Lycka och övertygelse

Jag ska avdramatisera ordet lycka lite och ge dig några psykologiska perspektiv. Vårt nu är medveten om vårt stressade samhälle och om du börjar bläddra i en må bra tidning så är det ingen ovanlighet att skymta orden, samklang med dig, var din egen och så lyckas du med ditt självledarskap. Vi är medvetna om att tiden här och nu påminner oss om att inte tappa bort oss själva.

Det är ganska vanligt att det, under vårt liv händer olika situationer som får oss att vakna, omvärdera och omprioritera. Säkerligen har du hört en avlägsen berättelse där du hört om någon som bara brutit upp sitt trygga invävda liv för att helt lämna allt och följa sitt hjärtats röst? Vissa människor kanske är rädda och inte vill förstå när deras inre talar till dem, medan andra människor ständigt söker lyckan och likt en vilsen själ har de, satt detta system i ett mönster. De som ständigt bryter upp kanske inte själv har arbetat och lyssnat på sina inre dialoger. Jag menar att innan man handlingskraftigt börjar sina resor behöver vi kanske veta vad verklig lycka är. Många förknippar pengar med lycka. Jag måste få flika in där, för jag behöver säga det här. En människa som blir riktigt sjuk och fått haft både dagliga och nattliga konversationer med sitt inre vet att pengar är en mycket liten del av det som gör oss lyckliga. När man drabbas av exempelvis stressjukdomar förlorar pengar sitt värde. Jag tog stress som ett exempel då jag själv har drabbats av det. Stress i sig låter ganska ytligt och ofarligt. Men! det finns olika grader av det och i mitt fall blev jag näst intill psykotisk och jag kommer berätta om tiden med syner och röster i en annan krönika.  Samtidigt är också detta en sanning gällande pengar. Det finns inget som gör en människa så sjuk som att inte ha pengar. Att inte ha ekonomi stressar. Men vi behöver veta att pengar i överflöd gör oss inte lyckliga. Jo om du vill ha något särskilt så kan pengar köpa kortvarig lycka till oss, men inget som är bestående och håller över tid. En så kallad Klimax-njutning, det som ger oss en kick, ett klimax, innan det avtar. Den njutningen kommer av yttre stimulans, kommer direkt och känns bra i stunden. Det är faktiskt så att ”kickar” eller om vi istället ska benämna det för njutning delas upp i två kategorier. Den euforiska njutningen är den som håller över tid. Euforisk njutning är något som byggs upp successivt och håller i sig längre. Denna njutning bygger på meningsfullhet snarare än stimulans, kommer mer indirekt och gör att vi känner oss glada in i själen. Det kommer mer smygandes snarare än direkt. Om vi nu eftersträvar verklig lycka behöver vi stanna upp och fundera på vilken av dessa belöningar som finns mest av i vårt liv. Om vi uppmärksammar och lyssnar mer på oss själva tror jag att vi kan bli duktiga på att lita på oss och vår övertygelse, våra sanningar. Den så kallade självuppfyllande profetia”.

En övertygelse är en idé som vi på ett eller annat sätt har beslutat oss för är sanningen/verkligheten. Dessa övertygelser filtrerar i sin tur hur vi ser på oss själva, andra och världen. Och utifrån dessa filter hittar vi ”bevis” för våra övertygelser vilket gör att de förstärks.

När jag blev sjuk kom jag till en viktig insikt och det var att pengar och överflöd gör oss sjuka. Det skapar makt, tävlingar och utanförskap. Jag har nämnt det förr. Sociala interaktioner, det som förändrar människors handlingar och beteenden mellan olika grupper. Förstår vi det här förstår vi lättare varför den psykiska ohälsan drabbar fler och fler i dag och varför det är svårare att vara motståndskraftig i dag jämfört mot förr. Detta i sin tur skapar sociala hierarkier.

// Linda

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *