Det är en viktig skillnad att aldrig bli sina känslor utan mer börja se sig om och titta vart känslorna har sin grund ifrån.

Bild från Google

Om du blir dina känslor är det lite som att räkna med att du har rätt att få vara och bete dig som du vill. Det är ju inte tanken, utan tanken är ju att du ska funka i samspel med andra.

Det här inlägget är lite andligt då vii jobbar med existentiell hälsa och för att komma åt det absolut innersta barnet som de flesta av oss bär som orsakar känslor som, övergivenhet, otillräcklighet och värdelöshet, då behöver vi förstå helheten. Jättesvårt vid NPF då en del personer bara förstår en bit i taget och har svårt att koppla samman logiken och sambanden. Det är grundproblematiken i många NPF diagnoser. Med det sagt innebär det inte att det inte går. Men! det behövs särskilda metoder för att nå självinsikt. Vi räknar inte med att alla ska förstå det här. Mycket av vår vilja till att förändra oss och bli medveten om oss själva och hur vi påverkas av andra och påverkar andra är en lärdomar och intresse som kommer till oss efter många svårigheter som verkligen gjort negativa avtryck i våra liv.

Att stå i sin egen kraft handlar om att se verkligheten för vad den är och på så vis göra medvetna val. Det är ju ingen annan än vi själva som kan kontrollera våra val, känslor och livsupplevelser.

Jag pratar ofta om det här med människor som inte är medvetna och behöver lite självkännedom. Det krävs ju så klart en annan pedagogik när vi pratar om detta, som inkluderar alla elementen i empati och självkännedom för att nå den.

Att tänka logik och samband är en av utmaningarna vid NPF.

Det är inte ovanligt att personer med NPF, har dom här svårigheter då dem har svårigheter med det sociala samspelet. En av grundproblematiken i NPF. Många människor kan dras till vänkretsar och förhållanden som inte alls är bra för dem. Det handlar om självkännedom som är så viktigt och som många gånger kan saknas hos personer med NPF.

Det är viktigt att vara medveten om vad en annan människa gör mot oss. Om vi inte är medveten och förstår hur viktig självkännedom är tillåter  vi andra människor att ta energi och låter oss bli dränerad på energi. Att sedan förstå när insikten väl kommer. Vi behöver då behöver lösa problemet och hur vi ska göra det är en annan svårighet hos personer med NPF. Det är inte så enkelt att bara lära ut sådant här.

Det är så mycket som spelar in när vi genomgår en så kallad personlig utveckling. I den ingår ju också tankar och känslor som är information. Information som kommer till oss där vi ska känna oss själva väl så att vi då kan skilja på  vad som är min känsla och vad som kommer från någon annan.

Att kunna ha en kontakt med sig själv det är att förstå vad det är för tankar och känslor som rör sig inom mig. Om jag inte förstår det är det väldigt enkelt att skylla över dem på någon annan att: den personen tar min energi osv. Man tar alltså inte ansvar och då skyller man över på någon annan.

Överkurs

Utan att bli för andlig så är det ju ett faktum att vi människor är väldigt kosmiska varelser. Du som har många livserfarenheter där ditt liv många gånger rasat och du har snavat på tistlar och törnrosor vet vad jag pratar om) Vi kan läsa av andra människors känslor när vi kommer in i ett rum, vi kan även läsa av andra människors känslointryck. Vi får information till oss och vi kanske upplever att en person inte gillar oss för det är information som sänds till oss som skapar en känsla. Detta är lite roligt då jag är väldigt intresserad av det kosmiska andliga.

För i andra dimensioner så förmedlar andra energier information och i den här välden som vi människor lever i så omvandlas informationen/ tankarna till känslor. Ibland kan vi bara mötas av en känsla av att något inte är bra med exempelvis vårt husdjur.

Eller att vi kanske känner att vi ska ringa och göra någon glad osv. Det är överföring av information från andra energier. Överföring av energi sker omedvetet men är ett faktum och det finns en logik bakom det. På lägre nivå skulle  kalla det för telepati. Personlig utveckling är väldigt stort och väldigt viktigt för  alla människor.

Men framför allt för målgruppen NPF. För många av dem har så mycket känslor så att dem blir sina känslor. Det är en viktig skillnad att aldrig bli sina känslor utan mer börja se sig om och titta vart känslorna har sin grund ifrån.

Men om dett ska göras behöver vi ha självkännedom, insikter och medvetenhet. Vi vet att negativa känsloupplevelser kan sätta i gång stresshormoner i kroppen likväl som positiva känslor sätter i gång må-bra hormoner. Att veta vad är det jag känner. Exempelvis ställa frågan till sig själ : “Är det något som jag stressas av eller mår bra av?” På så vis kan vi hitta verktyg för att arbeta med det som inte känns så positivt för at få hjälp med att hantera det. Att stanna i situationer som inte är en positiv upplevelse är en del av livet. Observera! Då menar jag att vara i den en stund och processa den och ha ett mål i sikte att du ska bort från den.

Text : Linda Rosen

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *