshormon och vi blir trötta och ofokuserade av stress. Långvarig stress ökar produktionen av kortisol ,ett stresshormon som bryter ner musklerna när energiproduktionen minskar blir det svårare att försvara sig mot det som orsakar stressen. Tröttheten och oron ökar.

För att spara energi sjunker också produktionen av teosteron och östrogen som är våra fettförbrännande och uppbyggande hormon. Detta kan vara en anledning till att även fast man tränar och ligger på kaloriunderskott, så ökar man i vikt alternativt att ingenting händer med vikten. Otroligt frustrerande!

Skillnaden på näringsterapeuter och läkares arbetssätt.

Jag satt där och lyssnade på henne, vilken fantastisk människa! varför var min läkare inte lika fantastisk? varför kunde hon inte berätta allt det där? Näringsterapeuten berättade att de inte har den kunskapen, tyvärr! Läkares sätt att behandla besvären är att tillfälligt ta bort symptomen med exempelvis antidepressivt preparat och levaxin.

Så arbetar näringsterapeuten.

Näringsterapeuter jobbar med att stärka upp organen och ta bort symptomen helt. Hon rekommenderade olika preparat som skulle hjälpa mig och min kropp. Hon berättade att det var viktigt för mig att äta Kalium och Magnesium. Sedan rekommenderade hon mig att fortsätta äta min styrka av D-vitamin som jag redan åt och sedan gav hon mig även rådet att äta KSM 66.

Det tar längre tid för alternativa preparat att verka i kroppen.

Näringsterapeuten sade att jag skulle ha lite tålamod , eftersom detta är naturpreparat. Vilket gör att det tar längre tid för kroppen att ta upp. Jag gjorde som hon sa och jag märkte skillnad redan efter 7 dagar, en otrolig skillnad på humöret, och orken.  Preparatet i alternativa läkemedel till levaxin är torkad sköldkörtel från gris men innehåller både T3 och T4. Levaxin innehåller endast T4 och hjälper ibland bara en period eller så förvärrar det bara tröttheten.( Obs vet ej hur det är med levaxin i dag, denna text är från 2018)

Mjölksyra

Hon berättade för mig att min kropp inte kunde göra sig av med mjölksyran på egen hand och därför rekommenderade hon mig magnesium dagligen. Efter träning så måste mjölksyran   avlägsnas från kroppen så snabbt som möjligt, en process som kräver magnesium. När kroppen inte kan göra sig av med mjölksyra på egen hand uppstår symptom som konstant träningsvärk och att man är matt och slut i kroppen.

Magnesium

Magnesium bidrar till en normal muskelfunktion och nervsystemets normala funktion. Kalium och magnesium samarbetar.

Magnesium får musklerna att slappna av medan Kalium hjälper musklerna att dra ihop sig bland annat. Det är ett grundämne och ett mineral som fyller många viktiga funktioner i kroppen. Kalium är viktigt för att vårt nervsystem ska fungera optimalt men också för muskelarbete. Det hjälper till med kommunikationen mellan nerver och muskler. Tillsammans med andra elektrolyter såsom natrium, hjälper kalium till att reglera mängden vätska i kroppen samt behåller en stabil syra-och-basbalans.

Vätska i kroppen och cellerna

Hon förklarade detta som en orsak till min höga vikt även fast jag inte ser så stor ut. Jag har alldeles för mycket vätska i kroppen och i cellerna och det kan vara en orsak då jag har kaliumbrist. Sedan rekommenderade hon mig KSM 66 som normaliserar hormonbalansen. KSM 66 innehåller ashwagandha-extraktet som ökar tillgängligheten av dopamin ett ämne som har stor betydelse för glädje och välbefinnande.

När vi stressar ökar bildningen av dopaminreceptorer vilket medför att mängden fritt dopamin minskar. När kroppen med hjälp av ashwagandha i stället lugnas minskar bildningen av dopaminreceptorer vilket ökar tillgängligheten av fritt dopamin som är en grundförutsättning för glädje, lugn och harmoni.

Dopamin

KSM 66 innehåller även GABA som är ett viktigt signalämne som minskar nervretningar och detta gör så att hjärnan får lättare att slappna av. Gaba hjälper oss att komma till ro, den har även god effekt på minne, logiskt tänkande och koncentration. KSM 66 har många positiva effekter.

Besöket hos näringsterapeuten var värt varenda krona. Jag har både känt mig och sett fruktansvärt sliten ut det senaste året och nu äntligen känner jag igen mig själv. Så ett tips till er som har problem med sköldkörteln och har gått till läkare men fortfarande inte känner någon skillnad kontakta en riktigt bra närings terapeut.

/ LR

Om Healing.

Detta inlägg i Intressant och Alternativt, kommer att handla om Healing. Vi vet att det kan låta som väldigt flummigt. Men, var och en behöver själv få bestämma vad som funkar och inte. Vårt råd är, om har man inte testat så vet man heller ingenting om det och kan inte heller ha en åsikt om det. Trevlig läsning ?

Allt är energier.

Allt i universum är energier som vibrerar på olika frekvenser, det har forskare kommit fram till. Materialistiska saker som stolar, bord och stenar vibrerar på en låg frekvens. Elektricitet, luft och tankar vibrerar på en hög frekvens. Healingenergin är en stark helande energi som i sig själv vibrerar på olika höga frekvenser.

En generell definition av healing är allt det positiva vi gör, säger eller tänker. En kärleksfull beröring, ett vänligt ord, ett leende eller aktivt lyssnande är i allra högsta grad healing.

Healingenergin anses vara en väldigt stark kärleksenergi som aktiverar kroppens läkning på fysisk, mental, känslomässig och andlig nivå. Den medför ökad blodgenomströmning, kan lindra smärta och också lösa upp blockeringar av energi som förhindrar kroppens egen läkning. Den stärker läkekraften och den egna livskraften.

Healing är ett samlingsnamn för en lång rad gamla beprövade tekniker som hjälper kroppen till sitt eget läkande. Många metoder innehåller symboler, ritualer och regler som kan vara en begränsning för utförandet och läkandet. Flera healers och klienter behöver dock ett system för att kunna utföra healing/ta emot healing. Det kan kännas tryggt när det finns metoder och ramar som utgör grunden för behandlingen.

Det finns olika metoder av healing, det gemensamma för all healing är att den balanserar och harmoniserar energier som är i obalans oavsett vilken frekvens de arbetar på. En del healing metoder som t ex Reiki fokuserar mycket på att hela den fysiska kroppen. Reiki energierna är ”långsamma” energier i förhållande till t ex Theta healing som jobbar på en högre frekvens och är mycket snabbare och lättare. Healing metoderna har utvecklats utifrån varandra eller så har de gått ihop med varandra.

En healingbehandling ger oftast en behaglig mental och känslomässig upplevelse. Klienten känner sig gladare, lättare och upplever sig ha fått mer energi. Efter en healingbehandling blir motgångarna lättare att övervinna och klienten kan se fler möjligheter i det den möter. Healingen ger helt enkelt mer livsenergi som ger mental, känslomässig och fysisk läkning. Det är inte alltid vi förstår vad som händer under en healingbehandling, det är heller inte nödvändigt. Eftersom läkningen sker på flera olika nivåer är det omöjligt för människan att uppfatta hela läkningsprocessen.

Observera!

Healing ersätter inte medicinsk behandling utan ska ses som ett komplement. Den som ger healing ställer inga diagnoser, föreslår eller utför ingen medicinsk behandling. En långvarig obalans i kroppen kräver ofta flera behandlingar för att kroppen ska nå till den avslappningsnivån som är nödvändig för att återgå till sin naturliga balans.

Det talas ofta om tre grundläggande drag inom healing: kontakthealing, distanshealing och transhealing.

Källa: Beeyond din tanke ger kraft

Nytt pilot projekt

“För varje person som är sjukskriven över 180 dagar eller med permanent nedsatt arbetsförmåga finns en utebliven läkning. Utöver ett nedsatt välmående finner vi anhörig påverkan, samhällskostnader och luckor i utvärdering av de insatser som görs. Vi undersöker vad som kan hjälpa inspirerade av Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund som arbetade med holistisk läkning utifrån natur och mening. Vi sammanför de alternativ som ännu inte provats utifrån våra och internationella kollegors erfarenheter. Resultaten publiceras i en studie.”

Läs mer om det här nedanför.

https://www.xn--lklabbet-0za.se/

Kroppen och organen, som inte så många tänker på- hur hänger allt ihop ?

Vårt stressade samhälle och livet vi lever är helt förödande för oss. Det påverkar kroppen på ett väldigt negativt sätt. Vi styrs av hormoner i kroppen och när de hormonerna kommer i obalans så kan det ge stora effekter och göra så att du mår dåligt.

Våra binjurar är som små hattar som sitter ovanpå njurarna och det är binjurarna som sköter underhållet i kroppen och de behöver mycket c-vitamin, b-vitamin och magnesium för att fungera. Binjurarna producerar adrenalin och noradrenalin vilket är de två hormon som styr hjärnans aktivitet och som gör dig redo för att slåss eller springa för livet. Binjurarna producerar (i binjurebarken) även det livsviktiga kortisolet som hela tiden finns i blodet där nivåerna skiftar under dagen. Högst är det på morgonen och som lägst på natten när vi sover. Kortisol har många viktiga effekter som, att det påverkar nervsystemet, vår sinnes stämning, tankar, vår möjlighet att fokusera, det höjer blodsockernivån, vårt blodtryck och hjälper till att skapa regelbundna hjärtslag. Kortisol är kroppens viktigaste antiinflammatoriska ämne och ser till att inflammationer inte går över styr. Så du förstår att när binjurarna blir utmattade på grund av för mycket stress så de inte orkar tillverka den mängd kortisol som behövs då blir det förödande för kroppen!

Sköldkörteln tillverkar hormoner som går till kroppens alla celler, det är sköldkörteln som är gasen i kroppen och ser till att du får energi. Sköldkörtelns hormon heter TSH och den tillverkar T4 som är ett lagringshormon som sen ska konverteras till T3, för att cellen ska ta upp T3 så behövs kortisol som tillverkas i binjurarna och selen. Det är just mängden T3 som avgör om du får energi eller om du är trött och bristen på T3 är det som ger symptom som trötthet och depression.

Sköldkörteln påverkar hela din kropp och påverkar även den psykiska hälsan, den påverkar cellernas omsättning, reglerar kroppens värmeproduktion, matsmältning, näringsupptag, muskel- och nervaktivitet, syreupptagningsförmåga och den reproduktiva förmågan.

Sköldkörteln är gasen som styr din energinivå i kroppen, inklusive binjurarna. Om sköldkörteln inte arbetar normalt så fungerar inget normalt i kroppen, inklusive binjurarna. För att kompenserar för låga sköldkörtelhormoner så arbetar binjurarna ännu hårdare, vilket tröttar ut dem ännu mer och om även stressfaktorn är hög så blir det inte bra! Det är tre saker som hänger nära ihop med varandra och det är sköldkörtel, binjurar och progesteron.

Progesteron, eller gulkroppshormon, är ett steroidhormon med många viktiga funktioner för båda könen. Det utgör ett förstadium till andra könshormoner såsom testosteron och östrogen samt kortisolsteroider.

Levern renar kroppen från gifter och är en central för alla ämnesomsättningsprodukter. Den tar hand om socker fett och distribuerar det ut i kroppen. Långvarig stress orsakar fettlever det handlar inte om alkoholintag i detta fall. Oftast är fettlever Kopplat till övervikt och bukfetma. Felaktig kost med socker och fett. Insulinresistens höga blodfetter. Alkohol även i små mängder orsakar fettlever

Fettlever kan gå tillbaka med rätt livsstilsfaktorer. Det finns inga mediciner som hjälper mot fettlever enligt läkare

Källa: I Hälsans tecken.

Information om sköldkörteln, binjurar och stress från Greatlife

Utan en väl fungerande sköldkörtel är det en rejäl utmaning att må bra. Sköldkörteln är en hormonproducerande körtel som är placerad på halsen precis under struphuvudet. Sköldkörtelhormonerna påverkar flera viktiga funktioner i kroppen som exempelvis ämnesomsättningen, kroppen värmeproduktion och kalciumomsättningen. Om sköldkörteln producerar för lite hormoner uppstår ett tillstånd som kallas hypotyreos och om den producerar för mycket hormoner uppstår hypertyreos. Sköldkörteln styr all energiproduktion i kroppen och det är lätt att förstå hur viktigt det är att den fungerar optimalt Sköldkörtelproblem kan ge livslånga diffusa men besvärliga hälsobesvär som starkt kan reducera livskvaliteten.

Negativ stress är, som de flesta vet, inte bra för kroppens olika funktioner rent allmänt men stress är synnerligen dåligt för sköldkörteln. Kortisol är ett viktigt hormon som produceras av binjurarna för att hantera enstaka och akuta stressfyllda situationer

Binjurarna har flera viktiga funktioner. De sätter bland annat igång din kropp från sömn till aktivitet på morgonen och de hjälper till att hantera den stress som dina vardagliga aktiviteter ger upphov till. Binjurarna reglerar även andra viktiga funktioner som exempelvis blodtrycket samt natrium- och glukosnivåerna i kroppen. Kortisol är det huvudsakliga hormon som utsöndras av binjurebarken. Däremot utsöndrar binjuremärgen primärt hormonet adrenalin. Adrenalin är ansvarigt för känslor som bland annat omfattar kamp, flykt, rädsla och oro.

Binjure-utmattning

När man talar om så kallade utmattade binjurar eller binjureutmattning (adrenal fatigue) syftar man på binjurebarken och binjurebarkens kortisolproduktion, inte på binjuremärgen. Det finns dock ingen vetenskaplig grund som stöder teorin om utmattade binjurar, det vill säga att man på grund av kronisk stress får en nedsatt binjurefunktion. Det finns däremot sjukdomar, exempelvis Addisons sjukdom (binjureinsufficiens) som innebär att binjurarna inte producerar tillräckligt med hormoner på grund av en autoimmun reaktion. Sjukdomen kräver sjukvård och ska inte förknippas med så kallad binjureutmattning. En annan sjukdom är Cushings syndrom (hyperkortisolism) som innebär att binjurarna producerar för mycket kortisol. Det kan leda till så kallat månansikte, fetma kring buken, känslighet för infektioner i huden och även ansamling av fett på nackens nedre del. Även Cushings syndrom ska behandlas av sjukvården. 

Stress, kortisol och “utbränd”

När du befinner dig i en situation som du upplever stressande, oavsett om stressen beror på emotionell stress eller stress som beror på skador, stark kyla, hård träning eller sjukdom, skickar dina binjurar en signal i form av kortisol och adrenalin till levern om att frigöra mer energi (kalorier) för omedelbar användning. Levern bildar glukos i en process som heter glukoneogenes eftersom kroppen behöver energi för att hantera stressen. Om man exempelvis måste fly från ett lejon kräver det mycket omedelbar energi och då är det bra att ha extra glukos i blodet. Om stressen däremot är emotionell och man sitter still kommer den ökade blodglukosen inte att förbrukas vilket inte är hälsosamt om det sker ofta över tid.

Stress ger även upphov till inflammationer i kroppen och binjurarna frigör då kortisol som har en antiinflammatorisk verkan. Den här kortisolutsöndringen skiljer sig från den normala 24-timmarskortisolcykeln. Vid stress frigörs alltså extra mycket kortisol för att skydda kroppen. Om binjurarna fungerar som de ska återvänder kortisolnivåerna till normala värden efter kort tid. Om stressen däremot är mer eller mindre konstant kommer binjurarna producera för mycket kortisol kontinuerligt vilket med tiden mattar ut dem enligt hypotesen om binjureutmattning. Då uppstår ofta de första tecknen på för mycket stress: man upplever djup trötthet, blir lättirriterad, har mycket låg energi på morgonen men även låg energi under dagen, man kan ha kraftiga humörsvängningar, uppleva smärta i muskler och leder och få nedsatt immunförsvar. Även allergier verkar kunna förvärras vid för mycket stress. Efter ett tag, när man inte orkar göra någonting och känner sig trött hur mycket man än sover, säger man att man blivit “utbränd”.

Binjurar och sköldkörtel fungerar tillsammans.

Dina binjurar och din sköldkörtel fungerar tillsammans. Besvär med binjurar och din sköldkörtel har flera gemensamma symptom även om det givetvis finns skillnader: Problem med energi på morgonen, låg tolerans mot stress och nedsatt aerobisk kapacitet kan ha med binjurar att göra medan trötthet på eftermiddagen, upplevelsen att vara kall och frysa samt känna mental trötthet kan ha med sköldkörteln att göra.

Sköldkörteln reglerar bland annat ämnesomsättningen i kroppen vilken bestämmer kroppens energinivåer. Om dessa blir för låga upplever kroppen det som en stressituation vilket automatiskt belastar binjurarna och extra kortisol frigörs. Utmattade binjurar kommer att öka inflammationer i kroppen även från normala aktiviteter vilket leder till att sköldkörteln går på sparlåga för att reducera antalet inflammationer och med tiden finns risk för underfunktion i sköldkörteln. Konstant stress påverkar därför både binjurarna och sköldkörteln.

Källa: Greatlife

Högkänslighet -HSP

Highly Sensitive Person, HSP, är en högkänslig människotyp, som den amerikanska psykologen, doktorn Elaine Aron har undersökt sedan år 1991. Enligt Aron är 15–20 % av alla människor högkänsliga. De som är högkänsliga observerar noggrant både sin omgivning och sin egen inre värld. Deras sinnesorgan är inte i och för sig noggrannare än hos andra, men deras hjärna processerar den sensoriska informationen på ett mera djupsinnigt sätt.

Högkänsligheten korrelerar ofta också med att det autonoma, dvs. icke-viljestyrda nervsystemet reagerar extra känsligt. En högkänslig person kan reagera mycket kraftigt i situationer som hos de flesta inte väcker någon som helst reaktion. Också ämnen som aktiverar det centrala nervsystemet, såsom t.ex. koffein och andra stimulanter kan framkalla kraftiga reaktioner. Reaktionerna är ofta rätt osynliga, såsom t.ex. att hjärtats puls slår snabbare.

Inom akademisk temperamentforskningen har det här personlighetsdraget tolkats som bland annat hämning (Jerome Kagans undersökningar) eller reaktivitet. Elaine Aron har i sitt eget arbete utnyttjat de här undersökningarna, men har gett personlighetsdraget ett mera positivt och träffande namn.

Elaine Aron har också beskrivit högkänslighet som en slags handlingsstrategi där man reflekterar och funderar på olika saker både på förhand och i efterhand. Den högkänsliga personens strategi går ut på att observera och förbereda sig, men den här processeringen är endast delvis medveten eller helt omedveten. De icke-högkänsliga har en mera experimentell och impulsiv handlingsstrategi. Liknande handlingsstrategier har identifierats hos över etthundra djurarter.

Känslighet framträder på olika sätt hos olika personer. Detta beror på medfödda anlag och på uppväxtmiljön, vilka tillsammans formar människans senare personlighet. Ett känsligt nervsystem kan, beroende på omgivningen, skapa såväl mycket gynnsamma som mycket svåra utgångspunkter för ett lyckligt liv. Om ett högkänsligt barn får det stöd det behöver, har det förutsättningar att bli exceptionellt friskt, balanserat och lyckligt. Även hos vuxna inverkar verksamhetsmiljöerna och deras atmosfär på huruvida en högkänslig person kan tillgodogöra sig sin känslighet och sina färdigheter.

Om man blir medveten om sitt HSP-personlighetsdrag kan man lära sig att tillgodogöra sig sin egen högkänslighet och att leva med den. Många högkänsliga som inte har blivit medvetna om den här egenskapen känner sig konstiga, annorlunda och utomstående. Om man förstår hur nervsystemet belastas i vardagslivet kan man bättre reglera sin energinivå och ta igen sig genom till exempel ensamhet eller lugn motion.

Kriterier för högkänslighet

Högkänsligheten är inte en sjukdom utan ett normalt personlighetsdrag. Aron räknar i ovannämnda bok upp ett antal sjukdomar vilkas symptom påminner om de egenskaper som vanligen förknippas med högkänslighet. Nedan beskrivs några sjukdomar som har symptom som liknar de högkänsligas personlighetsdrag.

En del högkänsliga har kanske fått någon av följande diagnoser (t.ex. läkare har ofta tolkat vissa HSP-drag som tecken på sjukdom). Å andra sidan kan personer som bär på någon av de nedan beskrivna sjukdomarna anse sig själva vara högkänsliga i stället för sjuka (deras symptombild liknar högkänslighet men är tecken på sjukdom).

För varje diagnos beskrivs här nedan olika personlighetsdrag eller symptom som kan föranleda att en sjukdom blandas ihop med HSP, som är ett personlighetsdrag som är normalt men ovanligt. Dessutom nämns en del faktorer som gör det lättare att skilja dem från varandra (sjukdomen från högkänslighet).

Man får ändå inte glömma att en HSP samtidigt kan vara både högkänslig och sjuk. Svåra upplevelser under barndomen är också mer påfrestande och traumatiska för högkänsliga än för mindre känsliga personer. Men de högkänsliga reagerar å andra sidan känsligare än andra också på goda och helande upplevelser.

Högkänsliga personer (på eng. Highly Sensitive Person, HSP) har ett nervsystem som är känsligare än genomsnittet. De förnimmer och observerar sin omgivning noggrant och reagerar kraftigt på den.

Högkänsligheten kan vara fysisk (sensorisk eller annan somatisk känslighet), social (empati, intuition, känslointelligens och tendens att påverkas av stämningar i sociala situationer) eller psykisk (intensitet och styrka i känslomässiga reaktioner, kreativitet). Högkänsliga personer har mycket gemensamt, men personlighetsdraget framträder olika hos olika personer.

Högkänsligheten inverkar på människors benägenhet att bli belastade och en känslig person behöver självreglering för att må bra. Många känsliga upplever därför en konflikt mellan omgivningens krav och de egna behoven.

En känslig människas starka upplevelsevärld öppnar sig inte lätt för en som inte själv är högkänslig. Många högkänsliga känner sig därför utomstående och annorlunda. När den högkänsliga känner igen personlighetsdraget hos sig själv och också hittar det hos andra kan hans eller hennes upplevelsevärld öppna sig på ett nytt sätt.

Gemensamt HSP och andra diagnoser.

1. Autism och Aspergers syndrom

Gemensamt: Sensorisk känslighet och ibland avvikande reaktioner på sinnesförnimmelser, försiktighet i sociala situationer, man sluter sig inom sig själv.

Skillnader: En högkänslig person är i allmänhet ofta mycket bra på att läsa in sociala situationer och andra personers känslotillstånd (oberoende av hur social han eller hon är). Den högkänsliga är empatisk och är vanligen intresserad av flera olika saker och har inte enbart ett utpräglat intresse för vissa bestämda saker. HSP har ofta en livlig fantasi.

2. ADHD och ADD

Gemensamt: Om en högkänslig person befinner sig i en orolig miljö, är överstimulerad eller stressad blir han ofta rastlös och oförmögen att koncentrera sig, glömmer lätt saker, lyssnar inte på vad andra människor säger eller på deras råd och organiserar inte saker på ett förnuftigt sätt. Då kan det hända att han presterar under sin egen nivå i uppgifter som kräver tanke och kreativitet.

Skillnader: Om en högkänslig person inte är överstimulerad, överansträngd eller stressad, och särskilt om han befinner sig i en lugn situation, uppträder inte de ovan beskrivna symptomen som också har samband med ADHD och ADD. En HSP (även om han är HSS – High Sensation Seeker, dvs. HSP som söker upplevelser) undviker i allmänhet risker, är inte hyperaktiv och inte alltför impulsiv. På en lugn och trygg plats har HSP vanligen lätt att koncentrera sig, är lugn, tar andra människor i beaktande, är ansvarsmedveten samt är i stånd att fullgöra sina uppgifter.

3. Depression och dystymi

Gemensamt: Grubbleri och svårighet att lämna saker bakom sig, gråtmildhet och känslighet. En HSP:s sinnestillstånd kan variera. Motgångar och sorgliga händelser påverkar HSP i genomsnitt starkare och under en längre tid. Om en HSP inte förstår sig själv, kan han mer än andra känna sig mindervärdig och uppleva att det är något fel med honom.

Skillnader: Depression är ofta förknippad med flera andra symptom än nedstämdhet, ängslighet och gråtmildhet. En deprimerad person känner sig dessutom ofta kraftlös, saknar livslust, vaknar ångestfylld på morgonnatten, har orealistiskt dystra tankar, känner olust på många områden (mat, arbete, sex, motion). En HSP:s sinnestillstånd varierar däremot efter situationerna, och han eller hon klarar av ett normalt liv. Den som är deprimerad är däremot ständigt nedstämd och klarar ofta inte av vardagen.

4. Bipolär sjukdom och cyklotymi

Gemensamt: Starka och intensiva känslor, förmåga att bli starkt berörd av positiva saker, intensitet, kreativitet, mångsidighet.

Skillnader: Bipolär sjukdom är relativ sällsynt, och den förekommer ofta också hos den sjukas närmaste släktingar. En allvarlig psykos börjar ofta relativt plötsligt, och den är klart kopplad till förändringar i personligheten och beteendet. Manin är ofta lätt att känna igen. Både maniska och hypomaniska personer har en okritiskt positiv bild av sig själv, har ofta riskbeteende av olika slag och är hållningslösa. En högkänslig person, även en upplevelsesökande HSS, planerar däremot ofta också sina äventyr noggrant.

5. Panikstörning och rädsla för offentliga platser (agorafobi)

Gemensamt: Kraftiga reaktioner i det autonoma nervsystemet särskilt om den högkänsliga är överstimulerad, överansträngd eller stressad – snabb puls, darrande händer, andningssvårigheter, illamående, overklighetskänsla, upplevelse av att förlora kontrollen, rädsla för att reagera kraftigt i vissa situationer, koffeinkänslighet.

Skillnader: Ovan beskrivna symptom förekommer inte när den högkänsliga är rofylld eller i lugna situationer. Organismens känslighet att reagera starkt förekommer hos högkänsliga ofta redan i barndomen. Sjukdomarna har däremot ofta en tydligare begynnelsetidpunkt och/eller tydligare perioder av förvärrade symptom.

6. Social fobi

Gemensamt: Hos introverta högkänsliga förekommer ofta en utpräglad social försiktighet, undvikande av sociala situationer, blyghet (inlärd rädsla för social kritik / fear of social judgement (Aron)). Att uppträda och bli föremål för andras uppmärksamhet kan utlösa fysiska reaktioner (se panikstörning) och rädslor redan på förhand.

Skillnader: Mången HSP (särskilt om han är utåtriktad eller har ett HSS-drag) är bra eller mycket bra på att uppträda. En högkänslig person kan njuta av att uppträda, fastän han i allmänhet först är nervös. När den högkänsliga inte är överstimulerad går uppträdandet klart bättre. HSP reagerar kraftigare än andra på den omgivande atmosfären. Även en introvert HSP kan uppträda ifall det sker i en uppmuntrande atmosfär. Vid social fobi utlöser all uppmärksamhet från omgivningen/de omgivande personerna rädsla och fysiska symptom.

7. Generaliserat ångestsyndrom

Gemensamt: Man bekymrar sig, grubblar, ängslar sig. En stressad HSP kan ha ångest och vara ängslig, sova dåligt, vara irriterad, känna utmattning, vara fysiskt spänd och ha koncentrationssvårigheter.

Skillnader: Hos högkänsliga är ångest och ängslan mindre dominerande och stör inte det normala livet.

8. Personlighetsstörningar

Gemensamt: Personer som har personlighetsstörningar, men också personer med temperamentstypen HSP avviker från genomsnittet. Båda grupperna kan upplevas som onormala. Såväl personlighetsstörningarna som HSP-dragen är permanenta, framträder ofta redan i ungdomen och medför ofta vissa problem.

Skillnader: Personlighetsstörningar tyder på svåra snedvridningar av personligheten, och de beror till stor del på störningar i växelverkan under barndomen. De flesta personer med HSP-drag har haft en normal eller god och balanserad barndom. En HSP är en person som har en frisk personlighetsstruktur, men vars känslovärld och upplevelser är ovanligt starka och ibland ovanliga. Mången HSP gör därför ibland livsval som avviker från dem som mindre känsliga personer gör.

9. Tvångssyndrom

Gemensamt: En vilja och ett behov att handla och tänka ”rätt”, en stark ansvarskänsla, noggrannhet och kravfullhet i fråga om de egna handlingarna.

Skillnader: Fastän en HSP kan vara till exempel mycket noggrann och ansvarskännande i miljöfrågor och gärna återanvänder samt konsumerar etiskt, gör han eller hon det inte ifall det inte finns förnuftiga möjligheter till det. Att handla ”fel” utlöser inte kraftig ångest som hos personer med tvångssyndrom. Ansvarskänslan begränsar inte den högkänsligas vardagsliv.

10. Somatoforma störningar

Gemensamt: En i genomsnitt större känslighet för (och benägenhet för att uppmärksamma) det som sker i organismen, en benägenhet för att reagera på mediciner (både på effekter och bieffekter) och på psykoaktiva ämnen (t.ex. koffein och alkohol) mycket kraftigare än genomsnittet. Smärttröskeln är hos vissa HSP-personer ovanligt låg.

Skillnader: Bakom somatiserings syndroms symptombild ligger i allmänhet ett psykologiskt problem eller en utlösande situation. HSP är sällan krävande när det gäller vården, klagar vanligen inte på sina förnimmelser och kräver inte de andras uppmärksamhet. Även om HSP:s organism är känslig och reagerar känsligt på yttre och inre stimuli (av genetiska – inte av psykologiska – orsaker), betraktar den högkänsliga sig i allmänhet – om han sköter om sig – som fullständigt frisk.

Källa: HSP Suomi RY

Arbetsminnet

Arbetsminnet är benämningen på vår förmåga att lagra och bearbeta information i stunden. När man lyssnar på en nyhetsuppläsning, kommer arbetsminnet att användas för att komma ihåg vad nyhetsuppläsaren säger och för att lägga ihop det som sägs till något som man förstår. För att det som sägs sedan ska bli något meningsfullt används även arbetsminnet för att göra kopplingar till sådant man redan vet. Man använder även arbetsminnet för att komma ihåg och jämföra olika lösningar när man funderar över ett problem. Arbetsminnet är alltså en förutsättning både för att kunna förstå och tolka vad andra säger och för att kunna följa och bygga upp egna tankar. Arbetsminnet ger oss också möjligheten att växla mellan olika uppgifter, så kallad simultankapacitet. Man använder därför arbetsminnet nästan all vaken tid. Om man har nedsatt arbetsminne har man oftast koncentrationssvårigheter samt även svårt att kontrollera sin uppmärksamhet. Exempelvis att lyssna på vad läraren säger. Arbetsminnet är avgörande för de flesta avancerade och kognitiva aktiviteter. Som att läsa och lära. Procedurminnet är förmågan att lära in och plocka fram färdigheter. Exempelvis som att lära sig att simma Episodiskt minne baseras på erfarenheter och är orienterat mot det förflutna. Det hjälper oss att minnas namn på personer som vi träffar och vad vi exempelvis ska köpa i affären. Korttidsminnet har hand om information som är aktuellt just nu. Semantiskt minne har att göra med våra kunskaper om världen. Stockholm ligger i Sverige och Warzava ligger i Polen. Exempelvis historiska händelser.