Narcissisten vill vara en fantastisk och beundrandsvärd person. Lösning på det är att manipulera sin omgivning till att bekräfta deras storhet.

En lösning på detta är att manipulera sin omgivning till att bekräfta deras storhet.

Vi skriver ganska mycket om psykopater och narcissister då vi själva erfarit dom från olika perspektiv. Både från arbetslivet och inom relationer. Riktigt otäcka människor som på något sätt nesslar sig in hos människor. De som säkerligen har lättast att drabbas av dem är högkänsliga personer eller de som har en större känslighet av något slag. Eller dom som inte har förmågan att tänka och förklara leden i processen av psykopatens och narcissistens handlande.  Psykopater och narcissister bör vara ett ämne som är med som ett skolämne, med tanke på att det skulle vara en bra kunskap för varje individ att ha med sig ut i livet. Samtidigt vet vi att livet är ju en så kallad lärdom av olika prövningar. Utan våra svårigheter kan vi inte ändras och bli mer empatiska och medmänskliga. Men det sparar massor av lidande om vi har fått med oss lite kunskap om olika personlighetsdrag som är både giftiga och farliga.

Gemensamma drag hos de båda är den förvrängda grandiosa självbilden. Synen bägge har på sig själva är att de är mer än andra. Dom båda saknar empati och är manipulativa. Både Psykopaten och narcissisten skor sig på bekostnad av andras välmående och är gränsöverskridande i sin natur. Bägge resulterar i problemfyllda och havererade relationer. Både psykopaten och narcissisten kan vara karismatiska, charmera och agera självsäkert vilket gör att många dras till dem. Till en början är bägge ofta beundrade av sin omgivning.

Skillnaden mellan dem

Väldigt enkelt förklarat är skillnaden mellan sociopat och psykopat är att sociopatens störning beror av uppväxt medan den psykopatens störning är medfödd. Båda saknar empati och ett autentiskt känsloliv. En person med en narcissistisk personlighetsstörning (NPD) har visserligen ett känsloliv, men det gäller bara dem själva. Narcissistens känslor är det som är fakta och narcissisten utgår från dennes känslor. De har dessutom stora svårigheter att reglera sina känslor och befinner sig i det avseendet på en småbarnsnivå. De saknar liksom psykopaten och sociopaten empati men kan lära sig att agera som om de är empatiska, i viss grad, för att nå fördelar=andra människors gillande.

Bild från Google

Psykopaten kan plåga både djur och människor. Använder människor när de har behov av dem på ett otroligt charmigt sätt. För att senare kunna plåga dem, är snabba att hitta svagheter hos andra som de kan utnyttja!

Sociopaten bryr sig inte om sina medmänniskor. Har liksom ingen ånger, inget samvete!

Narcissististen vill alltid vara huvudpersonen till och med på alla bröllop och dop! Och är Oerhört beroende av bekräftelse hela tiden!

En narcissist sörjer inte människor som försvinner ur hens liv, möjligtvis blir hen desperat efter en ny hängiven beundrare.

K.E Socialarbetare

Narcissisten.

Narcissisten utmärker sig bland annat genom att vara grandios i förhållande till sin egen betydelse och ett överdrivet behov av att bli beundrad.. överdrivna fantasier om sin egen roll i relationer till andra ting eller händelser. Hen Är också väldigt avundsjuk på andra och/eller tror att andra är avundsjuka på hen. En narcissist har ingen sjukdomsinsikt och ser mycket sällan sin egen roll och sitt eget handlande mot andra människor. De anser sig i stället vara felfria och berättigade till sitt elaka handlande då de är ”förmer” än andra. Att tvivla på om de är narcissister eller inte, om det de gör eller säger mot andra människor är rätt eller fel, ligger inte i deras sjukdomsbild.

Sociopaten.

En Sociopat bryr sig inte om sociala regler och normer. Är egocentrerade i form av att fylla sina behov. Använder dominerande kontroll och skrämsel för att styra relationer och uppnå sina mål/behov. Risktagande på ett skadligt sätt och är impulsiv.

En person med narcissistiskt personlighetsdrag måste ha bekräftelse utifrån för att inte överväldigas av tomhetskänslor och är därför beroende av andra människors bekräftelse, sociopaten/psykopaten totalt skiter i andra människor och är mer kallt beräknande.

Dessa personligheter lever utifrån sin egen verklighetsuppfattning som sällan har med verkligheten att göra

 En narcissist är som ett förvuxet förvirrat småbarn och även om hen ytligt sett kan verka självsäker så har hen en usel självkänsla. Dom lever utifrån sin egen verklighetsuppfattning som sällan har med verkligheten att göra-särskilt narcissisten. För dom är den ultimata sanningen den som de själva skapar, och ofta är den långt från den verklighet som finns utanför dom. En diagnos är förknippat med någon negativt/fel, och det är något som ingen av dom ens tänker på kan vara möjligt.

Ett barn utvecklar denna störning i tidig ålder. En del menar att den utvecklas redan innan 5-års åldern.

Det är däremot inte säkert att störningen blir tydlig förrän långt senare. De allra flesta som utvecklar denna störning gör det på grund av traumatiska upplevelser tidigt i barndomen.

Orsaker: Dålig familjedynamik, förälder/föräldrar eller vårdnadshavare som emotionellt försummar barnet eller svårare misskötsel, övergrepp. En liten andel av de som utvecklar NPD har blivit alldeles för “curlade” av föräldrar som inte kan sätta gränser. Men detta är ett ovanligt mönster till denna störning. De vanligaste orsakerna är dålig familjedynamik och emotionell försummelse i barndomen.

Vad som skiljer en kliniskt diagnostiserad narcissist från vanliga dödliga är avsaknaden av empati, förmågan att känna det andra känner, att sätta sig in i andra människors situationer, att mentalisera.

Narcissisten utvecklas aldrig för hen går aldrig igenom kriser eller ser sig själv med andras ögon

Bild från Google

En narcissist ser inte andra individer som hela individer, människor blir som tvådimensionella figurer, där för att fylla narcissistens behov. Narcissister är som små barn mentalt. Narcissisten har stannat på en mental nivå där hen är medelpunkten och alla andra redskap för att fylla hens behov.

Därför kan inte narcissister söka hjälp.

Därför at en narcissist vet inte hur störd hen är. En narcissist kan inte se sig själv som hen verkligen är, personligheten formades redan som ett litet barn. Personligheten är egentligen bara ett hopkok av försvar, fantasier och lögner. En narcissist är mentalt ett mycket litet barn som aldrig mognade, har alltså ingenting med intelligens eller intellektuella förmågor att göra, utan känslomässiga. narcissister finns ofta på höga poster för de saknar empati och kan utan eftertanke klättra på andra. Det är inte ovanligt att det är så dom klättrar i sina positioner. Genom att utnyttja andra.

Så blev den som den blev en förklaring av V Guerrera psykolog student.

  • För att dom först och främst har en genetisk arv, plus en dålig barndom som “öppnar upp genboxen”. Där blommar narcissisten upp ur sin lilla cocoon och det fröet sätter sig kroniskt i narcissistens personlighet. Där bildas narcissistens patologiska personlighet.
  • Det lilla fröet sprider sig från hjärnans tankemönster till personligheten, till beteendemönstret.
  • Fröet fastnar i en loop, den upprepar samma mönster om och om igen och fröet fastnar i mognadsprocessen mentalt därför så förblir fröet ett barnsligt frö.
  • Fröet kommer aldrig att utveckas känslomässigt för att fröet stannade upp i en trotsig tonårings hjärna känslomässigt. Pga att fröet aldrig fick lära sig att hantera motgångar,(överbeskyddande mor som aldrig lät barnet att bli en egen person, daltar och behandlar barnet som att den är helt okapabel, hon vill att barnet blir beroende av henne)Här föds en covert narcissist.
  • Fröet fick aldrig lära sig konsekvenser, för att hans rika päron lät honom komma undan med allt, t om hjälper fröet att mörka ett mord eller våldtäkt t ex. Allt går att lösa med pengar, kontakter och …Extremt hårda krav från päronen. Fröet blir systematiskt förminskad och nedtryckt psykologiskt, samtidigt som att han blir hjärntvättad till att tro att han är speciell och unik och att han ska se till att alla ser det och böjer sig för honom. Här födds en malign frö.
  • Iom att fröet inte kan hitta andra sätt att vara, än den osäkra tonåringen med massa ångest som ingen ser eller respekterar, så anammar den andra människors beteende, på ett väldigt ytligt plan, men den kan inte härma människors känslonivåer. Så fröet hittar då på olika “roller” att spela. Han tror att alla gör så, att man spelar olika roller beroende på vem dom känner för att var i stunden, i olika sammanhang. Allt beror på vilken filmscen fröet helst vill vara på.
  • Om någon motsätter sig fröets tankar och idéer så blir fröet väldigt arg. Man har då krossat fröets egna lilla påhittade värld och iom det, så har man krossat fröets sköra ego, och då blir han hämndlysten, verbalt nedsättande, förminskande och fröet är lååååångsint som sjutton. Sen börjar manuset om från början igen. Och så håller det på om och om igen.
  • Narcissister har inbyggda försvarsmekanismer som gör att han alltid reagerar som en tonåring, taggarna utåt, göra illa först istället för att nån ska göra illa honom. Han skyddar det inre barnet som aldrig blev beskyddat när han var barn. Beskyddar sitt jag. Detta är så djupt rotat i narcissisten att det är nästan en omöjlighet att ändra narcissistens dikotoma tankeschema. Iom att deras beteende har blivit en del av deras personlighet, därav störning i personligheten. Personlighetsstörning. Narcissisten måste dessutom vilja ändra sig, och då krävs det självmedvetenhet och självinsikt m.m. Dom har svårt att se sig själva för vilka dom verkligen är. Därav att dom låtsas vara andra människor konstant…

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *