Vägledningskorten

Visste du att den viktigaste målsättningen med känslor är att avslöja för oss vad som är viktigt i vårt välbefinnande? Vi behöver känslor för att skapa nya relationer och för att hålla våra gamla och viktiga relationer vid liv. Känslorna ger oss information om den omgivande världen och händelser omkring oss. Med emotionella färdigheter avses bland annat förmågan att identifiera känslor, sätta ord på dem och uttrycka dem. Dessa är bland de viktigaste psykiska förmågorna som påverkar både det egna tillståndet och växelverkan med andra.

Linda Rosen vägledningskorten´s upphovsman.

Det är tufft att vara förälder till barn som inte förstår orsak och verkan och heller inte förstår det sociala samspelet. Grunden i det sociala samspelet är att först förstå sig på sig själv. Det är oftast inget våra barn har med sig, eller som de vanligtvis som andra barn snappar upp från omgivningen och gör likadant. De orkar många gånger inte ta till sig via en bok eller någon som berättar. Här behövs ett annat lärande som både är praktiskt och pedagogiskt. Linda berättar att hon arbetat otroligt mycket med situationer och rollspel med sonen och alltid ritat upp situationer och konsekvenser. Vilket har varit jobbigt för det har krävts sådan tid från mig som förälder. Men otroligt hjälpsamt för min son. Jag kände då för ca 11 år sedan när varje dag bestod av denna träning att det var utmattande. Tog mycket på mina krafter och hade ingen tid över till de andra två barnen. På socialförvaltningen försökte man få mig att gå någon cope utbildning. Jag kände att det inte var jag, som behövde jobba med att klara av att hantera saker. Utan att det faktiskt var mitt barn som behövde hjälp, utan att behöva göra situationen så dramatisk som att gå till en psykolog eller BUP. Han har alltid haft ett behov av att inte utmärka sig. Han tar gärna hjälp men det ska inte synas och bli utpekande. Det är väldigt viktigt att han kan klara sig själv säger han. Linda och Annelie(En annan NPF förälder) studerade deras egna tonåringar i många år och sedan började Linda använda denna teknik när hon utbildade svår motiverade ut mot arbetsmarknaden. Det gav mycket goda resultat. Det var så idén med vägledningskort föddes och den har blivit mycket uppskattad. Vi hoppas att detta blir en produkt varje elev får med sig från skolan för att bättre kunna hantera livets situationer. Vägledningskorten kan användas som självhjälps verktyg, som ett föräldraskapsstöd, i skolan med känslor och situationer, av KBT terapeuter och många fler.

Om korten

En ask innehåller 52 olika vägledningskort. 20 stycken känslokort och 32 situationskort. Känslokorten har grön kantmarkering och en figur på framsidan. Den sidan förklarar känslan och ger tips i hur du kan göra när du känner känslan inom dig. På baksidan har känslokorten, rödkantmarkering. Som betyder att man behöver stanna upp en stund. Baksidan påminner om konsekvenser som kan bli om man inte tar tag i sin känsla eller agerar för impulsivt. Baksidan ger också användaren möjlighet att fundera en stund genom frågeställningar och vägledning.

Situationskorten har blå kantmarkering både på framsidan och baksidan. På framsidan finns en figur som förklarar situationen och sedan ges tips under beskrivningen av situationen. Punkterna för tipsen är gröna. Baksidan påminner om konsekvenser och även här får användaren möjlighet att fundera en stund genom frågeställningar och vägledning. Punkterna på baksidan av situationskorten är röda för att uppmärksamma användaren att det är en påminnelse om vad som kan hända om hen exempelvis agerar för impulsivt.

Varför Kort och inte en bok?

Korten är en innovativ lösning för att nå självkännedom och problemlösningsförmåga. Forskning visar att, ju mer vi kan prata om känslor och uttrycka hur vi mår. Desto bättre skyddar det oss mot bland annat, depression och självmord längre fram i livet. Motståndskraft är vår förmåga att snabbt återhämta oss. Vägledningskorten hjälper användaren att hitta resurser för att hantera känslor och situationer. Detta verktyg gör livets situationer mer begripliga. Användaren får hjälp att förklara känslan/situationen. Alla dessa aspekter hjälper användaren att förstå, uppmärksamma, få råd, pausa och testa olika strategier.

Kort är mer begripliga och ett lättare sätt att hitta information på. Denna produkt är istället för en bok och är till för alla som behöver. Att ha allt samlat på ett kort ger information på ett tydligare sätt. Det finns många personer som har svårt för att information och att text är för lång och och ointressant. Då blir det svårt att ta till sig informationen. Därför är kort bättre för dem personerna.

Syfte

Passar från 15 år och uppåt. För individer som ska arbeta själv med dem. Korten är en vägledning i livets känslor och enklare vardagliga situationer Denna vägledning hjälper ungdomar och vuxna att ha koll på läget enkelt uttryckt. Ofta befinner vi oss i komplexa sammanhang där vi behöver förstå hur saker hänger ihop för att kunna orientera oss och veta hur vi skall agera. korten är en enkel manual med härlig illustration som gör det mer intressant och roligt att ta till sig vägledningen. Syftet är att förstå sig själv.

Använd korten som ett tankeverktyg och förbättra din mentaliseringsförmåga.

Mentalisering

 Mentalisering handlar i stora drag om förmågan att förstå såväl sina egna som andras tankar, önskningar, känslor och behov.

  1. Att förstå sig själv. Hur kommer det sig att jag reagerar och agerar såhär?
  2. Att förstå hur andra uppfattar dig: Hur påverkar mitt beteende min omgivningen?
  3. Att förstå andra: Hur kommer det sig att han/hon reagerar och agerar sådär? Vilka tankar, känslor, behov och tidigare erfarenheter påverkar dennes beteende just nu?

Mentalisering handlar i grunden om att vi alla är unika och upplever olika situationer på helt unika sätt. Och rent praktiskt handlar mentalisering bland annat om känsloreglering, det vill säga att kunna ”ha koll” på sig själv och bromsa sig själv genom en förståelse för vad det är som triggar den egna reaktionen, men också genom att ha förståelse för det som påverkar andra människor.

Genom ökad självkännedom, som är grunden i mentalisering, blir det också möjligt att vara tydlig mot andra så att de bättre kan förstå dig. Genom att både granska sig själv och förmedla vad jag tänker och känner till andra, minskar risken för onödiga konflikter och missförstånd. Har man övat upp sin mentaliseringsförmåga kan man dels lättare hantera sina egna känslor men också förstå den andra personen på ett bättre sätt och därmed kan det bli lättare att lösa konflikten

Att förstå olika situationer har sina fördelar.

Man blir bättre på att reglera känslor, får lättare att skilja på fantasi och verklighet, blir mindre fördomsfull mot andra, dömer inte sig själv lika hårt och tar inte åt sig lika personligt av andras agerande

Korten kan även användas i lägre ålder tillsammans med en vuxen som kan förklara.

Då kan du som vuxen använda dem i samtal med barnet. Både för vuxna som ska försöka få barnet att förstå, men samtidigt själva förstå och bli medvetna om känslor. På känslokorten kan barnet se bilder och den vuxna kan med hjälp av korten förklara. Dessa kort är hjälpsamma till vuxna med egna diagnoser. Ett bra verktyg att använda för att på ett bra sätt kunna hjälpa barnen att förstå känslor.

Mål

är att ge individen hanterbarhet och färdigheter på ett enkelt vis. Att hjälpa individen att få resurser för att hantera motgångar i olika situationer vi ställs inför.

Vägledningen kan användas av alla men har en tydlig och intressant design som gör att den enkel att förstå. Passar även de som är högfungerande med lite självinsikt.

Som tonåring och ung vuxen har man inte så stor livserfarenhet det i sig kan skapa osäkerhet och rädsla. Då kan korten användas som en vägledning utifrån de situationer man har

Pris:

380 kronor inklusive moms. Frakt avgift samt faktura avgift på 35 kronor tillkommer .

Frakten kostar 45 kronor för 1-2 askar. Privat personer betalar totalt 425 för en ask och en frakt påse. vid leverans av mer än två askar stiger fraktavgiften till 69 kronor. Allt beror på storlek och vikt och frakten kostar efter det.

Endast företag och organisationer kan köpa mot faktura.

Privat personer betalar direkt via swish.

OBS! om du ska swisha behöver du meddela det. Vi kollar inte kontot varje dag. Ibland går det någon vecka. Kontakta då oss på mejl eller smsa 0722174606

Vår swish

123 324 76 08

Orka och Funka

Vi postar måndag onsdag och fredag mellan 10.00-15.00

Beställ korten här

Mejla till: orkaochfunka@outlook.com

Skriv beställning av vägledningskort ,antal samt namn, adress och telefon nummer. Både faktura adress och leveransadress. Ange om du är privatperson eller företag.

Följ oss på facebook

https://www.facebook.com/orkaochfunka

Kom i håg.

Precis som allt annat är det mesta individuellt. Det som passar för en eller för några passar inte alla.


”Så tycker andra om korten

Hej Orka och Funka!

Vill höra av mig och ge lite feedback på era vägledningskort.

Jag har använt dem i 4 månader på mina elever, men även i familjen. Dessa kort lär mina elever KASAM, känslan av sammanhang. Ni har skapa ett verktyg som ger så mycket!

 Förmåga till själviakttagelse, att känna igen känslor och ha förståelse för kopplingen mellan tankar, känslor och handlingar.  Förståelse för konsekvenserna av olika handlingar. Empati, att förstå andras känslor och respektera andras uppfattningar och känslor.  Förmåga att styra sina egna känslor och lära sig hantera oro, ilska och ledsenhet.

När jag tittar på mina elever ser jag att det här är något alla barn och ungdomar skulle vara väldigt hjälpta av.

Ser fram emot det andra materialet ni jobbar med.

Följer er på Facebook och er hemsida. Gillar ert personliga sätt som ni delar med  er av med enorm värme och kärlek och att ni ger en hel del Aha-upplevelser.

Resurslärare

Korten är jättebra. Tusen tack, jag ser oändligt med användningsområden.

Jag har beställt korten som jag genast har fått glädje av i mitt arbete som kurator. Jag har arbetat i olika sammanhang med att visualisera känslor, främst KAT kit samt ett eget material som vi kallar livspusslet. Men era kort är så bra i att de både förklarar och vägleder och mina elever kan då enkelt välja ut kort som de tycker är aktuella och titta på tipsen vid olika tillfällen när de behöver Jättebra initiativ!”

Kurator

Jag fick korten igår och blev mycket trevligt överraskad! De ser väldigt fina och genomtänkta ut som både utformning och innehåll!

KBT terapeut

Så bra kort! För alla, även för vuxna med egna diagnoser som ska lära barnet om känslor. Ett ytterst bra verktyg att använda för att på ett bra sätt kunna hjälpa barnen att förstå känslor… blir såå begriplig. Dessa kort gör arbetet mycket enklare även för dem med egen problematik och de som har mindre barn.

NPF Förälder