Arbeta med vägledningskorten genom, exempelvis feed forward.

Du bestämmer själv hur du vill arbeta med vägledningskorten. Däremot ska jag ge ytterligare ett tips på hur vägledningskorten kan användas

Olika begrepp på feedback.

Det finns olika begrepp och olika strategier för feedback. Feedback förknippar vi som återkoppling oavsett om det är positivt eller negativt. Det finns ett annat begrepp som heter feed forward som den amerikanske ledarskapscoachen och författaren Marshall Goldsmith myntade. Feed forward handlar om det som komma skall. Alltså inget som fokuserar på vad som har varit.  Feed forward handlar om framtidsperspektiv och lösningsfokuserat tänk där en händelse inte har inträffat ännu. Med hjälp av vägledningskorten kan man prata runt omkring en känsla eller situation. Där man kan förbereda sig på hur man kan agera om och när känslan eller situationen inträffar.  Arbetssättet feed forward innehåller oftast flera alternativa förhållningsätt och här får personen som behöver hjälpen känna sig fram och diskutera vad som kan bli den bästa lösningen för hen.

Det positiva med Feed forward är att det som har hänt har ju hänt. Det går inte att ändra på. Istället ligger fokus på förberedelser om, hur man kan göra när en situation inträffar. Det ger personen problemlösningsförmåga och strategier inför framtiden.

Feed forward är lösningsfokuserat

Feed forward kan verka lite flummigt, då man behöver kunna föreställa sig olika situationer. Detta med att visualisera är många gånger väldigt svårt hos de med NPF. Men, med hjälp av korten blir det konkret. Korten ger färdiga exempel på känslor och situationer som användaren kan behöva arbeta med. Det betyder att användaren inte behöver visualisera sig en framtida känsla eller situation. Den finns redan på kortet och beskriver situationen eller känslan och ger förslag på alternativa lösningar och påminner om de problem som kan uppstå om känslan eller situationen inte arbetas med.

Genom det här användningssättet hjälper man användaren att öka sin självkännedom, Att förbereda sig och lära känna sig själv i olika sammanhang och diskutera omkring känslan och situationen. Det kan hjälpa användaren att få en uppfattning om hur dennes beteende påverkar sin omgivning. Genom att använda korten tillsammans med någon annan kan användaren få feedback på tankar, reaktioner och framtida handlande. Det i sin tur gör så att man växer och bidrar till personlig utveckling.

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *