Jag utbildar mig på sådan nivå som psykologer inte har någon kunskap om.

Jag har under de senaste åren råkat hamna i organisationer som är styrda av psykopater. Ingenting som jag har bett om. Därför behöver jag gå djupare kunskapsmässigt inom mänskliga beteenden. Man behöver denna kunskap för att förstå att de mallar som stöpt i hur människan bör vara är utifrån psykologer och den verklighet vi endast ser och förstår med våra ögon. Att arbeta med helheten innebär alltså inte bara mat, sömn, motion och sociala relationer och balansen mellan dessa här och nu. Helheten innebär det som nämndes nu i kombination med den kunskap som jag behandlar i mina krönikor. Att förstå livet på ett djupare plan och utifrån olika utvecklingsnivåer.

Därför utbildar jag mig. Inom esoterisk psykologi och livstråden. Denna kunskap är på djupare nivåer  än vanlig psykologi som endast omfattar här och nu och som endast involverar vetenskap här och nu med logiska förklaringar på sådant det finns bevis på. Jag har börjat förstå det. Att söka vetenskapliga bevis gör att vi ligger efter i utvecklingen av behandlingsmetoder. Jag förstår att det behövs en del forskning på sådant som innebär att vi ska stoppa i oss massa preparat. Men det finns så mycket bra behandlingsformer utan att äta massa preparat.

Esoterisk kunskap. (Du som inte är på den här nivån av att tänka större bör sluta läsa här)

 Dimensionell kunskap behandlar allt det där med existensen och att allt som finns här på jorden är energi i olika former och gestalter. Det är ganska fascinerande att veta att vi är med i ett universellt system som många är omedvetna om. Att denna kunskap öppnas upp och kommer till oss genom att vi utsätts för händelser som gör oss nyfikna på att veta mer. Eftersom allt bortom vårt dagliga liv med religion, kultur, olika sorters information om vad som är och sker. Allt bortom detta tillhör det mystiska som vi inte vet så mycket om fast jag i själva verket kan tycka att det är väldigt naturligt.

Det är svårt att förklara och sådant som inte går att göra begripligt för personer som inte ens har erfarenheterna, upplevs ju som något flummigt. Man behöver förstå att vilken vetenskapsman som helst inte kan göra massa forskningar och studier inom detta område. För att kunna göra det så måste man ha tilldelats kunskaper genom livets erfarenheter så att insikter och förståelse har kommit till en. Då får man ett samarbete med de olika energierna inom andra dimensioner.

Men när man väl förstår så vet man att livet vi har på jorden är så mycket drama intriger med ett syfte att bli hela och få ökad förståelse för känslor och varför saker sker. Men det är inte slut efter jordelivet. Vår energi som under jordelivet också bestått av en kropp tappar sin fysiska form och syns inte längre på det plan vi befinner oss på. Däremot existerar våra energier på ett annat plan och det finns 7 plan för våra energier att växa in i. Detta är alltså meningen med livet.

Att vara med i cyklerna i denna värd och i de andra dimensionerna. Det finns några böcker där man har kommit fram till denna teori genom att psykiatriker, psykologer, docenter sköterskor som arbetat inom palliativ vård och andra varit med och bidragit med sin kunskap. Fler studier finns. Denna bok som jag läser, har man låtit 7000 personer vara med i en studie där man gjort regressionsterapi på dem. DVS hypnos där dem har berättat om vad som händer när själen lämnar den fysiska kroppen och går över på andra plan. Alla själarna berättar lika saker. Dock skiljer sig en del berättelser beroende på hur långt själen har kommit i sitt arbete och förstått syftet.

Det finns faktiskt lite forskning på dessa teorier. Men för att kunna ta till sig det behöver man vara medveten.

Människorna som ingått i studien berättar också om att det finns andra planeter än jorden som de också kan stiga ner på. Men att jorden är den planet som utsätter oss för mest drama och lidande vilket bidrar till att vi når vår utveckling bättre. Ju mer vi inser syftet med våra liv och varför vi utsätts ju mer tillgång får vi till att ta oss mellan olika frekvenser. Alltså mellan de olika planen av dimensionen som vi vet existerar. Och på de olika planen/ frekvenserna så finns det olika energier. Både ljus och mörker. Och du kanske har känt känslan när du hör en röst inombords att det kommer bli så bra och sedan en röst nästa dag, att du inte klarar det? Då behöver du veta att just då går du mellan olika frekvenser och har kontakt med energier på olika plan. Lyssna då på den som ger dig det positiva och stanna där. Ju mer utvecklade vi är att förstå det här ju mer fantastiska saker kan vi åstadkomma. Så det finns saker som inte går att ta fram med vetenskapen och som är menat att den vetskapen ska varje person som når högre i sitt medvetande få på egen hand.

Meningen med livet.

Dock sker det inte bara så där. Ju mer medvetna vi blir under jordeliven för denna kunskap desto högre upp kommer vi. Vi ges alltså möjlighet till att växa oavsett vilken form vår energi har. Med oss här på jorden har vi guider. När vi människor blir tillräckligt medvetna och har förstått processerna har vi möjlighet att bli guider för att hjälpa människor på jorden att utvecklas.

Det finns möjlighet för guider att utvecklas och bli änglar. Det är guidernas syfte. Allt beroende på hur bra de lyckas med att vara guide till människan på jorden. En guide kan ha stora problem med att nå människan den ska hjälpa just för att människan inte upplevt märkliga saker där det blivit intressant att veta mer. Även andra energier på andra plan behöver komma ner på jorden och uppgradera sig om vad som hände på jorden. Det räcker inte att stanna kvar för alltid och inte återfödas även fast man vet syftet och processen. Därför pratar vi om gamla själar. Jag tycker att denna kunskap och detta sätt att tolka meningen med livet ger så otroligt bra perspektiv och kunskap i hur vi kan bli friska med andra metoder än det som den vanliga psykologin och läran säger. Alternativa behandlingsformer har kanske gjort åtskilliga försök med att få andra som inte har medvetenhet att förstå vår läkning

 Detta sätt att se och ha i åtanke räknar med helheten och vad som döljs i våra trauman och cellminnen. Själen är en del av människans personlighet och kan inte behandlas med mediciner. Medicin når organen, men själen nås av att nå och behandla den innersta kärnan.  Denna kunskap är viktig i arbetet med människan och nå psykisk hälsa. Åtminstone hos personer osm utretts  åratal hos läkare men aldrig blivit hjälpta.

För en omedveten människa går detta inte att förklaras och jag förstår det för det är svårt att få begrepp kring saker man inte upplevt eller förstår.  

Detta kan låta en aning flummigt men jag har kontakt med mina guider, min själ och högre frekvenser. Tack vare detta kan jag utveckla sådant som många andra inte förstår kan vara till hjälp. Ja det är ibland en frustration att vara en del av framtiden redan nu ?

Linda

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *