Det feminina och det maskulina.

Det feminina och det maskulina energierna representerar två sidor av människans väsen.

Den feminina och maskulina energin är en viktig del att förstå vår utveckling längs den slingrande andliga vägen.

Den maskulina energin är beslutsam, fokuserad och har framåtanda. Detta är något som behöver läras och förstås då en obalanserad feminin energi har en benägenhet att fullständigt hänge sig åt andra till skada för sin egen inre balans. Det är därför de femininas resa består av att lära sig vara orädd i sitt givande utan att förneka sina egna behov.

Den feminina energin är mottaglig, kreativ och omhändertagande och tar ofta rollen som offer och att det är vackert och magiskt. Det är i denna resa som det feminina behöver gå över från offer till segrare. Detta avgörs i hur  pass hög grad de feminina kapulerar inför källan och förmår sig att lita på sin andliga resa oavsett hur smärtsam det förflutna har varit och hur turbulent den återstående vägen är. En obalanserad feminin energi  projicerar ofta manipulation, då blir det en ytlighet och förståelse förvandlas till hämnd och öppenhet reduceras till aptit. Egot!

När det feminina lär sig  att förankra omhändertagande, expanderande energi mildrar den maskulina energin.

Under en andlig resa utgör den feminina den intuitiva kanalen, energi-katalysatorn och den emotionella mottagaren av källenergi. Finns inte motvikten av det inre maskulina, expanderar det feminina in i högre samklang med universum utan att förankra den påtagliga fysiska verkligheten. Från det utrymmet är det feminina kapabelt att tänka ut olika lösningar, men saknar den nödvändiga förankringen för att förverkliga sina idéer.

När den feminina energin vägs upp av den inre maskulina lär den sig att ta emot intimitet, sann glädje med yttersta självaktning. När det feminina är i energibalans får det feminina självtillit nog att släppa och lösa sin absoluta kraft på ett ytterst medvetet och hjärtfokuserat sätt då blir det feminina synkat med det maskulina.

När vi blir medvetna om rollerna som det inre maskulina och feminina spelar, kan vi ta nästa steg mot större energifälts harmoni. För att kunna göra det måste det inre maskulina och feminina förenas i beslutsamhet, så att våra ödesbestämda högsta expansion  likt gryningen kan samarbeta.

Då den maskulina energin är den beslutsamma och framåtsträvande delen av källenergin har den  när den erhållit lämpliga insikter- förmågan att fatta upplysta beslut som står  samklang med högre  vibrerande verkligheter. För att detta ska kunna ske är det mottagligheten, kreativiteten och dne omhändertagande expansionen hos den inre feminina som gör att nödvändig kunskap kan erhållas och där också inspirera det maskulina till hjärtfokuserade beslut. Det maskulina lägger fokus på att utforska varenda del och gnutta visdom, detaljerna. Men det är mottagligheten hos det feminina som absorberar insikterna så att det maskulina kan ta dem till sig.

LR

Related Articles

Responses

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *