Bruksanvisning Vägledningskort

Så här kan du använda korten.

Korten kan användas på många olika sätt. Hur du vill använda dem bestämmer du själv. Precis som att individer är olika är också upplägget olika. Det finns inget rätt eller fel. Anpassa efter varje individ. Vad som funkar bäst på denne som behöver dem? Så här använder vi korten på några av de personer vi arbetar med.

 1.

Man kan använda korten som en trygghet /förberedelse att bära med sig i väskan. Exempelvis om man ofta har ångest, är rädd eller ledsen. Detta är särskilt bra för NPF: ARE som behöver en trygghet och ofta har dåligt närminne och även behöver påminnelse där och då.

2.

Ett annat sätt att använda korten, är exempel från en användare.

Att gå igenom sina känslor och situationer i slutet av dagen. Hen plockar ut korten och tittar på dem och kommer fram till vilka känslor och situationer hen har stött på under dagen. Vad hen kan göra för att förhindra att känslan leder till stora reaktioner nästa gång och hur man kan tänka för att avdramatisera känslan/Situationen

3.

Man kan också ha dem i sina sambo relationer när man behöver påminna, bygga förståelse och ansvarstagande.

Det finns inga regler för hur dem ska användas utan det är fritt att välja själv.

4.

Inom Yrket kan du använda korten som

Vägledningskort att hjälpa klienten att identifiera, uppleva, acceptera, utforska, skapa mening av och flexibelt hantera sina emotioner. Utifrån det kan användaren arbeta med att aktivera känslorna. Genom kortens sätt att påminna om olika konsekvenser så kan känslorna påminna om en särskild situation. Då når man också den empatiska förmågan. Det räcker inte bara med att prata om känslor. Att ha förmågan att uppleva sina känslor på ett medvetet och närvarande sätt är verkningsfullt hos NPF:are och vi tror att de flesta fungerar så. Sedan finns det också individer som kanske inte vill ha Ett råd. Utan välja mellan olika alternativ. Känna in vad som passar bäst för just henne/honom. Flera tips ger också en känsla av att ingen dikterar något. Utan, jag har friheten att välja själv hur jag kan göra. Det är mitt val och ingen tillsägelse. Många kan uppleva tillsägelser som utpekande och som ett misslyckande. Mycket effektivt på NPF ungdomar att de själva får sitta och bläddra bland korten. Det får dem att stanna upp och tänka lite i smyg utan att känna sig granskade. Detta behöver ske när de själva känner och vill. Alternativt att man skickar med personen korten hem och bestämmer exempelvis olika kort som personen ska plocka ut. De som hen känner igen sig i under den vecka som går, utan samtalsstöd. Utifrån det öppnar man upp ingångar för att prata om korten och förbereder att samtalet kommer att handla om dom korten man valt ut och som man har känt i olika situationer. Sedan bygga vidare på det.  På så vis behåller dem också känslan av att klara sig själv och vara delaktig i sitt eget arbete.

5. Förberedelse, påminnelse och planering.

Kanske behöver du en påminnelse på vad du ska tänka på varje dag. Då är varje dag kortet aktuellt. Glömmer du bort att visa uppskattning? Då är det kortet bra att använda. Är det handlings dag i dag? Ta då fram kortet handla och ha det på ditt schema för dagen. Om det är i slutet av månaden kanske du behöver tänka på att betala i tid. Eller, kanske är du som många andra? Har svårt för att säga nej. Schemalägg din träning att våga säga nej. Kanske behöver du stanna upp någon gång i veckan och reflektera över dig och dina reaktioner då är du hjälpt av kortet självreflektion.

Du bestämmer själv hur du vill arbeta med vägledningskorten. Ibland ger vi ytterligare tips, på hur vägledningskorten kan användas. På Facebook och även i vår blogg ibland. https://npforkaochfunka.org/

Olika begrepp på feedback.

Det finns olika begrepp och olika strategier för feedback. Feedback förknippar vi som återkoppling oavsett om det är positivt eller negativt. Det finns ett annat begrepp som heter feed forward som den amerikanske ledarskapscoachen och författaren Marshall Goldsmith myntade. Feed forward handlar om det som komma skall. Alltså inget som fokuserar på vad som har varit.  Feed forward handlar om framtidsperspektiv och lösningsfokuserat tänk där en händelse inte har inträffat ännu. Med hjälp av vägledningskorten kan man prata runt omkring en känsla eller situation. Där man kan förbereda sig på hur man kan agera om och när känslan eller situationen inträffar.  Arbetssättet feed forward innehåller oftast flera alternativa förhållningsätt och här får personen som behöver hjälpen känna sig fram och diskutera vad som kan bli den bästa lösningen för hen.

Det positiva med Feed forward är att det som har hänt har ju hänt. Det går inte att ändra på. Istället ligger fokus på förberedelser om, hur man kan göra när en situation inträffar. Det ger personen problemlösningsförmåga och strategier inför framtiden.

Feed forward är lösningsfokuserat

Feed forward kan verka lite flummigt, då man behöver kunna föreställa sig olika situationer. Detta med att visualisera är många gånger väldigt svårt hos de med NPF. Men, med hjälp av korten blir det konkret. Korten ger färdiga exempel på känslor och situationer som användaren kan behöva arbeta med. Det betyder att användaren inte behöver visualisera sig en framtida känsla eller situation. Den finns redan på kortet och beskriver situationen eller känslan och ger förslag på alternativa lösningar och påminner om de problem som kan uppstå om känslan eller situationen inte arbetas med.

Genom det här användningssättet hjälper man användaren att öka sin självkännedom, Att förbereda sig och lära känna sig själv i olika sammanhang och diskutera omkring känslan och situationen. Det kan hjälpa användaren att få en uppfattning om hur dennes beteende påverkar sin omgivning. Genom att använda korten tillsammans med någon annan kan användaren få feedback på tankar, reaktioner och framtida handlande. Det i sin tur gör så att man växer och det bidrar till personlig utveckling.

En ask innehåller 52 olika vägledningskort. 20 stycken känslokort och 32 situationskort. Känslokorten har grön kantmarkering och en figur på framsidan. Den sidan förklarar känslan och ger tips i hur du kan göra när du känner känslan inom dig. På baksidan har känslokorten, rödkantmarkering. Som betyder att man behöver stanna upp en stund. Baksidan påminner om konsekvenser som kan bli om man inte tar tag i sin känsla eller agerar för impulsivt. Baksidan ger också användaren möjlighet att fundera en stund genom frågeställningar och vägledning.

Situationskorten har blå kantmarkering både på framsidan och baksidan. På framsidan finns en figur som förklarar situationen och sedan ges tips under beskrivningen av situationen. Punkterna för tipsen är gröna. Baksidan påminner om konsekvenser och även här får användaren möjlighet att fundera en stund genom frågeställningar och vägledning. Punkterna på baksidan av situationskorten är röda för att uppmärksamma användaren att det är en påminnelse om vad som kan hända om hen exempelvis agerar för impulsivt.

Varför?

Korten är en innovativ lösning för att nå självkännedom och problemlösningsförmåga. Forskning visar att, ju mer vi kan prata om känslor och uttrycka hur vi mår. Desto bättre skyddar det oss mot bland annat, depression och självmord längre fram i livet. Motståndskraft är vår förmåga att snabbt återhämta oss. Vägledningskorten hjälper användaren att hitta resurser för att hantera känslor och situationer. Detta verktyg gör livets situationer mer begripliga. Användaren får hjälp att förklara känslan/situationen. Alla dessa aspekter hjälper användaren att förstå, uppmärksamma, ge råd, pausa och testa olika strategier.

Kort är mer begripliga och lättare sätt att hitta information på. Roligare att arbeta med för att informationen är tydlig och lätt att förstå.

Hjälp oss att sprida produkten

Vi är också tacksamma om du sprider information om produkten. Den är ett uppskattat hjälpmedel som förälder, lärare, pedagoger, KBT-terapeuter, unga vuxna och andra användare har stor nytta av. Besök vägledningskorten på webben.  https://npforkaochfunka.org/vagledningskorten/

Tack snälla för din omtanke!

OBS! Produkten vägledningskort är upphovsrättskyddad vilket innebär att kopiering är förbjuden!