Att ifrågasätta människors kunskap  genom om man har högskola och universitet, är också en sorts maktutövande som skapar skillnader.

Hur ska vi egentligen förebygga mobbning och utanförskap? Först måste vi kanske veta att oavsett om vi är människor eller djur så är våra liv uppbyggda på sociala hierarkier. Vi kan se det överallt.

Men först!

Jag är grymt fascinerad av ormar, men tycker dem är otäcka på en och samma gång. Jag lånade alltid hem böcker med anakondor när jag var liten och läste mycket om dem. Jag letade alltid efter huggorm i skogen och tog med mig ormskinn till dagis som jag lade i en glasburk. Min tanke var inte att skrämma mina dagisfröknar utan mer samla på fantastiska och ganska ovanliga men ändå naturliga saker som väckte en sorts nyfikenhet av att veta mer.  Ja, alltså ormarna ömsar skinn och har man tur så kan man hitta sådant, där ormarna bor under vissa månader på året. Jag anser inte  att ormar är vackra och har själv funderat över, varför jag lockas av att studera dem. Jag kom på det, för inte allt för länge sedan när jag gick i skogen. Sådant som jag ganska ofta gör för att få lugn och ro och vara helt fri från den moderna uppkopplingen. En gång i livet utsattes jag  ganska hårt av psykopater och jag har även levt i ett narcissistiskt förhållande som helt höll på att utrota mig.

 Jag har en ganska stor krigarförmåga och är allierad av en krigarsjäl. Inte på sådant sätt att jag måste hävda mig utan mer, rädda mig utan att det tär på psyket. Jag har blivit ganska skicklig på att ta mig fram i terränger och snårig mark.  Därför ligger det i min natur att ta mig bort från situationer som plockar ner mig och fördärvar mig. Med utgångspunkt från historiker och andra grymma vägledare genom tiderna och nuet. Jag har studerat historikerna Jean d’Arc  och ALEXANDER DEN STORE. Jag är grymt inspirerad av dem! Det krävs en viss pedagogik, sinne och ledarskap för att vinna ett krig som kan te sig omöjligt. Psykopater är inte att leka med och det finns en stor likhet i psykopaters och ormars väsen att erövra och vinna mark. Som den vanliga människan som inte förstår sig på den djupare psykologin av mänsklig utveckling tenderat att fundera över.

Jag vet att det kan låta ganska långsökt, men titta på ormars sätt att studera sina byten, deras sätt att röra sig framåt, så finner du kanske en viss förståelse i mitt tänk. Och om vi skap pratar ormars sätt att vinna över en rival. Så handlar det om att kunna resa sig högre än sin motståndare. Då vet den ormen som inte lyckas hålla huvudet högre än sin motståndare. Att han är ganska liten och inte har någon chans och då tillhör den lägre klassen. Och har ingenting att göra på den vinnande ormens mark. Detta gäller anakondor och jag vet inte om det är så med alla ormar. Men jag tog det som ett exempel på  hur social status bedöms. Det mänskliga systemet bygger på liknande principer. I den mänskliga världen bedöms vi utifrån vårt utseende och hur skolade vi är och hur höga betyg och akademiska högskolepoäng.

Ändå arbetar mänskligheten för ett mer jämställt och likvärdigt system. Och här började jag fundera en dag. Just för att politiker ofta säger att vi måste inkludera och inte skapa klyftor. För att klyftor skapar avstånd och utanförskap. Politiker som hela tiden viftar med utbildningar och höga sådana och att alla ska ha en utbildning för att kunna bygga sig ett bra liv. Jag förstår så klart tanken och den låter bra! Men, om man nu förstår människors varanden och har en kunskap om människan så bör man också förstå. Att den mall som någon skapade utifrån hur denne såg att denne funkade och många i omgivningen fungerade, så är kunskapen väldigt liten. Är man medveten om den lilla kunskapen är grunden till utanförskap och omöjligt för vissa människor att uppnå?

Att det finns andra personligheter som inte kan ha ett beteende utifrån denna mall? Alla människor är inte teoretiker och kan till godo se sig kunskap genom teori och plugga flera år. Genom att inte förstå detta skapar man strukturer och system för utanförskap. Som människa mäts din kunskap i hur bra dina betyg är och utifrån det en övertygelse om hur bra du är på att utföra ett arbete. Därför kommer den personen att vara den som arbetsgivaren väljer. Här har man puttat ut människor som inte kan vara och ta till sig kunskap som denna idealmall säger att man bör göra.

Hade vi förr i tiden svårigheter med att få arbeten? Hade vi förr i tiden problem med att skapa arbeten? Hade vi förr sådana synliga problem av personligheter att det blev ett stort samhällsproblem? Nej vi hade inte det. Vi behöver ge människor som fungerar på ett annorlunda vis och som tar till sig kunskaper på sitt eget sätt att lära sig. Möjligheterna till att få göra det. Då menar jag yrkesutbildningar och lärlingsplatser.

Att ifrågasätta människors kunskap  genom, om man har högskola och universitet är också en sorts maktutövande som skapar skillnader och utanförskap. För här blir man bedömd och granskad som människa. Utan att ens ha fått möjligheten att visa vem man är och vad man kan. Det är sådant vi behöver ha med oss när vi ska skapa möjligheter för människor att kunna komma ut i arbete. Och nej! dessa människor ska inte behöva falla inom ramen för att det ska behövas beslut till den sortens stöd och hjälp. Vi behöver sluta placera människor i fack och kategorier. Vi behöver börja här och sedan bygga vidare på hur man arbetar för att förhindra utanförskap på individnivå.

Det hjälps inte  bara att det nå högt uppsatta beslutsfattare i dessa frågor. För det är inte dem som implementerar förändringarna hos individerna och samhället. Det gör dem som har förstått hur det egentligen fungerar och som arbetar när människorna. Detta ifrågasättande om kompetens och lagar om kompetens inom vanliga arbeten skapar knappast möjligheter, utan försvårar och skapar hinder för människor att klara sig själv.

//L

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *