Subtil mobbing

När mobbing är subtil så är det svårt att uppfatta att det är direkt mobbing, det handlar om:

utfrysningsmetoder, glåpord som sägs i andra hand (budbärare som skickas) Mobbarna har ett finare sätt att leverera mobbingen på, och därmed svårare att komma med rätta med. Tjejer använder denna typ av mobbing i större utsträckning. Flickor/tjejer som har svårt med social interaktion och sociala koder kan ha svårt att uppfatta signaler och svårare att berätta att de blir utsatta, det gör dem till en extra utsatt grupp. För budskapen och mobbingsmetoden bryter sakta ner självförtroende och självkänslan. Denna typ av mobbing är psykisk och den gå mesta dels ut på att kontrollera sina offer och manipulera dem.

Denna form kan också gå ut på ett rent utnyttjande…tex av tjänster där förövaren säger att gör du så får du vara med. Men när det väl är så blir övergreppen allt värre och det handlar inte alls om det offret mest av allt önskar nämligen att ha ett sammanhang med dessa personer. Mobbare av den subtila sorten är oftast väldigt bra på att manipulera och styr sina offer och får dem att själva ta på sig skulden och får offren att må dåligt. Detta spel fungerar ju så att det är väldigt svårt att komma åt pga. dess tillvägagångsätt. För om förövaren skulle sättas dit och det skulle komma tillkänna att offret ”skvallrar” så åker oftast offret själv dit på allt, det blir liksom offrets fel.

Hur kommer man till rätta med subtil mobbing?

Oftast är kunskap och vuxnas vägledning i detta ett bra sätt att få den drabbade, säker på att de den upplever är rätt och riktigt och att det faktiskt inte är okej att bli behandlad så. Och stärka den drabbade men även informera och tala om som vuxen att man är uppmärksam och känner igen tecken så då kan mobbarna bli mer observanta att det är lönlöst att genomföra den typ av manipulation. Men sen vägleda och prata om värdegrunder och vad ett schyst beteende består av att lära ungdomarna att våga prata om sina känslor och sätta ord på dem. Men att även lära dem att identifiera vilka som är vilka känslor så ungdomar och barn får lära känna sitt egen värde och kan våga stå upp för sig själva och säga nej när magkänslan säger nej.

//

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *