Vad leder till socialt nedbrytande beteenden?

Jag reagerade på en rubrik som snabbt passerade mitt informationsflöde. Där stod det. ”Ungas texter lockar unga till gäng” Det finns en sanning i det, men sanningen är nog mer omfattad och komplicerad än så. Även här måste vi börja ta med helheten för att reda ut orsakerna. Jag tror på känslor, jag tror på att utanförskap skadar och en vädjan om igenkänning gör så att de här personerna mäktar med. Det är deras strategier när samhället inte kan ge förebyggande stöd i form av sociala skyddsnät. Tänk på att kläder förmedlar intryck av social status, sysselsättning, roll, självförtroende, intelligens, konformitet, individualitet och andra personliga egenskaper till utomstående. Musik förmedlar så många olika former av känslor, tankar och sinnesstämningar. Dessa två kombinationer gör så att andra människor som är som en själv lätt kan tyda och koda ens tillhörighet. Det är inte texter och kläder i sig som leder till socialt nedbrytande beteende det är bristen på kunskap om hur viktigt det är med förebyggande insatser. Kunskapen om hur allt börjar och att människor som höjer sin hand och ber om hjälp genom olika sätt att kommunicera den på: exempelvis genom utanförskap i skolan och droger. Är dem som behöver hjälp där och då utan massa köer, processer och beslut. Förståelse för ensamhet, kunskap om hur det är att känna sig annorlunda, kunskap om sociala interaktioner och hur sociala hierarkier uppstår, förmedlas till omgivningen. Om vi har den kunskapen kanske vi lättare kan förstå hur vi kan bygga bättre och inkluderande miljöer som hjälper fler människor i tid?

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *