Mindset Emotion For Life

Mindset Emotion For Life är indelad i 7 olika korta delar som alla handlar om enkel personlig utveckling. Anpassat för NPF, utmattning och personer som behöver och vill ha tydlighet.

Här få användaren steg för steg lära sig olika begrepp som är viktiga för att förstå sig själv. Som exempelvis självkännedom och hur det påverkar oss och sätts i sammanhang. Varje del innehåller korta videofilmer som förtydligar och förklarar informationen så den blir enklare att förstå. I varje del ingår en eller flera övningar så att du kan testa och får det begriplig för dig själv vad just du behöver och hur du fungerar. Efter denna kurs har du fått en tydligare överblick i hur du fungerar, en struktur i hur du kan lösa en del praktiska saker i livet som är kopplade till att känna dig själv, dina behov och vilka förändringar du behöver göra för att nå just dina mål.

About Instructor

Not Enrolled
or 1 200,00 kr

Kurs Includes

  • 7 Avsnitt
  • 34 Ämnen