logo

Vi byter inriktning

Hejsan nu har du kommit till Orka och Funkas gamla hemsida.

Vi byter inriktning och gör därför om vår sida.

Vi har bestämt oss för att arbeta med människor som vill göra förändringar i sitt liv och har kommit till insikt.
Med det sagt så slutar vi inte att hjälpa personer med NPF, vi har fortfarande vår expertis kvar och hjälper även personer med NPF som kommit till insikt och vill förstå sig på ett djupare och andligare plan.

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla oss på orkaochfunka@outlook.com

Glömt lösenord