Vi behöver förstå sociala hierarkier och sociala interaktioner för att arbeta bättre med att förebygga mobbning.

Att vara eller känna sig annorlunda skapar ensamhet. Skolan är en väldigt hård värld där sociala normer skapas. Att de som anser sig ha högre status än andra är de som avgör vad som betraktas normalt.

Det är just sådant här jag iakttar i olika miljöer. Jag ser ganska tydligt och direkt på människor vem som tillhör vad och inte. När jag säger att jag har svårt för vissa människor, är det för att jag ganska snabbt bara genom att uppmärksamma deras rörelser blickar och gester ser igenom deras falska fasader. Hur dem i miljöer där ingen annan ser eller kan skvallra om, hur de utsätter de drabbade för olika påhopp, glåpord, hån och annat som får dem, att på någotvis att känna någon form av självuppfyllelse. När jag var liten trodde jag att vuxna inte var elaka mot varandra. Jag minns att jag ändrade den uppfattningen när jag var runt 12 år. Jag har alltid varit ett ganska tyst barn, aldrig sagt något, bara iakttagit omvärlden med mina egna ögon. Aldrig låtit någon annans värderingar forma mig och vad jag tycker. Det har gjort att vuxna många gånger har pratat med mig och berättat hemligheter i förtroende till mig.

Mobbare skapar utanförskapen, för den utsatta känner oftast ingen tillhörighet och på så vis får den utsatta svårt att hitta sin identitet.

Oavsett om man är barn eller vuxen förekommer det sociala hierarkier. Med det menas sådana personer som har lite högre status och som blir de mest populära. På arbetsplatser kan detta ge sig uttryck i att den som är mest populär utses eller utser sig själv till någon sorts informell ledare. Mobbning kan ske på olika sätt som upprepade negativa handlingar som utförs gång på gång. Utfrysning, kränkande blickar ryktesspridning och tilltalande vid öknamn, är mobbning.

Mobbning är så viktigt att belysa och förebygga. Konsekvenser av mobbning kan bli självskadebeteende, självmordstankar och självmordsförsök. En person som utsätts för mobbning kränks i hela sitt sociala varande och värdighet och kan känna skuld och skam. Mobbning måste tas på allvar och vi behöver bli ännu bättre på att förstå hur och vad som gör att mobbning uppstår. Vi måste förstå gruppdynamiken, sociala interaktioner, acceptera olikheter, värderingar och självkänsla.

// LR

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *