Feed forward en krönika i repris.

Du hittar mer information om korten under vägledningskorten på vår hemsida

Det finns olika begrepp och olika strategier för feedback. Feedback förknippar vi som återkoppling oavsett om det är positivt eller negativt. Det finns ett annat begrepp som heter feed forward som den amerikanske ledarskaps coachen och författaren Marshall Goldsmith myntade. Feed forward handlar om det som komma skall. Alltså inget som fokuserar på vad som har varit.  feed forward handlar om framtidsperspektiv och lösningsfokuserat tänk där en händelse inte har inträffat ännu. Med hjälp av vägledningskorten kan man prata runt omkring en känsla eller situation. Där man kan förbereda sig på hur man kan agera om och när känslan eller situationen inträffar.  Arbetssättet feed forward innehåller oftast flera alternativa förhållningsätt och här får personen som behöver hjälpen känna sig fram och diskutera vad som kan bli bästa lösningen för hen.

Det positiva med Feed forward är att det som har hänt har ju hänt Det går inte att ändra på. Istället ligger fokus på förberedelser och hur man kan göra när man läser föreställer sig och bestämmer sig för vilken lösning som blir bäst för en själv.

Feed forward är lösningsfokuserat

Feed forward kan verka lite flummigt då man behöver kunna föreställa sig olika situationer, men med hjälp av korten blir det konkret då de ger exempel på känslor och situationer som användaren kan behöva arbeta med.

Genom det här användningssättet hjälper man användaren att öka sin självkännedom, att förbereda sig och lära känna sig själv i olika sammanhang och diskutera omkring det. Det kan även hjälpa användaren att få en uppfattning om hur dennes beteende påverkar sin omgivning. Det bidrar till personlig utveckling. Att användaren tillsammans med någon annan kan ha en öppen dialog för att bli mer medveten om sig själv och sitt beteende. Genom att använda korten tillsammans med någon annan kan användaren få feedback på tankar, reaktioner och handlande. Det i sin tur gör så att man växer och utvecklas.

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *