NPF ,Psykiska diagnoser och störd personlighet. Sådant jag funderade på när jag fixade i trädgården.

Jag har blivit involverad i ganska svåra uppdrag, vilket resulterar i att jag blir ganska trött på kvällarna. Jag känner mig väldigt väl vid det här laget. Jag vet vart mina gränser går och därför behöver jag komma bort från arbete på helger och kvällstid. Det är en anledning till att det kan ta lite tid innan ni får svar i mejlen då jag är den mest aktiva med att svara.

Jag har i dag funderat lite medan jag rensade ogräs hemma hos mig, på min uppfart. Mina tankar kommer därför bli dagens krönika. NPF, Psykiska diagnoser och psykopater och sociopater

 Jag arbetar med människor. Coacha, vägleda, skapa förutsättningar och arbeten.

 Min främsta styrka är nog att motivera andra och mitt engagemang rakt igenom hjärtat att verkligen hjälpa på riktigt är nog bra kombinationer att ha i mitt arbete. Jag är väldigt intresserad av att veta hur saker hänger ihop och det är på så vis jag oftast vet grundorsakerna till problemen när de uppstår.

Jag har sett det här länge. AF, FK och andra inom myndigheterna har inte kunskap om att förstå vad individer behöver och vad som skiljer dem åt. Jag ser ett otroligt inflöde på människor som placeras i arbetsmarknadsåtgärder. Där de har en utmattning, NPF eller en psykisk diagnos. Min expertis ligger främst inom NPF och utmattning. Men jag har ändå mött en hel del med kombinationen NPF och psykiska diagnoser. När det blir en samsjuklighet. Att arbeta med människor som har en samsjuklighet är verkligen ett hantverksarbete.

Om jag ska ta ett exempel och då menar jag enbart NPF utan någon förlossningsskada eller psykiskdiagnos. Heller inte någon särskilt tuff eller svår uppväxtmiljö.  NPF handlar om att jobba med att nå förmågorna för att individen ska kunna bli mer självständig i samhället. Men även kunskap ut till samhället så att. Individen lär sig hantera sig själv och omvärlden så mycket som möjligt, men att samhället bemöter med förståelse för att kunna skapa de bästa förutsättningar om och när det behövs. Psykiska diagnoser handlar ofta om ett tillstånd av en störd personlighet. Där personen har svårt att beskriva och känna in sina egna och andras känslor. Jag vill hellre kalla NPF för personlighetsdrag där förmågorna saknas eller inte har utvecklats.

 En person med NPF kan utveckla psykiska besvär och diagnoser om inte rätt stöd och hjälp ges i tid. I dag finns inga insatser, ut mot arbetsmarknaden till personer med NPF eftersom de kräver ett helt annat sätt att arbeta för att nå motivation och information. Det här är något som man har missat. Det hjälps inte att ha dem längre åtgärdsprogram om man inte har kunskapen om hur man ska hjälpa dem. Det krävs helt andra moduler än ”jobbsökar” moduler. Jag har själv drabbats av utmattningar och depressioner och har lång erfarenhet av utmattning, NPF både med egna barn, en sambo med NPF, släktingar med NPF, arbetat med personer med NPF. Jag kan ganska enkelt se koderna och jag läser ögon och undertexter. De psykiska diagnoserna är de svåraste för de går ofta ihop i varandra. Bipolär och psykopati kan ibland vara svårt att se skillnader på, eftersom deras sätt många gånger kan te sig synnerligen lika. Däremot funderade jag under min ogräsrensning om bipolära personer har lättare för att bli sociopater? Skillnaden mellan psykopat och sociopat är hårfin och den enda enkla skillnaden mellan dessa två, om jag har förstått det rätt? är hur personen fick sin störda personlighet. En sociopat blir sociopat genom den miljön hen växer upp i. Medan gener och arv är det avgörande för hur vida en människa blir psykopat.

Jag vill säga det här och jag har sagt det förr och jag tänkte ju faktiskt på det under tiden som jag rensade ogräs.

Med handen på hjärtat kan jag säga att psykopater, narcissister och de med störd personlighet är otroligt påfrestande för kollegor och andra som behöver ha med dem att göra. De här är verkliga arbetsmiljöproblem. Jag har lärt mig väldigt mycket då jag själv har varit i två organisationer där psykopater sitter i ledningen. Klockrena beskrivningar är hur de härjar runt i organisationen, baktalar, skapar ”hittepå” människor som de mejlar ifrån, tar av kollegorna rätten att få svara ensamma på sina mejl och andra konversationer. De sprider osann information och vinklar saker och genom att ljuga för de som kanske är lätta att påverka vinner de en massa mark. Du förstår att sådana här människor ska verkligen inte jobba med att rehabilitera människor. Du förstår säkert att dessa personer skapar psykisk ohälsa. Om en person utan problematik och diagnoser blir sjuka av deras sätt att processa människor som är ett hot för dem. Då förstår du kanske hur illa personer som redan har ångestproblematik eller andra svårigheter. Hur sjuka de verkligen kan bli av att vara placerad i en miljö där ordförande, chef eller annan ledning är psykopat.

Exempel på egenskaper för kvinnliga och manliga psykopater. En är bristen på affektiv empati. De kan alltså förstå vad andra känner men aldrig känna vad andra känner. En annan är att psykopater ofta tar åt sig äran för andras arbete. De har en tendens att linda omgivningen runt sitt finger och skapar tillit initialt. När de fått det de vill ha kastar de människor på soptippen. Manliga psykopater är mer dominanta och utåt­agerande är kvinnor mer socialt aggressiva, manipulativa och använder sin verbala förmåga för att dupera sin omgivning. Men kvinnliga psykopater manipulerar och intrigerar med ord. De ljuger, överdriver detaljer, förvränger och förstärker och skapar rykten i arbetsgruppen. De använder dessutom ofta löften om sex som ett sätt att skaffa sig makt. De kan ställa till scener, gråta och bryta ihop för att få som de vill. De spelar rollen som drama Queens

Tips från Mike Florett och Lisbet Duvringe om du har en psykopat i din organisation.

Var återhållsam och börja med att observera mönstret i gruppen. Känn av hur alla mår och lägg märke till gruppbildningar inom gruppen. Kvinnliga psykopater är ofta både flirtiga och duktiga på att skapa tillit. De manipulerar andra att utföra arbetet åt dem. Lyssna och dokumentera, både på möten, i mejl och i sms. Då kan du se om mönstren upprepas över tid. Se över hur den faktiska ansvarsfördelningen i gruppen ser ut, vem som levererar och vem som tar åt sig äran för lyckade uppdrag. Återkommande kränkningar kan vara ett tecken på psykopati. Psykopater har en förmåga att komma in i intimsfären och flyttar på så sätt fokus från det som sägs. Psykopater ogillar fakta eftersom de är patologiska lögnare och psykopaters berättelser har en tendens att inte hänga ihop.

Samtalsmönstren med en psykopat skiljer sig från normala samtal, det är lätt att bli distraherad och manipulerad i konversationen eftersom psykopaten använder både språket och gester för att distrahera dig. Därför ska du inte ta samtalen med psykopaten ensam.

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *