Vägledningskort

Vägledningskort

  1. Man kan använda korten som en trygghet /förberedelse att bära med i väskan. Exempelvis om man ofta har ångest, är rädd eller ledsen. Detta är särskilt bra för NPF: ARE som behöver en trygghet och ofta har dåligt närminne och även behöver påminnelse där och då.
  2. Ett annat sätt att använda dem, är exempel från en användare.
    Att gå igenom sina känslor och situationer i slutet av dagen. Hen plockar ut korten och tittar på dem och kommer fram till vilka känslor och situationer hen har stött på under dagen. Vad hen kan göra för att förhindra att känslan leder till stora reaktioner nästa gång och hur man kan tänka för att avdramatisera känslan/Situationen?
  3. Man kan också ha dem i sina sambo relationer när man behöver påminna, bygga förståelse och ansvarstagande.
  4. Inom Yrket kan du använda korten som
    Vägledningskort att hjälpa klienten att identifiera, uppleva, acceptera, utforska, skapa mening av och flexibelt hantera sina emotioner. Utifrån det kan användaren arbeta med att aktivera känslorna. Genom kortens sätt att påminna om olika konsekvenser så kan känslorna påminna om en särskild situation. Då når man också den empatiska förmågan. Det räcker inte bara med att prata om känslor. Att ha förmågan att uppleva sina känslor på ett medvetet och närvarande sätt är verkningsfullt hos NPF:are och vi tror att de flesta fungerar så. Sedan finns det också människor som kanske inte vill ha Ett råd. Utan välja mellan olika alternativ. Känna in vad som passar bäst för just henne/honom. Flera tips ger också en känsla av att ingen dikterar något. Utan jag har friheten att välja själv hur jag kan göra. Det är mitt val och ingen tillsägelse. Många kan uppleva tillsägelser som utpekande och som ett misslyckande. Mycket effektivt på NPF ungdomar att de själva får sitta och bläddra bland korten. Det får dem att stanna upp och tänka lite i smyg utan att känna sig granskade. Detta behöver ske när de själva känner och vill. Alternativt att man skickar med personen korten hem och bestämmer exempelvis olika kort som personen ska plocka ut. De som hen känner igen sig i under den vecka utan samtalskontakt som går. Utifrån det öppnar man upp ingångar för att prata om korten och förbereder att samtalet kommer att handla om dom korten man valt ut och som man har känt i olika situationer. Sedan bygga vidare på det.  På så vis behåller dem också känslan av att klara sig själv och vara delaktig i sitt eget arbete.

Beställ här

Pris 380 kronor + 45 kronor i frakt avgift tillkommer.

Bruksanvisning

Korten kan verka lite krångliga, men det finns en bruksanvisning du kan läsa redan innan du köper korten.

Rekommendationer

Så bra kort!

För alla, även för vuxna med egna diagnoser som ska lära barnet om känslor. Ett ytterst bra verktyg att använda för att på ett bra sätt kunna hjälpa barnen att förstå känslor… blir såå begriplig. Dessa kort gör arbetet mycket enklare även för dem med egen problematik och de som har mindre barn.

// NPF förälder