Samarbete behövs och det handlar inte om konkurrens, utan ett komplement till det som redan finns. Det är en stor skillnad och handlar inte om att vi tar någon annans jobb.

Orka och Funkas grundtanke vid start 2014 var ett uppfångande nätverk och individuellt stöd till personer med NPF eller som var och kände sig mer socialt utsatta. Egentligen startade nätverket redan 2012 då, Linda tillsammans med en tjej (Jennie)från Stockholm startade upp en privat sida på Facebook med hjälp och stöd. Behovet var väldigt stort då och vi kunde redan på den tiden se att allt hör ihop. Skola, arbete, vänner, relationer, fritidsintressen, kost, motion, sömn. Ja allt! För livet är ju liksom allt beroende på vart man står någonstans i livet och vilka hinder man möter.

Ändå har vi alltid vetat att alla människor är olika bara att vi har olika förutsättningar, personligheter och gener. Vi är olika resursstarka. Men just detta att kunna vara resursstark även fast livet blåser på dig en rejäl ”magsopa” eller krossar dig så du endast är en spillra av all styrka du förut stod för. Vi har sett har att man kan göra mycket innan det behöver leda till olika tillstånd av psykisk ohälsa. Vi vet att personer som är extra emotionellt utsatta också är dem som har lättare för att utveckla samsjuklighet. Det jag menar är att man kan ha en ADHD problematik eller ADD. Sedan beroende på motståndskraften och de miljöer man kommer ifrån, för dem formar oss. Men om det INTE finns hjälp och stöd till en början så är det så lätt att utveckla socialfobi, ångest och annat. Då har personligheten AHDH eller ADD helt plötsligt blivit ett psykiskt tillstånd som är mycket svårare at behandla och då behövs professionell hjälp.

Orka och Funka försöker belysa det här som en viktig resurs som samhället behöver värna om. Kommuner och andra myndigheter behöver värna om organisationer som arbetar förebyggande Det finns politiker som talar om att man måste börja bli bättre på att se vilka resurser och organisationer som arbetar för socialt ansvarstagande, ta hjälp av civilsamhället. Genom åren har vi upplevt att det har varit tungt att få samarbete och gehör. Åtminstone från den kommunen vi bor i. Ja vi har ju så klart börja tittat på hur en kommun styrs och kan se att, vilket parti som styr en kommun har en stor betydande roll i hur man mottar och ser på samarbeten med intresseorganisationer. Vi tycker att oavsett vilket parti som styr så står vi fortfarande med samma problem att lösa.

Att bistå med sådant som saknas för att arbeta förebyggande och nå psykisk ohälsa. Alla behövs på sitt vis. Hallå där myndigheterna, vi behöver förstå att föreningar och intresseorganisationer inte ersätter något annat utan är ett komplement av hjälp och stöd. Men som också behöver betalt för hjälpen dem erbjuder.Ge intresseorganisationer som med kärlek och genuint engagemang byggt upp sina organisationer/föreningar få dessa uppdrag och betalt för det dem gör. Det finns enorm kunskap i dessa organisationer.

Det gör så att det genuina intresset och kärleken till det dem gör bevaras. Föreningar och intresseorganisationer kan rehabilitera människor på det sätt dem behöver. Och om vi ska tala om psykisk ohälsa handlar det om olika bredder för att få livsbalansen att gå ihop. Jag menar att flera saker måste balanseras över tid för att få en någorlunda vardag som man mäktar med. Som intresseorganisation kan vi oftast skapa engagemang och aktiviteter som individerna behöver för att känna sig meningsfulla och som känslomässigt stämmer överens med deras eget synsätt och som har ett samband med deras mål. Det är en viktig faktor som främjar positiv personlighet. Något annat viktigt som också har hälsofrämjande effekt för rehabiliteringen är.

Att ger personer möjligheten att organisera tiden för att ta sig fram till de mål man har. För att kunna uppnå välbefinnande behöver vi ha känslan att vi kan styra och prioritera tid och energi så att den räcker. När man drabbas av stress och annan psykisk ohälsa kan denna förmåga försvinna och med hjälp av föreningar och andra intresseorganisationer kan detta uppnås. Detta var bara två saker som jag nämnde för att förstå värdet av att samarbeta med intresseorganisationer.

// Linda Rosen

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *