Var och en har ansvar.

Några ur Orka och Funka´s Styrelse och även Staffan och Linda från styrelsen, Nya Positiva Framsteg OOF EK. Orka och Funka är en ideell förening och Nya Positiva framsteg är inte en ideell förening.
Det är i NPF OOF Ek som vi erbjuder verktyg och tjänster. Vi ordnar just nu med F-skatt sedel. Plattformen är under uppbyggnad och nya saker kommer komma.
Orka och Funka

Orka och Funka har 8- års erfarenheter i arbetet med rustande aktiviteter gällande personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har ännu längre erfarenhet av NPF och utmattning och hur de tar in och lär. Vi har ett vant öga och kan vid första blick bedöma en människas motivation och varför och vart det brister. Men vi ger alltid människan en chans utan att dra olika slutsatser. Allt sker i samspel och i dialog med individerna. Vi berättar, ger verktyg, vägleder och tipsar om möjligheter.

Det här ser vi och det behövs.

Vi personligen tycker att det finns många aktörer och organisationer som erbjuder mycket hjälp på olika sätt. Men ändå endast hjälp och stöd där och då. Inte rustande stöd som människor är hjälpta av längre fram eller oavsett vart man kommer någonstans. Det är det som vi Orka och Funka arbetar med Personligt stöd, utveckling. Förebyggande och rehabiliterande. Vår plattform heter Nya Positiva framsteg OOF EK. Här kan individer hitta verktyg för att förstå sig på sig själva och omvärlden. En språngbräda och startpunkter med möjligheter att komma vidare med sig själv, livet och må bättre.

Och det förstås arbetsgivare behöver förståelse för olika sorters problematik för att kunna anpassa och skapa ett bra arbetsklimat. Men individerna behöver många gånger först, förstå sig själva innan de funkar och kan ta hänsyn i samspel, hitta sin motivation och mening. Det är bortglömt i rehabiliterings processerna och det är här vi finns och kan hjälpa till. Eftersom Linda Rosen i som är med och driver både OOF och NPF OOF Ek, men också till vardags arbetar inom omställning, coachning, bemanning och rekrytering ser att det brister.

Anställningsstöd och behovet av att faktiskt anpassa.

Många arbetsgivare som inte är arbetsintegrerade företag tar tacksamt emot anställningsstöd i olika former. Men! De verkar inte förstå att de behöver anpassa efter individen. De räknar med att de ska få anställningsstöd och tro att de kan ha lika mycket krav på medarbetaren som vid en anställning utan exempelvis lönebidrag. Ja, det blir oftast brist i kommunikationen här eftersom arbetsgivaren kanske inte får den informationen? Det brukar inte bli så bra och det fungerar oftast inte då.

Det är viktigt att samarbeta så var och en kan fokusera på det hon/han är bra på.

Genom samarbete med oss så kan vi hjälpa till här och ge utbildning direkt till individerna och till arbetsgivaren. För att människor med exempelvis NPF ska fungera är det inte endast arbetsgivaren som behöver ha förståelse utan hela personalstyrkan på arbetsplatsen. Och många behöver jobba med sig själva för att hitta acceptansen till att vi alla är olika med olika behov för att acceptera att saker och ting är individuellt.

En chef kan vara hur bra som helst men bristerna ligger också hos de medarbetare som fungerar som inte har kunskap och förståelse och att bemötandet blir fel där. Vi har många praktiska exempel på hur det kan se ut när enkla saker blir väldigt fel. Det tar vi upp i våran bok. Omelett Tourett-NPF i vardagssituationer som visar klart och tydligt exempel på hur små saker blir väldigt fel och leder till ångest och att personer med NPF eller utmattning inte orkar och kan behålla ett arbete.

Hur når vi en bra psykosocial arbetsmiljö?

Om vi ska arbeta för att få en bra psykosocial arbetsmiljö så handlar det också om att var och en behöver förstå sig själv för att det ska bli ett lyckat resultat på arbetsplatsen. Våra verktyg är enkla och väldigt tydliga och passar och är användbara för alla. Men vi har utvecklat dem så att dem med mindre uthållighet ska orka ta till sig informationen utan att det blir trist och jobbigt.

Förstår du vikten med att samarbeta?

Erbjuder din verksamhet stöd till människor genom exempelvis arbete? Då kan vi säkerligen vara hjälpta av att samarbeta med varandra.

Vi som driver Orka och Funka samt NPF (Nya Positiva Framsteg OOF( Orka och Funka) Ek förening vi har själva NPF men jobbat hela livet med personligutveckling på ett annorlunda vis. Vi har många års erfarenheter av livets hårda resor och hur man kommer tillbaka. Konceptet helhet med olika viktiga hörnstenar som är viktiga för mående väver vi samman. Linda Rosen har arbetat med dessa metoder i arbetsmarknads politiska program med framgång.

Vad anser vi är resultat i vårt arbete?

Med framgång menar vi när både den, med psykisk ohälsa mår bättre och tar stegen från psykisk ohälsa till livet och en fungerande vardag med att komma ut i egen försörjning. Till att arbetsgivare känner sig nöjda och medarbetaren behåller ett arbete över tid. Eller har blivit så resursstark så denne kan hantera problem oavsett vilken arbetsgivare hen är hos. Givetvis är framgång när arbetsgivaren är nöjd med matchningen också.

En av våra kurser som ger verktyg. Förklaring i skrift och video.

Mindset Emotion For Life ger användaren värdefull kunskap och bra verktyg för att förstå sig själv .När man gått denna kurs och applicerat den i sin vardag ger det individen en ökad medvetenhet och förståelse i hur man själv fungerar och sina egna behov. Förebyggande och rehabiliterande.

https://orkaochfunka.se/shop/

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *