Mentorskap

Mentorskap

Vi erbjuder mentorskap till målgruppen eller arbetsgivare. Hur mentorskapet ska se ut och hur ofta dessa mentorstimmar ska ske kommer du överens om med din mentor.

Pris: 350 kronor timmen

Maila orkaochfunka@outlook.com

Döp mejlet till mentorskap.

Beskriv vad du vill ha coachning/mentorskap inom. Så diskuterar vi och ser om vi kan lösa det.

  1. Vägledning /Mentorskap
  2. Vägledning föräldraskap och skola.

Observera

Vi arbetar inte med personer som har psykisk problematik.