Lite om att kunna anpassa sitt beteende till situationen.

Vi ska prata om att anpassa sitt beteende till aktuell situation vilket för många kan vara supersvårt. Det heter med ett annat ord emotionell reglering

Att kunna anpassa sitt beteende till situationen är otroligt viktigt för att kunna kontrollera sina impulser i känslomässiga situationer. Det är nödvändigt för att undvika exempelvis konflikter. Det här är också något som kan vara extra svårt vid NPF, men också något väldigt viktigt för dem att lära sig för att funka i relationer.

Att kunna anpassa sitt sätt till den aktuella situationen inverkar på våra möjligheter att välja

situation, tidpunkt och uttryckssätt för att få utlopp för det

som den emotionella impulsen inriktat oss mot.

Själva den emotionella regleringen består av en persons externa och

interna processer för att medvetandegöra, värdera och

modifiera emotionella reaktioner.

En funktionell emotionsreglering innebär

att en person förmår lösa sina konflikter

på ett sätt som ger personen bästa möjliga

välbefinnande och optimal livskvalitet i ett

längre perspektiv.

Situationsselektion: bortval/undvikande av vissa

situationer, platser eller människor för att undvika att en viss

emotion aktiveras.

• Situationsmodifiering: förändring av situationen för

att förhindra eller minimera den emotionella responsen.

• Selektiv uppmärksamhet/distraktion:

inriktning av uppmärksamheten mot något annat.

• Omvärdering/kognitiv omstrukturering:

används för att minimera en respons som kanske i viss

mån hunnit aktiveras, vilket innebär att man förändrar

meningen med en situation/eller den egna förmågan

att klara av den.

• Responsmodifiering: uppkommer sent i den

emotionella processen när en emotion hunnit aktiveras.

Är en modifiering eller omtolkning av de fysiologiska

reaktionerna/den emotionella upplevelsen, eller en

modifiering av hur emotionen uttrycks utåt.

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *